20.07.2019

Na dovolenku autom? Pozor, európske mestá sa „zatvárajú“

Nie je jedno kam cestujete a s čím. Hlavne ak máte staršie auto.

Nejde ani tak o to, ako je spoľahlivé. To sa dá čiastočne zlepšiť dôkladnou kontrolou a opravou v servise pred odjazdom na dovolenku. Zvážte však, či je vaše auto ešte spôsobilé na vjazd do niektorých miest. Európske mestá sa krok za krokom „zatvárajú“ pred automobilmi, ktoré spĺňajú  staršie emisné normy ako Euro 5.

Ústredný automotoklub Českej republiky (ÚAMK) zmapoval situáciu v Európe a vie, kde všade už neprejdete. Je to celkovo už viac ako 220 miest a oblastí. Zdá sa vám to veľa? Najbližšie budúcnosť, teda postupne od roku 2020, bude ešte viac zaplnená ďalšími obmedzeniami. Zatiaľ ide väčšinou len o vjazd do centier mesta, ale postupne sa očakáva úplný zákaz najskôr dieselov, neskôr však v mnohých mestách aj všetkých osobných, ale tiež úžitkových automobilov so spaľovacími agregátmi. Dôvod? Znečistenie ovzdušia predovšetkým vo veľkých mestách je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zodpovedné ročne za úmrtie 3 miliónov ľudí.

V Európe je momentálne viac ako 220 miest (vrátane miestnych obmedzení), ktorá riešia svoje ekologické problémy aj cestou zavádzania nízko emisných zón. „Je to zjavný trend, ktorý bude naďalej pokračovať, a s ktorým treba rátať nielen teraz, ale predovšetkým v blízkej budúcnosti“, vyjadril sa prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček. „Motoristi budú musieť voliť už dnes pred cestou na dovolenku, kam môžu vojsť, a ktorému mestu sa radšej vyhnúť. Autoklub ÚAMK informuje motoristov s predstihom o tomto vývoji a konkrétnych krokoch v jednotlivých krajinách.“

Prvé nízkoemisné zóny zaviedlo v 90. rokoch Švédsko. Konkrétne Štokholm a Göteborg (asi úplne prvé mesto v roku 1996). Najväčší rozmach tohto riešenia zažíva Nemecko. Zákon, ktorý zavedenie „umweltzone“ povolil, platí od 1. 3. 2007. Od roku 2008 sa začalo ich zavádzanie. V súčasnosti sa odhaduje, že sa to týka zhruba 70 miest, pričom ide aj o 19 územných celkov, z ktorých zrejme najväčším je Porúrie s 850 kilometrami štvorcovými. Za nedodržanie tohto pravidla, teda vjazd do centier miest bez emisnej známky, hrozí pokuta. Najnižšiu z troch možných známok - červenú, majú zvyčajne vozidlá do roku výroby 1997 a spĺňajúce normu Euro 2. Nasleduje známka žltá a najvyššia je zelená.

Prečo taký tvrdý postup? Dôvodom je zdravie ľudí, veď Európska komisia od roku 2010 eviduje 17 členských štátov, ktoré prekračujú povolené limity znečistenia ovzdušia.

Platí to napríklad pre Francúzsko, kde od roku 2017 vznikli zóny v Paríži, Lyone, Grenobli, Lille, Toulouse a Štrasburgu, rovnako ako v dvanástich departementoch. Pre vjazd je nevyhnutná celoštátne platná nálepku Crit'Air šiestich kategórií a farieb, v závislosti od typu auta, jeho veku a plnenia emisnej normy. Napríklad v Paríži je nevyhnutná ZCR (Zones a Circulation Restrain), pre vjazd za vnútornú mestský okruh, ale len počas pracovných dní. Cez víkendy a sviatky je prejazd voľný.

V ďalších francúzskych mestách sa uplatňujú ZPA (Zones de Protection de L'Air) vinety nevyhnutné len vtedy, ak je v ovzduší nadmerne škodlivín. Pokuty za absenciu známky sú od 35 do 375 eur.

Zatiaľ len dve zóny LEZ (Low Emision Zones) platia v Bruseli a Antverpách v Belgicku. Nevyhnutné sú celoročne a získavajú sa on-line. Do Antverp nesmú diesely Euro 3 a nižšie, do Bruselu vozidlá s naftovými motormi Euro 2 a nižšie, a s benzínovými Euro 1 a nižšie. Motoristi zo zahraničia sa takisto musia registrovať on-line. K tomu je potrebné technický preukaz a COC (dokument o zhode so schválením typu ES, ktorý vydá predajcu vozidla). Pokuty? V Antverpách 125 eur, v Bruseli až 350 eur. Prejazd mestami po diaľničných okruhoch je povolený.

Traffico Limitato (ZTL) sa označujú nízkoemisné zóny v Taliansku. Pretože je na každom meste ako sa rozhodne, dá sa len odhadnúť, že v tejto krajine je vyše 100 miest, kde platia nejaké obmedzenia. Vo veľkých mestách, ako napríklad v Ríme, alebo v Janove, dohliada nad dodržiavaním kamerový systém, v malých mestách polícia. Pokuta je od 80 eur. Vo väčšine miest si nemusia emisné „povolenku“ vybavovať hostia hotela, za ktorý to ubytovacie zariadenia pri včasnom avíze vybaví vopred.

Do Rotterdamu a Utrechtu v Holandsku by sa nemali vydávať motoristi s autami so vznetovými motormi uvedené do prevádzky pred rokom 2001. Všetko kontroluje kamerový systém platný aj pre zahraničných motoristov.

Madrid a Barcelona patria medzi mestá v Španielsku s obmedzeniami. Pri vyššom znečistení ovzdušia sa obmedzuje vjazd menej ekologickým vozidlám.

Lisabon v Portugalsku má nízkoemisné zóny ZER (Zona de Emissoes Reduzidas) platnú od 7 do 21 hodín. Ide o dve časti. Do Zona 1 nemôžu vozidlá spĺňajúce Euro 2 a nižšie, do Zona 2 Euro 1 a nižšie.

Budapešť v Maďarsku môže podľa stavu ovzdušia obmedziť vjazd vozidlám až do normy Euro 4, čo platí aj pre cudzincov. Pokuta je 100 až 120 eur.

Mestá Kodaň Frederiksberg, Aalborg, Aarhus a Odense v Dánsku zaviedli takisto nízkoemisné zóny. V Grécku platí v Aténach, pre turistov je to našťastie len pre domáce registrácie áut. Vozidlá z autopožičovní majú výnimku na 40 dní. A nemožno nespomenúť ani veľkých zástancov nízkoemisných zón - Nórsko a Švédsko. V prvej severskej krajine platia obmedzenia v mestách Bærum, Bergen, Bodø, Forde, Grenland, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Namsos, Nord-Jæren, Oslo a Trondheim. Ide o akési ekologickej mýto, ktorého výška sa môže meniť aj počas dňa. Švédsko má klasické emisné zóny v mestách: Göteborg a Štokholm, ďalej Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Umeå a Uppsala.

Súčet všetkých miest sa už prehupol cez číslovku 220 a ako upozorňujú odborníci ÚAMK, takmer každý deň pribúdajú ďalšie miesta, kde platia ekologická obmedzenia. Preto dobre zvážte, kam sa vyberiete na svoju vytúženú dovolenku autom a akú emisnú normu spĺňa vaše vozidlo.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku