25.07.2019

Zmluva na R2 Mýtna – Lovinobaňa je podpísaná, začnú sa prípravné práce

Zhotoviteľ stavby, ktorým je združenie Metrostav – Hochtief začne s prípravnými prácami na realizácii diela.

Zhotoviteľ stavby, ktorým je združenie Metrostav – Hochtief, začal s mobilizáciou prostriedkov a v najbližších dňoch začne s prípravnými prácami na realizácii diela. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), výstavba by mala trvať dva roky. Motoristi by tak mali tento úsek využívať v roku 2021.

Prípravné práce na stavbe zahŕňajú zriadenie staveniska, výrub drevín, preložky inžinierskych sietí, archeologický a pyrotechnický prieskum. Po dostavbe bude úsek dlhý 13,5 kilometra. Jeho súčasťou bude jedenásť mostných objektov, šesť protihlukových stien, osem zárubných či oporných múrov. Cena za vybudovanie úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce je 127,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výstavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu.

Ako priblížila NDS, rýchlostná cesta R2 sa začína v dočasnom prepojení R2 s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Medzi obcami Mýtna a Divín sa v trase R2 nachádza mimoúrovňová križovatka Mýtna. Koniec úseku je situovaný v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany. Mimoúrovňová križovatka Tomášovce je v súčasnosti navrhnutá na dočasné riešenie zabezpečujúce napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/16 pri obci Tomášovce.

V prípade predchádzajúceho úseku R2 Kriváň – Mýtna je súťaž vyhodnotená. NDS prijala ponuku Združenia R2 Kriváň – Mýtna (Doprastav, Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS). Proti rozhodnutiu o vyhodnotení ponúk NDS dostala v júni námietku od neúspešného uchádzača. Rozhoduje o nej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dátum podpisu zmluvy o dielo tak bude závisieť od rozhodnutia ÚVO, teda či námietku zamietne, alebo jej vyhovie. Predpoklad rozhodnutia ÚVO je podľa diaľničiarov v polovici augusta.
 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku