24.07.2020

Doprava v Prešove je preťažená. Mesto chce inteligentné riadenie dopravy

Mesto Prešov chce riešiť dopravu aj prostredníctvom inteligentného riadenia dopravy. Občania ho môžu pripomienkovať.

Neudržateľný stav pribúdajúcich motorových vozidiel a absencia obchvatov v meste Prešov, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky, podnietili samosprávu k zapojeniu sa do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Moderné technológie. Štúdiu uskutočniteľnosti projektu môžu Prešovčania pripomienkovať do 3. augusta. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.

"Jednou z priorít mesta Prešov je riešiť vzniknutú situáciu zavedením moderných a inteligentných dopravných systémov pre riadenie dopravy a preferenciu mestskej hromadnej dopravy (MHD)," približuje mesto s tým, že v súčasnosti MHD pre dopravnú preťaženosť v meste nedodržiava cestovné poriadky.

Súčasťou projektu má byť návrh spôsobu riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých križovatkách tak, aby umožnili rýchlejší pohyb vozidiel MHD križovatkami. Okrem toho by mesto v rámci projektu chcelo zrekonštruovať a obnoviť radiče na dopravných zariadeniach cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách situovaných na Ulici arm. gen. Svobodu.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu je k dispozícii na pripomienkovanie na internetovej stránke mesta.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku