23.11.2015
Detské sedačky - test
Detské sedačky - test ÚAMK
Zdroj: ÚAMK ČR

VIDEO: Návod ako správne pripútať deti v aute

Dnes asi nikomu súdnemu nepríde na um vziať dieťa do náručia namiesto toho, aby ho usadil do autosedačky.

Nejde iba o to, že podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách a podľa nariadenia vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení smie dieťa nižšie ako 150 cm cestovať len v bezpečnostnej detskej autosedačke. Osveta robí svoje a dospelí vedia, že deti patria do sedačky. Aj preto, lebo bezpečnostný systém auta je prispôsobený dospelým. Nie je vhodný na to, aby sa postaral o zabezpečenie detí. Je teda logické, že dieťa počas jazdy treba chrániť. Na to je potrebná vhodná detská bezpečnostná autosedačka. Dôležité je tiež jej upevnenie v aute a správne zapnutie dieťaťa do pásov. Napriek tomu všetkému neraz vidno malé ddeti nepripútané, dokonca stáť medzi prednými sedadlami, alebo v sedieť v lone rodičov...

Autosedačky pred uvedením na trh je musia absolvovať špeciálne testy, ktoré preukážu ich vhodnosť. Musia mať povolenie, ktoré sa dá ľahko kontrolovať. Musia byť označené podľa doteraz platnej normy ECE 44/04 oranžovou etiketou na sedačke. Číslo pri značke „E” je kód štátu, ktorý povolenie vydal. A keď sa rad čísel na etikete začína číslami 04, vyhovuje sedačka najmodernejším európskym normám.

Pre zabezpečenie detí sa používajú sedačky použiteľné od narodenia až do hmotnosti 36 kg (zodpovedá to približne veku 12 rokov). Rôzne skupiny sú určené pre rôzny vek, výšku, hmotnosť a vyspelosť dieťaťa. Autosedačka musí zodpovedať iným kritériám v prípade novorodenca a iným v prípade väčšieho dieťaťa. Sú aj modely, ktoré súčasne spĺňajú kritériá viacerých hmotnostných skupín.

Skupina

Hmotnosť

Vek (približný)

0 (vanička)

0-10 kg

Od novorodeneckého veku do 6 mesiacov

0+ (vajíčko)

0-13 kg

Od novorodeneckého veku do 15 mesiacov

0/I

0-18 kg

Od novorodeneckého veku do 4 rokov

0/I/II

0-25 kg

Od novorodeneckého veku do cca. 6 rokov

I

9-18 kg

Od 8 mesiacov do 4 rokov

I/II

9-25 kg

Od 8 mesiacov do 6 rokov

I/II/III

9-36 kg

Od 8 mesiacov do 12 rokov

II/III

15-36 kg

Od cca. 3 do 12 rokov

Okrem tohto delenia platí od júla 2013 nová norma, takzvaná i–Size. Nová európska norma pre autosedačky označená ECE R129 nadobudla účinnosť 9. júla 2013. Existujúce normy ECE R44 stále zostávajú v platnosti a je možné podľa nich autosedačky ďalej vyrábať a predávať. Sú stále veľmi bezpečné. Cieľom ale je, aby nové autosedačky boli vyrábané podľa i-Size normy. Novo vyrábané automobily majú mať sedadlá pripravené pre umiestnenie i-Size autosedačiek.

Prečo nová norma i-Size

Pripravili ju preto, lebo súčasné normy ECE R44 nezahŕňajú testovanie bezpečnosti dieťaťa pri bočnom náraze a povoľujú pripútať deti v smeru jazdy už od 9 kg. Pri testoch bočných nárazov s novými figurínami Q série s väčším množstvom snímačov sa zostilo, že vzhľadom k relatívnej veľkosti hlavy je vhodné deti umiestniť proti smeru jazdy až do 15 mesiacov a lepšie tak chrániť hlavu, krk a životne dôležité orgány dieťaťa.

Cieľom normy i-Size je predovšetkým zvýšenie ochrany detí pri dopravných nehodách. Jednoduchší by mal byť aj výber vhodnej autosedačky pre dieťa. Pri nej sa orientuje podľa veku a výšky dieťaťa, nie podľa jeho hmotnosti. Autosedačka i-Size musí mať Isofix upevnenie, preto je oveľa menšie riziko nesprávneho upevnenia: autosedačka sa upevní veľmi jednoduchým postupom a nemusíte používať ani bezpečnostný pás auta. Vzhľadom na použitie systému Isofix sa znižuje riziko jej zlého umiestnenia vo vozidle.

Pri autosedačke i-Size sa má dieťa do 15 mesiacov umiestniť proti smeru jazdy. Potom je možné si vybrať z dvoch možností: autosedačka sa môže používať naďalej proti smeru jazdy, alebo ju môžeme nastaviť aj v smere jazdy až do výšky 105 cm (približne do 4 rokov). I-Size autosedačka má vnútorné bezpečnostné viacbodové pásy.

Najlepšie je vyberať sedačku spolu s dieťaťom,. Usaďte ho do nej, vhodná veľkosť je dôležitá z hľadiska bezpečnosti dieťaťa. Naučte sa správne upevniť sedačku v aute a zapnúť do nej dieťa. 

Ako upevniť klasické detské autosedačky?

V protismere jazdy: U novorodencov krčné svaly nie sú ešte dostatočne silné na to, aby v prípade nárazu alebo náhleho brzdenia udržali hlavu, preto detské sedačky použiteľné od narodenia treba pripevniť v protismere jazdy. Takto nie sú hlava a krk vystavené priamemu zaťaženiu. V tomto prípade treba chrániť hlavu, bedro a vnútorné orgány. V protismere je telo vystavené zaťaženiu na najmenšej možnej ploche, preto je dôležité, aby dieťa cestovalo týmto spôsobom aspoň do veku 8 až 12 mesiacov. Takto pripevnené autosedačky v porovnaní s klasickými znižujú riziko zranenia pri čelnom náraze o viac ako 80 %.

V autách s airbagmi treba na strane spolujazdca deaktivovať airbag, keď chcete zadržiavacie zariadenie namontovať na predné sedadlo spolujazdca. Týmto chránite svoje dieťa, lebo v prípade čelného nárazu je airbag vymrštený mohutnou silou, ktorá môže spôsobiť ťažké zranenia. Ak sa nedá airbag deaktivovať, smie sa zadržiavacie zariadenie montovať len na zadnom sedadle. V tomto prípade si zadovážte špeciálne spätné zrkadle, v ktorom budete dobre vidieť na dieťa v sedačke.

Obojsmerne: možno upevniť detské sedačky použiteľné od 0 do 18 alebo od 0 do 25 kg.

V smere jazdy:  Od hmotnostnej hranice 9 kg už môžete nájsť väčšinou detské sedačky, ktoré sa dajú upevniť v smere jazdy.  V tomto prípade je popri určenej 9 kilogramovej hmotnostnej hranici dôležité aj to, aby dieťa bolo telesne dostatočne vyvinuté.

Toľko teda teória a skôr ako sa dostaneme k videoukážkam, ako upevňovať deti do auta, ešte jedna skúsenosť: Ústredný automotoklub (ÚAMK) v Českej republike si robil vlastný prieskum. Zistil, že síce dbáme viac o svoje deti v aute, ale šokujúce je, že napríklad až každá 3 mamička (ako spolucestujúca) sa v aute nepripúta! Ďalej skúmali 300 áut s detskými sedačkami na parkoviskách pri obchodných centrách a zistili, že každé 14-te má zle upevnenú detskú sedačku, alebo je v nej zle upevnené dieťa.

Ako teda správne pripútať deti v aute? Skôr ako na to odpovedia tri krátke inštruktážne videá, ktoré povedia viac, ako strana textu, máme jedno na výstrahu. Takto to dopadne, keď sa nerešpektujú pravidlá. Predstavte si, že by namiesto skúšobných figurín sedeli v nasledujúcich prípadoch (nielen) v autosedačkách reálne deti! Akú by mali šancu na prežitie?

 

Tu je prvý videonávod – pre deti s hmotnosťou od narodenia do 13 kg:

 

Nasleduje hmotnostná kategória 9 až 18 kg:

 

Na záver je to kategória najväčších detí, od 15 kilogramov vyššie:

Jozef Vydra
ZDROJ: ÚAMK

Komentáre k článku