07.12.2017

Európska komisia potvrdila, že tranzit sa nepovažuje za vysielanie pracovníka

07. decembra – Prepravcovia sa tak nebudú musieť riadiť legislatívnymi predpismi krajín, cez ktoré tranzitujú.

Vyplynulo to z utorkového rokovania Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) v Bruseli, informovalo v stredu Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Privítajú to najmä malé a stredné firmy, ktorým hrozila zbytočná byrokratická záťaž a ďalšie náklady,“ povedal na rokovaní minister dopravy a výstavby Arpád Érsek (Most-Híd).

Diskusia ministrov podľa rezortu dopravy ukázala, že najdôležitejšou témou balíka mobility ostáva sociálny pilier, ktorý by mal stanoviť pravidlá pre prácu vodičov v odvetví cestnej dopravy prostredníctvom špeciálneho predpisu. Vystúpenia ministrov potvrdili dva základné a rozdielne prístupy pri uplatňovaní smernice o vysielaní pracovníkov pri medzinárodnej doprave a kabotáži, možnosti trávenia povinného týždenného odpočinku v kabíne vozidla alebo budúceho využívania inteligentných tachografov.

„Usilujeme sa o čo najlepšie nastavenie podmienok pre našich autodopravcov. Rokovania však nie sú jednoduché,“ uviedol Érsek. „Pri odpočinku kamionistov presadzujeme, aby si šoféri sami mohli vybrať, kde chcú prespať, či v kabíne kamióna, alebo v hoteli. Chceme presadiť bázu dobrovoľnosti, ale s dodržiavaním prestávok, ktoré sú predpísané," priblížil minister.

V Bruseli rezonovala aj otázka celoplošného spoplatnenia na základe prejdenej vzdialenosti pre všetky typy vozidiel, s čím Slovensko nesúhlasí. „Zastávame názor, že jednotlivým štátom má byť ponechaná možnosť rozhodnúť sa, akou formou budú vyberať poplatky za využívanie infraštruktúry. Takéto poplatky pre ľahké vozidlá by priniesli neprimeranú finančnú záťaž pre ich prevádzkovateľov,“ povedal Érsek.

Ministri na rokovaní potvrdili snahu o prijatie opatrení, ktoré zabezpečia výmenu informácií medzi členskými štátmi pri vymáhaní nezaplatených poplatkov. Ministri na rokovaní Rady TTE takisto potvrdili, že sú pripravení podporiť legislatívne zmeny v oblasti spolupráce v boji proti takzvaným schránkovým firmám.

Hliadky dopravnej polície na 07.12.2017


AUTOR: © Zoznam/jv
ZDROJ: TASR, minv.sk

Komentáre k článku