25.06.2020

V Košickom kraji je 5 mostov vo veľmi zlom stave. Okamžite potrebujú rekonštrukciu

Pre KSK je dopravnou témou č. 1 oprava mostov na pokraji životnosti.

Prioritou Košického samosprávneho kraja (KSK) je podľa jeho predsedu Rastislava Trnku v najbližšom období zvýšiť tempo opráv mostov, ktoré sú na pokraji životnosti. "V týchto dňoch začíname s rekonštrukciou mostov v obciach Budimír a Bačkovík, ktoré financujeme z úveru od Európskej investičnej banky. Z dôvodu zlého stavebnotechnického stavu plánujeme aj opravy na mostoch za obcou Slanec a za obcou Zemplínska Široká, začať by sa mali do konca tohto roka," uviedol v stredu Trnka.

Aktuálne kraj rekonštruuje most cez potok Čremošná v obci Kováčová a Hnilčíku, v januári sa začala komplexná rekonštrukcia mosta v Strážskom v časti Krivošťany. Okrem toho prebieha aj rekonštrukcia mostov cez rieku Hnilec v Gelnici, cez Laborec pred obcou Vojany, v Michalovciach a cez železničné vlečky za Vojanmi.

Po tom, ako sa vlani v októbri zrútila časť mosta v Strážskom, vykonal kraj mimoriadne kontroly mostov s nosníkmi typu Vloššák. Podľa zistení je päť mostov z 54 vo veľmi zlom technickom stave. Na ich opravu KSK vyčlenil mimoriadne finančné prostriedky tak, aby sa ešte v tomto roku začalo s rekonštrukciou. Kým nebudú opravené, budú na týchto úsekoch, podľa Úradu KSK, zavedené dočasné opatrenia. Ide napríklad o podoprenie poškodených nosníkov, zníženie rýchlosti jazdy a presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu. "Väčšina mostov v našom kraji bola postavená v 60. rokoch minulého storočia. Okrem toho časom došlo k podstatnému zvýšeniu intenzity dopravy. V minulosti opravoval kraj v priemere päť mostov ročne z celkového počtu 658. Vo veľmi zlom stave je však aktuálne až 62 mostov. Našou prioritou na najbližšie obdobie je preto zvýšiť tempo opráv mostov, ktoré sú na pokraji životnosti," uviedol Trnka.

Modernizáciu čaká päť mostov s nosníkmi typu Vloššák, a to most vedúci cez potok Čečanka za Mokrancami, cez miestny potok v Sečovciach, cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, cez poľný kanál v Topoľanoch a pred obcou Záhor. V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Realizuje sa aj rekonštrukcia priepustu v lokalite Gregorov prameň, okres Gelnica, v smere na Veľký Folkmar. Ukončenie prác je naplánované do 30. júla. Nový oporný múr postaví kraj na ceste za obcou Podhoroď v smere na Ruský Hrabovec. V najbližších dňoch sa začnú práce na rekonštrukcii oporného múra v Markušovciach a na stabilizácii svahu po zosuve v Sadoch nad Torysou. V rámci projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) samospráva zrekonštruuje aj most v Stretave.

"Okrem opráv mostov v kraji zabezpečuje Správa ciest KSK aj statické záťažové skúšky, ktoré sú zamerané na zistenie stavu mostov. Počas uplynulého víkendu sme takéto skúšky vykonali na moste v Margecanoch a Sirníku. Na základe ich výsledkov bude vypracovaná projektová dokumentácia na ich rekonštrukciu," informovala poverená riaditeľka Správy ciest KSK Zuzana Slivenská.

O kontrolu, opravu a údržbu celkovo 658 mostov sa v rámci Správy ciest KSK od júna starajú aj znovuzriadené mostné čaty, ktoré od začiatku mesiaca vykonali opravu ríms a výmenu zábradlia na mostoch cez Kojšovský potok za obcou Veľký Folkmar a cez Železný potok v Hnilčíku. Tento týždeň opravujú poškodené mostné zábradlie na moste cez rieku Bodva pred obcou Žarnov a vykonávajú tiež nestavebnú údržbu mostov na ceste III/3754 v úseku Veľké Kapušany – Bajany.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku