09.02.2016

Pozor na značku zákaz vjazdu nákladných áut v Česku – hrozí vám pokuta!

Kocúrkovo zavládlo v Českej republike – nový predpis mätie vodičov.

V Česku na Morave a v Sliezsku platia od nového roka nové dopravné značky. Vynútila si ich súčasná doba. Dôležitejšie však je, že ako samotní Česi hodnotia, tamojšie  Ministerstvo dopravy pripravilo pre motoristov ďalší nezmysel. Rozšírilo od tohtoročného januára platnosť značky B4 Zákaz vjazdu nákladných automobilov. Po novom už totiž neplatí len pre vozidlá nad 3,5 tony, ale pre všetky autá kategórie N okrem obytných áut. Na zákaz vjazdu do niektorých zón či jazdných pruhov si tak musia dať pozor aj vodiči malých dodávok, kombíkov s prepážkou či pickupov.

Platnosť značky B4 sa doteraz týkala len veľkých nákladných áut. Teraz ju upravuje novelizovaná vyhláška č. 294/2015. Ministerstvo dopravy rozšírilo zákaz aj na malé nákladné autá do 3 500 kilogramov preto, aby bola v súlade s viedenským Dohovorom o dopravných značkách a signalizácii.

Poriadne tým zároveň tak skomplikovalo situáciu predovšetkým vodičom. Takýchto značiek sú totiž v obciach Českej republiky desiatky. Ich osadením sa mestá bránili vjazdu ťažkých nákladiakov do centra. Vodiči, ktorí používajú menšie úžitkové autá, ale nemusia zmenu zaregistrovať a hrozí im pokuta. Na niektorých miestach navyše skôr logické obmedzenie stráca svoj zmysel.


    
Ide o tisíce predovšetkým firemných vozidiel a patria k nim aj napríklad osobné autá s deliacou mrežou za zadnými sedadlami. Teda u nás označované ako N1. Vodiči týchto áut teraz nemôžu bez priestupku vojsť do ulíc označených dopravnou značkou B4, ani ísť v jazdnom pruhu, ktorý je označený touto dopravnou značkou. Čo to teda preložené do jednoduchej reči znamená? Ak by všetci vodiči dodržali pravidlá cestnej premávky, znamenalo by to prakticky koniec zásobovanie, rôznych servisných služieb aj výrazné spomalenie prevádzky. Ak podnikáte v susednej Českej republike, dajte si pozor. To, že ste ešte neplatili pokutu je skôr náhoda, ako výnimka.

Rezort dopravy v Česku sa bráni. Tvrdí, že zmenu dlho pripravoval a nielen autoškoly, ale hlavne obce, mali čas sa na ňu pripraviť. Ako uviedol hovorca Ministerstva dopravy Českej republiky Tomáš Neřold, „Zmena významu dopravné značky B4 bola obciam a krajským úradom známa v dostatočnom predstihu pred účinnosťou vyhlášky. Návrh vyhlášky bol predložený v polovici mája minulého roka do medzirezortného pripomienkového konania. Okrem iného sú pripomienkovým miestami Krajské úrady a Magistrát hlavného mesta Prahy“, spresnil a dodal, že riešenie novej situácie je jednoduché: „Vodiči, ktorých by značky obmedzili v pravidelnom vjazde do takto označených miest, si môžu požiadať o výnimku. Obce a kraje môžu existujúce nevyhovujúce značky vymeniť za aktuálnu, na ktorých už bude priamo uvedená hodnota najvyššej povolenej hmotnosti nákladných áut. Prípadne môžu značku doplniť dodatkovú tabuľkou s uvedenou najvyššou povolenou hmotnosťou vozidiel a značka bude opäť platiť pre vozidlá ktorých najvyššia povolená hmotnosť túto hodnotu prevyšuje“,  uviedol Neřold.

Nuž skutočne „systémové“ riešenie. Hlavne s tými výnimkami je to dojemné – pre každé mesto, pre každú ulicu jednu? Vďaka drobnej zmene v zákone množstvo problémov pre dopravcov. Predstavte si zásielkové služby, alebo poštu, ako zavolajú zákazníkovi, nech si príde po balík o tri ulice ďalej. Má len 20 kíl... Alebo napríklad servis pračiek, prípadne rozvážková služba, keď si nechajú doviezť domov kúpenú chladničku... No nepatrí sa kritizovať v zahraničí. Zdá sa však, že si český minister dopravy Ťok narobil týmto rozhodnutím množstvo „priateľov“. Navyše o nejakej „harmonizácii“ nemôže byť veľmi reč, keď podobné značky v Rakúsku a v Nemecku sú bez podobných obmedzení.

Ako sa bude situácia riešiť? V prvom rade vraj platí „prechodné obdobie“, keď by mali byť k vodičom tolerantnejší policajti aj strážnici (teda mestská polícia). Nikto ale nepovedal dokedy. „Podľa našich informácií nemá polícia v tomto období krátko po zmene značky za cieľ zameriavať sa na vodičov vozidiel kategórie N1, ktorí zákaz porušujú. A ak obec nestihla včas upraviť hmotnostné kategórie na značke podľa skutočných dopravných potrieb, nemala by sama na tieto miesta posielať strážnikov“, odporučil hovorca. Vieme ale, ako to chodí u nás a nebudeme ďaleko od pravdy, že sa tak bude diať aj v Česku.

Čo sa vlastne zmenilo?

    PREDTÝM vyhláška č. 30/2001: Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B4) platí pre nákladné automobily i pre ťahače prívesu alebo návesu a špeciálne automobily s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500 kg. Neplatí však pre obytné automobily.

    TERAZ vyhláška č. 294/2015: Značka zakazuje vjazd nákladným automobilom, ťahačom prívesu alebo návesu a špeciálnym automobilom. Značka neplatí pre obytné automobily. Ak je na dodatkovej tabuľke alebo na značke pod symbolom nákladného automobilu uvedená hodnota najvyššej povolenej hmotnosti (uvádza sa v tonách), platí značka pre vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou presahujúcou túto hodnotu. Pri jazdnej súprave je rozhodujúci súčet najvyšších povolených hmotností všetkých vozidiel súpravy.

Ako je to u nás?

U nás platí vykonávacia Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č.: 130/2010 Z. z., 413/2010 Z. z., 361/2011 Z. z., 381/2012 Z. z., 128/2013 Z. z., 467/2013Z.z., 20/2016 Z. z.  Vyhláška hovorí aj o jednotlivých dopravných značkách. V článku 3 Zákazové značky uvádza:

(6) K značke č. B 6:

Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Takže situácia u nás je taká, ako bola aj v Českej republike pred zmenou. Nič sa v tomto prípade ne(z)menilo a do takto označeného zákazu vjazdu môžete napríklad s malou dodávkou pokojne vojsť.

Jozef Vydra
ZDROJ: dopravni-omezeni.cz

Komentáre k článku