19.03.2019

Kupujete auto z Nemecka? Dajte pozor, aby ste nekúpili šrot!

Pri kúpe ojazdeného vozidla dávajú mnohí Slováci stále prednosť autám, ktoré sú dovezené zo zahraničia, najmä zo západnej Európy.

Obozretní by v najbližšom období by ste mali byť vy, čo uvažujete nad kúpou auta z Nemecka. Na Slovensko sa začali v ostatnom období dovážať z Nemeckej spolkovej republiky jednotlivo dovezené vozidlá, ktoré sú v Nemecku určené na zošrotovanie. Je to veľmi pravdepodobné z dôvodu plnenia starších emisných noriem, kde ich majiteľ dostal príspevok na nákup nového vozidla, tzv. šrotovné.

Vozidlá, ktoré majú v registračných dokladoch pečiatku s textom Verwertungsnachweis lag vor, sú  určené na zošrotovanie. V súlade s nemeckým  právnym poriadkom takéto autá sa nesmú v NSR znova registrovať. V snahe získať viac financií, niektorí majitelia predávajú vozidlá do iných krajín EÚ, vrátane Slovenska. Lenže POZOR! Jednotlivo dovezené vozidlá z Nemecka, ktoré majú v registračných dokladoch záznam „Verwertungsnachweis lag vor“, pritom nezaregistrujete ani na Slovensku!!

Ak si vyhliadnete vozidlo v Nemecku, buďte pozorní a opatrní. Pred jeho kúpou pozorne skontrolujte záznam v registračných dokladoch. Vo väčšine prípadov je prelepený samolepkou s čiarovým kódom a identifikačným číslom vozidla VIN. Pre ľahšie odhalenie prelepeného záznamu v registračných dokladoch môže slúžiť aj odstrihnutý roh registračného dokladu časti I. alebo časti II., príp. obidvoch častí, čo pri bežnom odhlásení vozidla na export nie je obvyklé. Ďalším znakom je pečiatka v registračných dokladoch s textom „Ungultig“, t. j. neplatný. Pečiatka sa totiž pri klasickom odhlásení vozidla na export v Nemecku už niekoľko rokov nepoužíva.

Na základe uvedených skutočností nie je možné registrovať na Slovensku nemecké vozidlá určené na zošrotovanie. Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29 ods. 6 písm. c) ustanovuje, že schvaľovací orgán nesmie uznať ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo, ak takéto vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti, alebo ak malo byť zrecyklované. V prípade, že bude na kontrolu originality (KO) pristavené vozidlo, ktoré má v dokladoch záznam, že ide o vozidlo z Nemecka určené na zošrotovanie, technici KO takéto doklady neakceptujú a nevykonajú kontrolu originality, pričom vozidlo nebude možné prihlásiť do evidencie vozidiel v SR.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku