26.10.2017

Mitsubishi má elektrizujúci plán s modelom Outlander PHEV

Pilotný projekt V2G (Vehicle-to-Grid) je o komunikácii medzi vozidlom a inteligentnou energetickou sieťou.

Európski prevádzkovatelia prenosovej (elektrickej) sústavy majú povinnosť zabezpečiť určitú záložnú kapacitu s cieľom zabrániť nečakaným poruchám zdrojov, alebo rozsiahlym výpadkom veľkých častí siete. Záložné kapacity sa nakupujú prostredníctvom trhových mechanizmov. Tu sa ukazuje dobrá príležitosť, ako prispieť k riešeniu tohto záväzku.

Prvými sieťovými zdrojmi sú už dnes palubné batérie elektrického pohonu modelu Mitsubishi Outlander PHEV. V Holandsku je dnes k dispozícii viac ako 25 tisíc vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV. Preto je vďaka technológii V2G možné dosiahnuť lepšie vyváženie odberových špičiek v rámci energetickej siete v čase. Elektromobily totiž nielen čerpajú elektrickú energiu zo siete, ale zároveň ju dokážu aj vracať naspäť. Otvára to cestu k možným zdrojom príjmu pre majiteľov týchto vozidiel.

Takzvaná Parížska dohoda z roku 2015 znamená urýchlenie iniciatív v Európe zameraných na rozvoj spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou. Zahŕňa to aj dôsledné presadzovanie ekologicky šetrných riešení zameraných na obnoviteľné zdroje. Do energetických sietí dnes prúdi energia zo slnečných, veterných a ďalších typov elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje, ale táto výroba, nahrádzajúca napr. uhoľné elektrárne, je častokrát nárazová. Preto je zásadná otázka, ako stabilizovať zásobovanie energiami.

Vlády vo Veľkej Británii a Francúzsku plánujú od roku 2040 úplne zakázať predaj vozidiel spaľujúcich fosílne palivá. Momentálne sa zvyšuje dopyt po dodávkach elektrickej energie. Preto vystupuje do popredia otázka, ako lepšie vyvážiť záťaž dobíjacej infraštruktúry.

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) spája sily so spoločnosťou NewMotion, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov riešení inteligentného dobíjania prostriedkov na elektrický pohon, ďalej s holandským prevádzkovateľom energetickej sústavy TenneT, resp. spoločnosťou Nuvve, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti technológií V2G a zavádzania sieťových služieb. MMC bude v rámci poloprevádzky poskytovať záložnú kapacitu a služby vyrovnávanie záťaže siete v rámci dobíjacích miest poskytovaných nadnárodnou energetickou spoločnosťou Enel.

Cieľom bude vytvoriť novú pridanú hodnotu a obchodné príležitosti spojené s elektromobilmi , respektíve palubnými batériami vozidiel. Bude to prostredníctvom dobíjacej infraštruktúry NewMotion a vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV parkujúcich v domácnostiach, alebo na pracoviskách v Amsterdame, s využitím platformy GIVe (Grid Integrated Vehicle) spoločnosti Nuvve.

jv
ZDROJ: Mitsubishi Motors Corporation

Komentáre k článku