26.12.2016

VIDEO: Ako poslať darčeky Santa Clausovi, alebo odviezť stromček...

Celkom jednoducho! Načo sú predsa autá? Nuž práve na podobné príležitosti...

Každá z akcií má svoje špecifiká. V prvom prípade sa do odovzdania darčekov Santovi so želaniami od španielskych detí zapojila tamojšia automobilka. Nebolo to jednoduché, ale SEAT Leon ST má dosť veľký batožinový priestor, aby sa do neho zmestili želania – a hlavne tie darčeky.

Kto ich ale odvezie Santovi? Dvaja inžinieri z Martorella – Jaume Capms a Jordi Ojeda, sa vybrali na náročnú testovaciu jazdu. Išli až do 3923 kilometrov vzdialeného fínskeho mesta Rovaniemi, ktoré leží na severnom polárnom kruhu.

Oficiálne tam je dedina Santa Clausa a jeho sídlo. Naššli ho doma, takže mohli odovzdať, čo priviezli...

Priviezli mu totiž vianočnú poštu s modelom X-Perience, čiže s pohonom 4x4. Vianoce tak mohli fungovať, ako si to deti predstavujú:

Táto akcia dopadla dobre. Ako to dopadne, keď sa spamätáte na poslednú chvíľu a treba rýchlo doviezť vianočný stromček? Najlepším dopravným prostriedkom je v tomto prípade športové auto. Z niekoľkých dôvodov...

Pretože nie je vianočný stromček veľmi skladný, práve preto ho treba odviezť na streche. Presne tak to vyriešil aj hlavný predstaviteľ z nasledujúceho videa. Aké auto na to použil? Nuž, nie práve celkom bežné, či všedné. Sedel si tak pokojne doma, veď to poznáte A zrazu dostanete kontrolnú otázku od manželky (partnerky) či ste urobili to, čo vám dala za úlohu. V tom momente si spomeniete, hoci vám to predtým úplne vyšumelo z hlavy... Márnosť šedivá – stromček!! Na zvedavú SMS, či to už vyzdvihol, sa manžel pobral radšej sám, lebo ho ešte „nevyzdvihol“.

V tomto bode sa však naše predstavy a možnosti rozchádzajú. U nás sa stromčeky predávajú (vo väčších mestách) do poslednej chvíle. Na dedinách je to horšie – ale zasa môže byť v blízkosti les... No a to je problém – u nás nemôžete len tak vyťať stromček. Dostali by ste za to mastnú pokutu. Nuž ale v Taliansku je zrejme všetko možné...

Pred domom nemá svoje bežne používané auto. Stojí tam len jeho kultová Lancia 037. Treba sa poponáhľať, takže berie, čo je poruke a vyráža po stromček. Veď to auto má tiež strechu, tak čo? Stromčeková „Gymkhana“ sa môže začať...

 

P.S.: ak by ste chceli vidieť, ako sa pripravovalo to druhé video s Lanciou, tu je ešte pohľad do zákulisia:

               

Jozef Vydra

Komentáre k článku