10.04.2020

Koronavírus mení pravidlá - najazdené kilometre sú dočasne on-line

Je to významná zmena, ktorá umožní, že si aj v čase obmedzení viete preveriť auto na diaľku.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami Ústredného krízového štábu SR zaviedli viacerí poskytovatelia ODO-Passov opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy vírusom COVID-19.

Patrí medzi ne možnosť on-line overenia údajov o najazdených kilometroch. Údaje o kilometroch sa zaznamenávajú do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, z ktorého sa prevádzkovateľovi/majiteľovi vozidla poskytujú vo forme výpisu z RPZV. Je to takzvaný ODO-Pass. Pretože mnohí prevádzkovatelia pre COVID-19 majú obmedzenú prevádzku, alebo činnosť, k dispozícii je teraz možnosť on-line overovania údajov o kilometroch.

On-line overenie údajov o najazdených kilometroch

Informácie o najazdených kilometroch sú od 20.mája 2018 zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Štátny register zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR na eliminácie podvodov so stočenými kilometrami. Údaje z registra boli doteraz dostupné formou výpisu, tzv. ODO-Passu len po kontrole odometra (počítadla prejdenej vzdialenosti) a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou. Bez uvedeného úkonu nebolo možné vygenerovať ODO-Pass. Rovnako výpisy o histórii najazdených kilometrov mohli doteraz generovať len poskytovatelia ODO-Passov (v rámci SR ich je viac ako 900), priamo do rúk majiteľa/prevádzkovateľa vozidla.

Situácia v súvislosti so šírením nákazy vírusom COVID-19 obmedzila v ostatných dňoch  prevádzku väčšiny poskytovateľov ODO-Passov. Keďže množstvo spotrebiteľov aj v súčasnej situácii zaujímajú informácie o najazdených kilometroch, bolo prijaté dočasné riešenie vo forme poskytovania údajov on-line cez web Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Ak má záujemca o históriu najazdených kilometrov, stačí zadať identifikačné číslo vozidla VIN a cez www.rpzv.sk si vygeneruje ODO-Pass.

Spolu s ODO-Passom je možné cez web www.rpzv.sk súčasne vygenerovať aj Prílohu k ODO-Passu. Príloha poskytuje aktuálne a komplexné údaje o vozidle. Okrem informácií  o možnej exekučnej blokácii sú súčasťou prílohy aj údaje o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, o kontrole originality, povinnom zmluvnom poistení, atď.

ODO-Passy a prílohy aktuálne vyhotovujú aj tí poskytovatelia ODO-Passov, ktorí majú v súčasnom období otvorené  prevádzky. Pred návštevou vybraného poskytovateľa ODO-Passov je vhodné si overiť, či v súčasnom období poskytuje služby, prípadne si vyhľadať iného poskytovateľa vo svojom okolí (https://rpzv.sk/Ziskat).

Register prevádzkových záznamov vozidiel je v rámci SR jediný oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané hodnoty najazdených kilometrov. Údaje do RPZV zasiela vyše 2200 súkromných aj štátnych subjektov. Povinnosť prispievať do registra ustanovuje zákon č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre: technické služby TK, EK a KO, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Policajný zbor, výrobcov a zástupcov výrobcov, certifikované miesta opravy, autoservisy, pneuservisy, autobazáre, dražobné spoločnosti, subjekty, ktoré vykonávajú nastavovanie a overovanie tachografov, poisťovne, leasingové spoločnosti, požičovne motorových vozidiel, subjekty vykonávajúce oprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra a pre znalcov v oblasti dopravy.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: www.rpzv.sk

Komentáre k článku