27.12.2017

NKÚ: Ministerstvo dopravy utráca státisíce na externé služby celkom zbytočne

Ministerstvo dopravy podľa NKÚ utráca prostriedky za služby a poradenstvo, aj keď ich nepotrebuje, alebo ich nakoniec nevyužije.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR uskutočnil kontrolu systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv. Hlavným cieľom bolo zhodnotiť opodstatnenosť, kvalitu a praktické využitie dodaných služieb. Podľa zistení NKÚ na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR dochádza k uzatváraniu veľkého počtu zmlúv s externými poskytovateľmi služieb a následne k vysokému čerpaniu verejných zdrojov. Obdobná situácia je aj na Ministerstve hospodárstva. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

NKÚ preveroval zmluvy v rámci rokov 2013 až 2016. "Z preverovania vyplynulo, že vynakladanie prostriedkov v oblasti služieb bolo v niektorých prípadoch neefektívne a neúčinné. Viaceré externe zadávané činnosti mohli byť zabezpečené vlastnými zamestnancami, odbornými útvarmi rezortov. Týmto postupom tak došlo k neodôvodnenému, prípadne predraženému využívaniu externých služieb," uviedla hovorkyňa. Vnútorné kontrolné mechanizmy nefungovali optimálne a vykazovali znaky formálnosti, čo v niektorých prípadoch spôsobilo nedostatočné preverenie kvality dodaného predmetu zmluvy. Finančné prostriedky tak boli uhradené bez adekvátneho vyhodnotenia. Potvrdila sa aj nedostatočná praktická využiteľnosť predmetu zmluvy.

NKÚ SR v rezorte dopravy zistil nedostatky pri samotnom uzatváraní zmlúv a dodatkov, pri ich zverejňovaní aj pri fakturácii. Zistené boli aj nedostatky súvisiace s úplnosťou podpornej dokumentácie potvrdzujúcou vykonanie uhradených služieb, prác.

Závažnejšie zistenia kontrola identifikovala v oblasti poradensko-konzultačných služieb. Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Atlas pasívnej infraštruktúry bola spracovaná až po realizácii verejného obstarávania. Napriek tomu, že v súvislosti s projektom bolo spoločnosti KPMG uhradených takmer 155.000 eur, MDV SR v máji 2017 postup zadávania zákazky projektu zrušilo. Kontrolóri ďalej odhalili, že rezort dopravy v oblasti poradensko-konzultačných služieb zadával úlohy Výskumnému ústavu dopravnému, ktoré mohli zabezpečovať vlastní zamestnanci.

V oblasti právnych služieb uhradilo MDV SR na základe dvoch realizačných zmlúv AKMG za obdobie dvoch rokov viac ako 1,1 milióna eur. Mzdové prostriedky vynaložené na zamestnancov právneho odboru za štyri roky, vrátane odmien, pritom predstavovali sumu vyše 518.000 eur. Na odbore právnych služieb pracovalo počas kontrolovaného obdobia osem až deväť kvalifikovaných zamestnancov.

Obdobná situácia je aj na ministerstve hospodárstva. Najvýznamnejším kontrolným zistením na MH SR bolo porušenie zákona o rozpočtových pravidlách. Rezort hospodárstva v súvislosti so zmluvou na právne a ekonomické posúdenie situácie v spoločnosti BAT použil verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom, keď spoločnosti Havel, Holásek & partners uhradil služby, ktoré neboli vykonané vôbec, ako aj služby vykonané v neadekvátnom rozsahu a kvalite v sume takmer 104.000 eur.

Odporúčania zo strany NKÚ smerujú najmä k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu externých služieb. Hlavnú časť agendy, ktorá sa zazmluvňuje a vykonáva v externom prostredí, by mali robiť samotné ústredné orgány štátnej správy ako nositelia verejných politík a strategických rozhodnutí z hľadiska udržateľného rozvoja spoločnosti.

NKÚ pripravuje v roku 2018 prierezovú kontrolu, v rámci ktorej kontrolóri plošne preveria, akým spôsobom sa v externom prostredí zazmluvňujú služby a vypracovávajú odborné dokumenty pre štátne inštitúcie. Zároveň sa pritom zamerajú na meranie kvality výstupných dokumentov a ich následné uplatňovanie v procese riadenia a rozhodovania.

Hliadky dopravnej polície na 27.12.2017

Úsek Typ a farba vozidla
Bratislavský kraj 27 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície
D1 Škoda Superb hnedá, VW Passat čierna
D2 VW Passat čierna
okres Senec Škoda Fabia modrá
BA – mesto SEAT Leon sivá
BA – mesto Škoda Superb čierna
BA – mesto VW Golf modrá, Seat Leon sivá
okres MA, PK, SC Škoda Fabia modrá
Trnavský kraj 13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačených hliadok polície
Diaľnica D1, Rýchlostná cesta R1 Audi A4 strieborná, VW Passat čierna
okres Galanta VW Passat čierna
okres Trnava Škoda Superb čierna
TT kraj VW Passat čierna
Trenčiansky kraj 14 hliadok na označených policajných vozidlách aa motocykloch a 5 neoznačených hliadok polície
Diaľnica D1 Audi A4 strieborná
okres Prievidza Škoda Superb tmavohnedá
okres Považská Bystrica a Púchov Škoda Fabia modrá
okres Trenčín a Ilava Škoda Fabia modrá
Nitriansky kraj 25 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 11 neoznačených hliadok polície
okres Nitra a Zlaté Moravce Škoda Superb sivá, SEAT Leon strieborná
okres Nové Zámky Škoda Fabia modrá, Škoda Superb hnedá
okres Levice Škoda Superb sivá, VW Golf čierna
okres Komárno Škoda Fabia modrá, Škoda Octavia strieborná
okres Topoľčany Škoda Fabia sivá, VW Golf čierna
okres Šaľa Škoda Fabia modrá
Banskobystrický kraj 22 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 12 neoznačených hliadok polície
okres Banská Bystrica VW Golf sivá
okres Brezno Kia cee´d biela
okres Lučenec Škoda Fabia biela
okres Revúca VW Golf čierna, 2xVW Passat čirna a modrá
okres Rimavská Sobota Seat Leon sivá
okres Veľký Krtíš Kia cee´d biela
okres Zvolen VW Golf biela
okres Žiar nad Hronom Škoda Fabia biela
R1 KDI DO (okres BB,ZV,ZH,ZC) Škoda Superb čierna, Audi A4 čierna
Žilinský kraj 12 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície
okres Čadca, Kysucké Nové Mesto Škoda Fabia modrá
okres Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo Škoda Fabia modrá
okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok Audi A4 modrá, VW Golf sivá
okres Martin, Turčianske Teplice SEAT Leon strieborná, Škoda Fabia biela, VW Passat modrá
okres Žilina, Bytča Škoda Superb čierna
Prešovský kraj 17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície
Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, Škoda Superb čierna, VW Passat sedan čierna, Škoda Superb čierna
okres Bardejov Škoda Fabia biela
okres Prešov Superb čierna sedan
okres Svidník Škoda Fabia biela
Košický kraj 17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 3 neoznačených hliadok polície
okres Košice - okolie Škoda Fabia biela
okres Michalovce, Sobrance VW Golf sivá
D1, R2, R4 okres Košice; Košice - okolie SEAT Leon sivá, Škoda Superb sivá

Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie.

jh
ZDROJ: TASR, Ministerstvo vnútra SR

Komentáre k článku