16.10.2019

Vlaky a autobusy by mali nadväzovať. Pomôcť má nová vyhláška

Pripravovaná vyhláška by mala pomôcť zosúladiť systém verejnej osobnej dopravy.

Dopravný systém v rámci verejnej osobnej dopravy by sa mal zosúladiť. Počíta s tým návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, podľa ktorého by sa mala zabezpečiť jednotná koncepcia objednávania výkonov vo verejnom záujme v cestnej doprave, doprave na dráhach a verejnej osobnej lodnej doprave. Predbežná informácia k návrhu bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Cieľom je okrem iného definovať spoločné ustanovenia pre tieto druhy dopravy. Týka sa to aj verejnej osobnej lodnej dopravy. V súčasnosti je totiž v legislatívnom procese novela zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorou sa zavádza inštitút výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave.

"Súčasný stav spôsobuje značnú disharmóniu v dopravnom systéme v rámci verejnej osobnej dopravy, čo sa prejavuje v nedostatočnom zabezpečovaní dopravnej obslužnosti územia jednotlivými dopravcami verejnosti," konštatuje rezort dopravy v materiáli.

MDV predpokladá, že sa prostredníctvom jednotnej legislatívnej úpravy vytvoria podmienky na tvorbu plánov dopravnej obslužnosti z hľadiska jednotnej štruktúrnej a obsahovej stránky. "Legislatívna úprava jednotlivých oblastí bude prospešná nielen primárne pre samotné kreovanie plánov dopravnej obslužnosti, ale aj následne pre určenie rozsahu objednávaných dopravných výkonov, ktoré budú z plánov dopravnej obslužnosti odvodené," avizuje ministerstvo. Prospešná by mala byť aj na účely plánovania dopravy a dopravného modelovania na základe poskytovaných prevádzkových údajov objednávateľmi dopravných služieb ministerstvu.

Rezort upozornil na to, že v súčasnosti chýba jednotná obsahová štruktúra plánov dopravnej obslužnosti. "Autobusová doprava a doprava na dráhach sú v mnohých regiónoch nekoordinované, bez logickej nadväznosti a možnosti garantovaných prestupov," podotýka MDV v materiáli.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku