06.10.2019

NDS môže získať viaceré pozemky pod rýchlostnými cestami a diaľnicami

MDV chce previesť viaceré pozemky pod rýchlostnými cestami a diaľnicami na NDS formou vkladu do základného imania.

Do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by mali pribudnúť viaceré pozemky. Ide o majetok štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. V celkovej výške bol vklad do základného imania ocenený na 22,88 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rezortu dopravy, ktorý bol zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. K materiálu sa v týchto dňoch skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

Týka sa to pozemkov pod rýchlostnými cestami a diaľnicami vo vlastníctve NDS v katastrálnych územiach Hrádok, Čunovo, Rusovce, Jarovce, Petržalka, Ružinov, Trnávka, Nivy a Dúbravka v celkovej výmere 617.581 štvorcových metrov. Vložením tohto nehnuteľného majetku do základného imania NDS má dôjsť k zosúladeniu vlastníctva stavieb vo vlastníctve NDS s pozemkami pod nimi a súvisiacimi priľahlými pozemkami.

Predmetné pozemky v čase založenia NDS spĺňali znaky majetku určeného na vklad do jej základného imania. V tom čase však neboli majetkovoprávne vyrovnané alebo nebolo preukázané vlastníctvo SR k týmto nehnuteľnostiam. "Z tohto dôvodu predmetný majetok buď nebol zapísaný na listoch vlastníctva, alebo nebol zapísaný pre vlastníka Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest," konštatuje rezort dopravy. V súčasnosti je podľa ministerstva majetok majetkovoprávne vyrovnaný a bol prevedený zo správy Slovenskej správy ciest do správy rezortu dopravy.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku