20.10.2019

Na Slovensku by sa mal zaviesť verejný dopravca v osobnej lodnej doprave

Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý parlament tento týždeň posunul do druhého čítania.

Na Slovensku by sa mal zaviesť verejný dopravca vykonávajúci pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu. Počíta s tým návrh zákona o vnútrozemskej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v stredu posunul parlament do druhého čítania.

Zámerom návrhu zákona je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a v tej súvislosti aj zaviesť verejného dopravcu. Návrh počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.

Objednávateľom by malo byť ministerstvo, ktoré si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave. Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa zabezpečí zmluvou o dopravných službách.
Na úhradu týchto služieb by mal objednávateľovi poskytnúť vyšší územný celok príspevok vo výške 45 % z úhrady za objednanú dopravnú službu. Ak bude trasa prechádzať dvoma a viacerými vyššími územnými celkami, každý z nich by sa na príspevku mal podieľať v pomere dĺžky prepravnej trasy k celkovej trase. Zvyšných 55 % by mal uhradiť objednávateľ. Na úhradu nákladov dopravných služieb môžu prispieť obce a aj iné osoby, ktorých požiadavky na dopravné služby boli zohľadnené v pláne dopravnej obslužnosti a dohodnuté v zmluve o dopravných službách.
"Na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave sa ustanovuje podmienka pre verejného dopravcu mať licenciu a byť finančne spôsobilým," konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe. Úpravou by mal prejsť aj pojem dopravná obslužnosť. Doplniť sa zároveň majú ustanovenia o pláne dopravnej obslužnosti a jeho obsahu a tiež o zmluve o dopravných službách.
Návrh zavedenia výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave vychádza z analýzy vnútrozemskej vodnej dopravy so zameraním sa na vyplnenie priestoru a zapojenia osobnej lodnej dopravy do systému verejnej osobnej dopravy SR. Týmto krokom by sa mal podporiť posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému. MDV navrhuje účinnosť zákona na 1. januára 2020.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku