30.06.2018

VIDEO: V Škoda Auto jazdí po hale plne autonómny robot

Úplne nezávislý transportný systém prepravuje diely medzi mechanickým meracím centrom a obrábacími strojmi.

Česká automobilka Škoda Auto  dôsledne podporuje digitalizáciu výroby. Ide o jednu z hlavných tém Stratégia 2025 Škoda Auto. V závode na výrobu komponentov vo Vrchlabí začala používať plne autonómneho prepravného robota, ktorý je schopný sa sám učiť.

Robot je na ceste po závode schopný rozpoznávať prekážky a v reálnom čase pri plánovaní svojej trasy brať aj ďalšie informácie z okolia. Ak je to potrebné, zmení trasu tak, aby sa vždy dostal do cieľa v najkratšom možnom čase. Robot tak prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu bezpečnosti práce aj efektivity prepravy v závode.

„Prvý plne autonómny robot v spoločnosti Škoda Auto  našiel uplatnenie zámerne práve v závode vo Vrchlabí. Tým sa opätovne potvrdzuje význam tohto závodu ako jedného z najmodernejších a technologicky najvyspelejších prevádzok,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

Transportný robot naraz premiestni až 130 kilogramov nákladu a pritom si úplne samostatne zvolí správnu cestu. Na rozdiel od doterajších automatických systémov nepotrebuje navádzanie pomocou indukčnej slučky, magnetického pruhu, ani navádzanie pomocou reflexných bodov. Pre naučenie trasy stačí autonómneho robota raz previesť po trase medzi jednotlivými stanicami pomocou manuálneho ovládania cez tablet alebo joystick. Robot pritom samostatne sleduje okolie a zaznamenáva zmeny, ku ktorým v ňom došlo a v prípade potreby si trasu samostatne zmení.

Premyslená moderná technika umožní autonómnemu robotovi rýchlu orientáciu: pomocou senzorov a laserových skenerov rozpozná iné vozidlá aj pevné prekážky, rovnako ako osoby, ktoré mu krížia cestu. Riadiaci systém deteguje rýchlosť, ktorou sa prekážka približuje, pričom rozpozná, či hrozí kolízia. V takom prípade autonómny robot automaticky zastaví, alebo sa prekážke vyhne.

Na rozdiel od iných systémov používaných v spoločnosti Škoda Auto , okamžite upravuje svoju trasu podľa informácií zo svojho okolia bez toho, aby pritom musel zastavovať. Ak tento plne autonómny robot zistí, že sa na určitom mieste na trase pravidelne stretáva s prekážkou, trasu zmení trvalo. Elektricky poháňaný transportný systém je podľa potreby schopný dôjsť do ktoréhokoľvek cieľa vo vrchlabskom závode, ktorý má plochu 16 000 m².

Na svojej trase medzi obrábacími strojmi a meracím strediskom absolvuje autonómny robot denne zhruba 120 jázd a prejde pritom okolo 35 kilometrov. Testovacie fázy a pilotná prevádzka sa už skončili. Do pravidelnej prevádzky bol robot nasadený v júni 2018.

Rastúca výroba spoločnosti Škoda Auto  znamená vyššiu vyťaženia závodov a hustú prevádzku dopravných prostriedkov po továrni. Autonómny robot prispieva ku neustálemu zvyšovaniu bezpečnosti práce v závode vo Vrchlabí a k významnému znižovaniu počtu pracovných úrazov.

Spoločnosť Škoda Auto  vo výrobe vsádza na moderné technológie z oblasti Priemyslu 4.0, napríklad aj na kooperujúce roboty. Tie sa vo Vrchlabí používajú vo výrobe priamo radených prevodoviek a zamestnancov podporujú pri vkladaní radiaceho piestu, jednej z najcitlivejších činností vo výrobe prevodoviek. Manipulačný robot naproti tomu zásobuje desiatky strojov dielcami a prázdne obaly prepravuje späť do skladu. Súčasťou prevádzky je vysoko moderný IT systém „Transparentná továreň“.

Škoda Auto  definovala digitalizáciu ako jednu z hlavných oblastí svojej Stratégia 2025. Ďalšími hlavnými oblasťami rozvoja sú elektrifikácia modelovej palety značky Škoda, získavanie nových trhov a rozšírenie rozsahu podnikania z klasickej výroby automobilov o početné ďalšie služby, súvisiace s mobilitou.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: Škoda auto

Komentáre k článku