06.11.2017

V týchto štátoch v Európe potrebujete zimné pneumatiky

Viete, kedy a kde musíte používať zimné pneumatiky v jednotlivých krajinách Európy?

Zostavili sme pre vás rýchly prehľad krajín hlavne v rámci EÚ. Nestačí totiž, že poznáte, aké sú pravidlá u nás doma. Ak totiž vycestujete do zahraničia, sú veľké regionálne rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Preto sa oplatí poznať predpisy jednotlivých krajín, cez ktoré bude viesť vaša cesta. Podrobnosti nájdete v článku z minulého roka

Estónsko

• od 1. decembra do 1. marca

• minimálna hĺbka dezénu 3 mm

Fínsko              

• od 1. decembra do konca februára (Laponsko - od polovice októbra do konca apríla)

• minimálna hĺbka dezénu 3 mm

Francúzsko

• ak sú zimné podmienky (sneh, ľad, námraza)

• minimálna hĺbka dezénu 3,5 mm

Chorvátsko

• na vybraných cestách musia mať vozidlá zimné pneumatiky od 15. novembra do 15. apríla a v ostatných prípadoch podľa klimatických podmienok

Taliansko

• neexistujú jednotné predpisy na používanie zimných pneumatík

• na severe krajiny sú povinné od 15. októbra do 15. apríla

• motocykle v Južnom Tirolsku nesmú jazdiť v zime

• zimné pneumatiky sa môžu používať od 16. mája do 14. októbra, len ak zodpovedajú údajom vo veľkom technickom preukaze a majú hĺbku dezénu minimálne 4 mm, inak hrozí pokuta až 1682 Eur

Maďarsko

• zimné pneumatiky sa predpisujú lokálne značkami

Nemecko

• ak sú zimné podmienky (sneh, ľad, námraza)

• za nedodržanie je pokuta od 40 do 80 Eur

Nórsko

• zimné pneumatiky sú odporúčané, ale ak zablokujete ceste s letnými, dostanete pokutu

Rakúsko

• od 1. novembra do 15. apríla

• ak sú zimné podmienky (sneh, ľad, námraza)

• pokuta na mieste 35 Eur, zablokovanie prevádzky až 5000 Eur

Slovensko

• od 15. novembra do 31. marca

• ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza

• pokuta do 60 eur

Slovinsko

• 15. novembra do 15. marca

• ak sú zimné podmienky (sneh, ľad, námraza)

• minimálna hĺbka dezénu 3 mm

Švédsko

• Od 1. decembra do 31. marca

• prívesy musia mať tiež zimné pneumatiky

• minimálna hĺbka dezénu 3 mm

Švajčiarsko

• zimné pneumatiky sú odporúčané, ale ak zablokujete cestu s letnými, dostanete pokutu

Ukrajina

• zimné pneumatiky sú odporúčané

Na záver ešte uvádzame krajiny v EÚ, kde neexistuje legislatívny predpis o používaní zimných pneumatík. Sú to:

• Belgicko

• Dánsko

• Holandsko

• Poľsko

• Portugalsko

• Španielsko

Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku