13.09.2017

Frankfurt: Audi má autonómny systém jazdy a jej tri premiéry

Audi intenzívne rieši budúcnosť už dnes – má niekoľko vozidiel s autopilotom.

Rozdiely sú v úrovni automatizovanej jazdy rozdelenej do piatich stupňov určených štandardizačnou organizáciou SAE. V prvom rade je to nové Audi A8. Je prvým sériovým autom, ktoré umožňuje vysoko automatizovanú jazdu v bežnej premávke.

Po prvý raz môže vodič v definovaných situáciách v premávke úplne odovzdať riadenie vozidla automatizovanému systému – technologicky tento krok predstavuje revolúciu. Premiérou dvoch ďalších štúdií Audi Elaine a Audi Aicon  ukazuje Audi svoju víziu, ako bude značka ďalej vyvíjať automatickú jazdu v budúcnosti.

Nové Audi A8 – vysoko automatizovaná jazda na úrovni Level 3

Ako prvý sériový automobil na svete je nové Audi A8 špeciálne vyvinuté pre vysoko automatizovanú jazdu – podľa medzinárodne platných štandardov na úrovni Level 3.  Audi AI pilot pre jazdu v dopravnej zápche prevezme kompletné riadenie vozidla na diaľniciach a mimomestských cestách so stavebným oddelením pruhov v hustej premávke po rýchlosť 60 km/h. Na aktiváciu systému slúži tlačidlo AI na stredovej konzole.

Pilot pre jazdu v dopravnej zápche riadi rozjazd, zrýchľovanie, riadenie a brzdenie. Vodič už nemusí automobil permanentne kontrolovať. Môže natrvalo pustiť volant a ak to platné predpisy povoľujú, môže sa venovať inej činnosti, podporovanej vozidlom – napríklad využívať ponuku systémov infotainmentu. Keď systém narazí na svoje hranice, vyzve vodiča aby prevzal ovládanie vozidla.

Z technického hľadiska predstavuje pilot pre jazdu v dopravnej zápche revolúciu. Počas pilotovanej jazdy centrálna riadiaca jednotka asistenčných systémov (zFAS) z fúzie dát snímačov neustále vypočítava obraz okolia. Okrem radarových snímačov, prednej kamery a ultrazvukových snímačov používa Audi ako prvý automobilový výrobca na svete aj laserový skener.

Zavedenie systému Audi AI pilot pre jazdu v dopravnej zápche vyžaduje pre každý jednotlivý trh okrem presného poznania zákonných rámcových podmienok aj príslušnú špecifickú aplikáciu a odskúšanie systému. Pri tom platia aj pre automatizovanú jazdu vysoké kvalitatívne nároky značky. Okrem toho je potrebné dbať na celosvetovo odlišné povoľovacie procesy a zodpovedajúce lehoty. Z týchto dôvodov bude Audi zavádzať pilota pre jazdu v dopravnej zápche v novom Audi A8 do sériového vybavenia postupne.

Systémy Audi AI parkovací pilot a Audi AI garážový pilot samočinne ovládajú A8 pod dohľadom vodiča pri vjazde na parkovacie miesto, resp. do garáže a pri výjazde z neho. Pri tom vodič nemusí sedieť v automobile. Príslušný systém aktivuje prostredníctvom novej aplikácie myAudi App vo svojom smartfóne. Na kontrolu procesu parkovania musí nepretržite držať tlačidlo Audi AI a na displeji smartfónu vidí v reálnom čase zobrazenie kamier priestorového kamerového systému vozidla. Po skončení manévru systém automaticky zaradí stupeň P prevodovky tiptronic a deaktivuje motor.

Vývoj na diaľnici v USA
Audi získalo ako prvý automobilový výrobca na svete v roku 2013 licenciu na testovanie v štátoch USA Kalifornia a Nevada. V januári 2015 tam výskumné vozidlo Audi A7 piloted driving concept absolvovalo 900 kilometrov pilotovanou jazdou na diaľnici zo San Francisca do Las Vegas. V máji 2015 jazdilo automatické Audi A7 v hustej mestskej premávke v Šanghaji (Čína) – čo predstavuje vysoko komplexnú jazdnú situáciu. 

Kde je vývoj inteligentného automobilu dnes? Ultrazvukové a radarové senzory, laserové skenery, systémy na báze kamier, výkonné procesory na spracovanie informácií a rýchle internetové pripojenie cez mobilnú dátovú sieť – to všetko má nové Audi A8. Regulačné aplikácia v podobe asistenčných systémov ako systém na udržiavanie jazdného pruhu active lane assist, adaptívny tempomat  adaptive cruise control (ACC) alebo prediktívny jazdný asistent už v uplynulých rokoch prispeli k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a efektívnosti jazdy.

Čo vlastne znamená automatizovaná jazda od asistenčnej funkcie po autonómiu

To, čo sa už dávno zažilo v koľajovej doprave alebo dokonca v letectve, je v oblasti automobilovej dopravy ešte iba začiatku realizovateľnosti – automatizovaná jazda. Audi patrí k lídrom v tejto oblasti a s novou generáciou svojej vlajkovej lode A8 predstavuje prvý sériový model, ktorý je vyvinutý pre vysoko automatizovanú jazdu na úrovni Level 3.

Aké je odstupňovanie jednotlivých úrovní? V medzinárodnej automobilovej technike sa presadila päťstupňová škála definícií pre automatizovanú jazdu. Vyvinula ju americká štandardizačná organizácia SAE.

  • Level 1, asistovaná jazda: Asistenčný systém dokáže prevziať kontinuálne vedenie automobilu buď v pozdĺžnom alebo priečnom smere. Podporuje vodiča, no na ňom naďalej zostáva zodpovednosť a musí byť pripravený v prípade potreby okamžite prevziať riadenie vozidla. Takým systémom úrovne Level 1 je u Audi napríklad adaptívny tempomat ACC.
  • Level 2, čiastočne automatizovaná jazda: Vodič môže v určitých situáciách odovzdať systému vedenie automobilu v pozdĺžnom a priečnom smere, musí ale neustále systém kontrolovať a v prípade potreby okamžite prevziať riadenie vozidla. Zodpovednosť ale neustále zostáva na vodičovi. Príkladom je asistent pre jazdu v dopravnej zápche od Audi: v hustej premávke samočinne zrýchľuje a spomaľuje do 65 km/h a na dobre vybudovaných cestách dočasne preberá aj riadenie.
  • Level 3, vysoko automatizovaná jazda: Vodič nemusí permanentne kontrolovať vedenie vozidla v pozdĺžnom a priečnom smere a môže sa venovať vedľajším činnostiam, podporovaným palubnými systémami vozidla. Systém samočinne rozozná hranicu, teda bod, kedy podmienky okolia už nezodpovedajú funkčnému rozsahu systému. V takomto prípade automobil vyzve vodiča s predstihom niekoľkých sekúnd aby prevzal riadenie. Tieto kritériá spĺňa pilot do dopravnej zápchy v novom Audi A8.
  • Level 4, plne automatická jazda: Systémy už nepotrebujú nijakú podporu od vodiča, sú ale limitované na určitú funkčnú oblasť – napríklad na diaľnicu alebo parkovací dom. Tu vodič odovzdáva kompletné ovládanie vozidla systému. Jeho riadenie opäť prevezme až vtedy, keď automobil opustí oblasť definovanú pre plne automatickú jazdu. Ak vodič nereaguje, systém zavedie vozidlo napríklad do odstavného pruhu a tam ho zastaví. Príkladom sú robotické taxíky v centrách miest. Tieto vozidlá preberajú úplne ovládanie vozidla v obmedzenom rozsahu rýchlosti a na obmedzenej trase.
  • Level 5, autonómna jazda: Automobil preberá plnú kontrolu nad vedením vozidla v pozdĺžnom a priečnom smere. Systémy úrovne Level 5 v nijakej situácii nepotrebujú pomoc vodiča. Tu je možné už upustiť od ovládacím prvkov ako sú volant a pedále.

Jozef Vydra
ZDROJ: Audi

Komentáre k článku