24.01.2020

Súťažné podklady na súťaž D1 s tunelom Višňové sú znova na kontrole ÚVO

NDS pripravila súťažné podklady na D1 s tunelom Višňové, zároveň ich predložila na kontrolu.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravila súťažné podklady pre stavbu hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Zároveň ich opäť predložila na ex-ante kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Diaľničiari predložili súťažné podklady ÚVO 15. januára, ten má na takzvané posúdenie ex-ante, teda pred vyhlásením súťaže, zo zákona 30 dní. "Samozrejme, úrad zaujme k tomu stanovisko a posúdi tie dokumenty v primeranej lehote na to, aby vedel dať stanovisko NDS, ako má postupovať," uviedol pre TASR predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Súťažné podklady už odsúhlasil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a boli už aj na prvej ex-ante kontrole na ÚVO. Ten 15. novembra 2019 odoslal odpoveď NDS na ich žiadosť o posúdenie podkladov k dostavbe tunela Višňové. Pripomienky ÚVO vtedy zapracovali diaľničiari za tri dni.

Ako priblížila NDS na svojej webovej stránke, po posúdení ex-ante kontroly ÚVO a následne po schválení tejto tendrovej dokumentácie Ministerstvom dopravy a výstavby SR a riadiacim orgánom operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) môžu diaľničiari vyhlásiť súťaž na hlavnú trasu úseku.
NDS v marci minulého roka ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Následne diaľničiari začali s prípravou verejného obstarávania na nového zhotoviteľa. Nová súťaž na výstavbu úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové by mala mať predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) vo výške 261 miliónov eur. V súčte je tak celková hodnota diela stále nižšia ako zmluvná cena pôvodného zhotoviteľa plus 160 miliónov eur, ktoré požadoval na pokračovanie vo výstavbe.
Začiatok úseku je v križovatke s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v Lietavskej Lúčke a je totožný s koncom úseku stavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Koniec úseku je totožný so začiatkom úseku stavby diaľnice D1 Dubná Skala - Turany. Ako konštatuje NDS na svojej webovej stránke, samotný úsek s tunelom Višňové podľa dopravného modelu prevezme viac ako 80 % objemu cestnej dopravy teraz vedenej po ceste I/18 medzi Žilinou a Vrútkami (Strečno).
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku