14.06.2018

Vymeňte svoju starú – najlepšie sa jej zbavte úplne zadarmo

Viete, kam vlastne s ojazdenými pneumatikami? Do prírody určite nie!

Ojazdené pneumatiky často končia na ilegálnych skládkach v lese. Sú hrozbou pre životné prostredie i pre človeka. Odpoveď na dilemu kam s nimi, však pozná priamo zákon.

Existuje zákon, ktorý pneuservisom a predajcom ukladá povinnosť spätného zberu opotrebovaných pneumatík. Zadarmo. Vedeli ste o tom? Ako vyzerá jeho uplatňovanie v praxi?

Rozklad gumenej pneumatiky trvá v prírode 200 – 300 rokov. Je to neskutočne dlho. Okrem toho má vedľajší efekt takéhoto rozkladu ďalekosiahle následky. Pneumatika ponechaná v lese môže ľahko vzbĺknuť a pri horení sa uvoľní množstvo škodlivých látok. Pri hasení sa dostanú hlboko do zeme, lebo voda rozpustí zvyšky po zhorení. Čierne skládky sú vážnou hrozbou. Vieme jej však zabrániť a ojazdené pneumatiky ďalej spracovať do iných produktov.

Zo spracovaného granulátu môžu vzniknúť povrchy pod športoviská, protihlukové steny, rohože. Rozdrvená pneumatika si totiž zachováva svoje vlastnosti ako elasticita, tlmivosť, odolnosť voči UV žiareniu a zdravotná nezávadnosť. Aby sa však namiesto hromadenia v lese pneumatiky rozumne zužitkovali, musia sa dostať do správnych rúk. V tomto prípade späť do pneuservisu, alebo do predajne pneumatík. Je jedno či kamennej, alebo internetovej prevádzky. Tie sú povinné odobrať späť zber pneumatík a to zadarmo. Zakotvené je to už i v zákone, napriek tomu sa zdá, že mnoho motoristov o tomto svojom práve netuší, prípadne má pochybnosti. Ako to teda je?

Spätný zber pneumatík je zo zákona zadarmo

Legislatíva povinnosť spätného zberu ukladá veľmi jasne. Od 1.1. 2016 platí na Slovensku nový Zákon o odpadoch č.79/2015, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a podľa neho každý subjekt, ktorý predáva pneumatiky alebo ich prezúva aj bez ich predaja, musí zadarmo zabezpečiť spätný zber ojazdených pneumatík. To bez ohľadu na značku pneumatiky a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky, alebo iného tovaru. Možnosť spätného zberu majú aj obce, a to na miestach určených všeobecne záväzným nariadením a po uzatvorení zmluvy s výrobcom, alebo Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorou je napríklad ELT Management Company Slovakia s.r.o. Tá sa v danej súvislosti snaží šíriť osvetu a informovať tak spotrebiteľov i distribútorov.

Ľahko sa môže stať, že distribútor odmietne pneumatiky prevziať, nemá označené miesto spätného zberu a zber vykonáva dokonca iba za poplatok. Spotrebiteľ má však plné právo na bezplatný odber, cena zaň je totiž už zahrnutá v kúpnej cene pneumatiky a uvedená na bločku. Dobrou správou je, že počet miest spätného zberu sa neustále zvyšuje, pribúdajú spolupracujúce obce, mesačne ide až o 100 miest.

Do spätného zberu sa zapájajú i obce

Obce mávajú frekventované ilegálne skládky, lebo im dlhodobo chýbajú jasne stanovené miesta zberu. Miesto spätného zberu pneumatík v obci určí všeobecne záväzné nariadenie. Informácie dopĺňa Peter Gallovič z Enviromentálnej poradenskej agentúry (EPA): Rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá bola v novom Zákone o odpadoch posilnená od 1.1.2016 znamená, že výrobcovia ustanovených výrobkov sú povinní zabezpečiť a financovať aj nakladanie s odpadmi z uvedených výrobkov. Systém zodpovednosti výrobcov pneumatík je v Zákone o odpadoch na základe zodpovednosti a iniciatívy najväčších výrobcov pneumatík. Je to významný počin, lebo odpadová pneumatika bola dlhý čas „bezprízorný“ odpad. V právnom predpise nebolo vymedzené, kto je zaň zodpovedný. Preto sa pneumatiky často hromadili v obciach na čiernych skládkach. Obce zabezpečovali nakladanie s týmto odpadom, hoci to nie je komunálny odpad. Súčasná právna úprava jasne vymedzuje systém nakladania s týmto odpadom. V praxi ale ešte stále nie je situácia ideálna. Neustále je potrebné s obcami pracovať a vysvetľovať, v ktorej obci je táto možnosť zberu potrebná a v ktorých nie.“

Radim Filák z organizácie ELTMA radí, čo v prípade, ak si nie ste istí správaním pneuservisu či predajne: „Ak by pneuservis vyžadoval peniaze za spätný zber, išlo by o vážne porušenie zákona. Toto porušenie môže motorista nahlásiť na okresnom úrade, alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Odporúčame tiež uschovať si blok z kúpy pneumatiky, pretože práve na ňom je uvedený recyklačný poplatok.“

Do osvety sa zapojili i známe osobnosti

ELTMA podporuje aj konferencie na témy odpadov a ekológie a nedávno začala spoluprácu so známymi hercami a komikmi Evelyn a Štefanom Martinovičom. „O všetkých právach a povinnostiach sa snažíme šíriť informácie čo najkomplexnejšie. Každý z nás môže pre prírodu niečo spraviť,“ dplnil R. Filák.

Herci osvetu podporujú na svojich sociálnych sieťach formou zábavných videí a fotiek. „Snažím sa žiť ekologicky a priznávam, že patrím medzi tie ženy, ktoré netušia, čo s pneumatikami, tentoraz myslím tie gumené,“ hovorí so smiechom Evelyn a pokračuje, „preto uvítam, keď ma o problematike niekto informuje a ja to posuniem ďalej. Rozhodla som sa tak informovať o možnosti bezplatného spätného zberu pneumatík. Nemali by sme si našu planétu špiniť ešte viac.“

No a  Števo Martinovič na sociálnej sieti zverejnil celé video, v ktorom ukazuje, ako sa v priebehu pár minút zbaviť nepotrebnej pneumatiky. Pozrite si ho aj vy:


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: eltma.sk

Komentáre k článku