28.10.2019

V prípade R2 Kriváň – Mýtna bola opäť podaná námietka, súťaž sa predĺži

V súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna bola opäť podaná námietka.

Celý proces súťaže sa tak môže predĺžiť o tri až štyri mesiace. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Podpis zmluvy o dielo predpokladajú diaľničiari v marci 2020.

Námietka od uchádzača Združenie CEDIS, CESTY SK, INC SPA bola doručená vo štvrtok, teda v posledný možný deň. Rozhodne o nej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Čo sa týka vývoja situácie, NDS očakáva obdobné námietky aj na ostatných verejných obstarávaniach. Dôrazne preto voláme po sankcionovaní obštrukčných námietok. Takéto cielené námietky spôsobujú NDS administratívnu škodu, najvýznamnejším dôsledkom je však blokovanie výstavby nových úsekov," zdôraznila Michalová.

NDS v júni 2019 prijala ponuku Združenia R2 Kriváň – Mýtna (Doprastav, Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS). Proti rozhodnutiu o vyhodnotení ponúk NDS dostala v júni námietku od neúspešného uchádzača. Diaľničiari vnímali podanú námietku ako obštrukčnú, pretože posledný uchádzač ponúkol oproti víťazovi cenu vyššiu o viac ako 21 miliónov eur, zároveň jeho technické riešenie podľa NDS výraznejšie zasiahne do prírodného prostredia a má vyššie prevádzkové náklady. Navyše uchádzač, ktorý podal námietku, doposiaľ nikdy nerealizoval výstavbu diaľnic alebo rýchlostných ciest v SR.

ÚVO vtedy rozhodol o námietke proti vyhodnoteniu ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna. Na základe tohto rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3. septembra, musela NDS opätovne vyhodnotiť ponuky uchádzačov. Diaľničiari konštatovali, že trvajú na správnosti a zákonnosti procesu vyhodnotenia ponúk. "NDS koná podľa rozhodnutia ÚVO, komisia opätovne vyhodnotila súťaž a nadštandardne podrobne doplnila zápisnicu o vyhodnotení ponúk," doplnila hovorkyňa NDS.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku