10.10.2016

Filtre pevných častíc (DPF) - časovaná bomba

Filtre pevných častíc sú časovanou bombou (nielen) českého automobilového parku.

Preto sa český Ústredný amutomotoklub (ÚAMK) stal iniciátorom aktivity, ktorá by mala na problematiku filtrov dostatočne hlasno upozorniť. Problém je podobný aj na Slovensku, preto sme sa rozhodli s dovolením ÚAMK zverejniť ich zistenia aj u nás. V čom je problém?


Filtre označované skratkou DPF by mali byť vo všetkých modernejších vozidlách jazdiacich na naftu. Dátum ich nasadenia sa líši, je to zhruba od roku 2000. Majú zachytávať pevné častice, aby sa nedostávali z výfukového potrubia do ovzdušia. Sú to mikročastice v troch veľkostných skupinách: s priemerom 10 mikrometrov (tisícin milimetra), 2,5 mikrometra a menšie ako 1 mikrometer.

Tieto častice síranov, dusičnanov, solí, kovov a podobných zlúčenín vdychujeme. Zvyšujú výskyt rakoviny až o 40%. Tie najväčšie poletujú vo vzduchu hodiny, najmenšie aj týždne. Tento poletavý prach sa vdýchnutím usadzuje na prieduškách a pľúcach. Dostáva sa až do pľúcnych mechúrikov (alveol) a a odtiaľ krvným riečiskom do mozgu.

Ročne 3,7 milióna predčasných úmrtí

A následky? Na úmrtnosti v Českej republike sa podieľa práve táto príčina 5 až 13%, čo predstavuje až 12 418 ľudí ročne. Európske údaje, sú ešte tragickejšou bilanciou - na následky spojené s vdychovaním poletavého prachu zomrie predčasne 348 000 ľudí. Celosvetové číslo hovorí: je to 3,7 milióna úmrtí. Práve prach skráti ľuďom vo veľkých mestách život v priemere o rok. Dve tretiny prachových častíc z áut vyprodukujú dieselové motory. Je to až 100 krát viac, ako benzínové agregáty.

Uvedené fakty hovoria jasne, aký význam majú filtre pevných častíc, v ktorých dôjde k spáleniu 80 až 95% aj menších častíc. DPF častice zachytáva a po ich nahromadení spaľuje. Používajú sa už vo všetkých moderných turbodieseloch, približne od roku 2004. U niektorých značiek ako Peugeot a Citroën, alebo Mercedes a BMW i ďalších ešte skôr. Niektoré fungovali na tzv. suchej báze, iné používali mokrú cestu, kde a pri vypaľovaní vstrekovala katalytická tekutina. Životnosť prvej generácie filtrov  bola zhruba 120 000 kilometrov. Ak zvážime, že priemerný európsky vodič najazdí ročne 10 000 km, filtre prvých vozidiel, ktoré ich mali, sú na hranici (na konci) svojej životnosti. Aj v prípade druhej generácie bezúdržbových filtrov (používaných zhruba od roku 2009) je otázkou, či sú vždy funkčné a plnia svoju funkciu na 100 %.

Podľa kvalifikovaného odhadu odborníkov ÚAMK sa dá predpokladať, že po českých cestách jazdí až jeden milión vozidiel s nefunkčným, poškodeným alebo dokonca odobratým filtrom pevných častíc.

Potrebná zmena

„Na nás, automotoklube ÚAMK, je, zasadzovať sa v mene poctivých motoristov, ktorí plnia predpisy a majú funkčné filtre pevných častíc, aby sa rovnako zodpovedne správali aj ostatní,“ hovorí prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček. „Ako ukázal náš vlastný test, až 70% vodičov starších turbodieselov to nerobí a ohrozuje tak zdravie svoje, svojich detí i nás všetkých. Preto sa zasadzujeme za to, aby ako STK, tak servisy a ďalšie pomáhali náprave.“

Začať musí každý motorista pri sebe. Napríklad tým, že bude vedieť čo má urobiť, aby DPF správne pracoval. Jan Karnolt, technický školiteľ turbodieselov spoločnosti Ford Motor ČR dodáva, že obvyklý cyklus je 500 km. „Približne 500 kilometrov sa filter plní sadzami, aby sa potom, v prípade dnešných bezúdržbových filtrov vozidiel spĺňajúcich normy Euro 4 a 5, automaticky spálili. Na to zvyčajne potrebuje automobil asi 10 minút a prejaví sa to bielym dymom za vozidlom. „Celý proces, kedy vozidlo pripraví podmienky, aby sa pri teplote 650 stupňov Celzia sadze v DPF spálili, má jednu podmienku. Vozidlo musí byť v dobrej kondícii - jeho riadiaca jednotka, katalyzátor aj používané palivo. Znamená to napríklad, že pracuje pri správnych teplotách: v hlave valcov 80 až 90 stupňov Celzia, pred katalyzátorom 300 až 400 a v samotnom filtri potom pri spaľovaní 650 (pri pôvodných DPF s aditívami 400 stupňov). V takom prípade bude filter dobre fungovať teoreticky počas celej životnosti auta.

Čo upozorní vodiča na nesprávnu funkciu DPF? Predovšetkým pravidelné kontroly v servise, kde zistia aj to, kedy naposledy auto vypaľovalo vzduchom roznášané častice, alebo či vznikol nejaký problém. Ďalším upozornením je, že sa v prípade poruchy rozsvieti kontrolka DPF na palubnej doske. „To ešte nutne neznamená, že je nefunkčný,“ vysvetľuje Jan Karnolt. „Môže sa stať, že vinou nesprávneho riadenia motora len nespálil častice a je zaplnený. K príčinám možno pripísať aj to, keď vodiči jazdia na krátke vzdialenosti, teda len so studeným motorom po meste a neumožnia tak vypálenie počas plynulej medzimestskej jazdy vyššou rýchlosťou.“

Samozrejme dochádza aj k nechceným fyzickým poškodeniam obalu filtra a ďalším problémom. Všetko sa končí plným zanesením a nefunkčnosťou. Existujú len tri cesty riešenia: odborné čistenie filtra špecializovanými firmami, ktorých je v ČR doslova len pár. V tomto prípade sa DPF nedá zveriť do rúk „garážovým“ opravárom. Majme na pamäti, že výhodná kúpa sa vôbec neoplatí. Vo filtroch sú použité vzácne kovy a keramika. Takže ponuka - výmena filtra za 10 000 Korún českých (asi 370 €) je číry nezmysel. Prečo? Pretože za pôvodný filter dostanete zvyčajne 5 až 7 tisíc korún (140 – 260 €). Toľko prešibaný opravca získa a vám „dá filter“ za 3 000 Kč (110 €). Taký neexistuje. „Zvyčajne sa ceny pohybujú len za samotný filter od 15 000 Kč (550 €) a môžu sa pri niektorých značkách vyšplhať až na 100 000 korún (3700 €),“ dopĺňa školiteľ.

Existuje aj iné, lacnejšie riešenie? Áno, čistenie tlakovými rázmi, pričom opäť, len seriózne firmy vykonávajú prácu odborne a odporúčania na ne hľadajte v oficiálnych servisoch konkrétnej značky, nie v inzerátoch na internete. „Ako odborníci sme videli dlhý rad ,vyčistených´ filtrov. Napríklad tak, že filter prevŕtali a sadze letia von,“ vysvetľuje Václav Bejček, technický servisný manažér Ford Motor ČR. „To nie je jediný následok. Elektronická jednotka riadenia motora na takýto brutálny zásah reaguje úplne nesprávnym vyhodnotením situácie a výsledkom je nesprávny chod a možné závažné poškodenie motora.“

Kto je „na ťahu“?

Všetci od predajcov, ktorí majú už pri predaji vysvetľovať funkcui DPF, servisy, ktoré by sa nemali nechať vidinou ľahko zarobených peňazí zlákať k podvodu a „opravovať“ filtre napríklad prevŕtaním. Rovnako tak majú na nefunkčné DPF upozorniť stanice technickej kontroly a požadovať od majiteľov ich opravu alebo výmenu. ÚAMK tiež upozorňuje na to, že sa ďalej odsúva také meranie emisií, ktorých výsledky pod daným VIN kódom auta boli verejne dostupné. Záujemca o kúpu jazdeného auta by ľahko dostal informáciu, či je DPF funkčný. Svoje miesto v kontrole má bezpochyby aj polícia, ktorá by rovnako ako v Rakúsku alebo Nemecku mala byť vybavená laserovými meračmi dymivosti.

Prvou lastovičkou, zdá sa, sú niektoré autobazáre v ČR, ktoré v poslednom čase nevykupujú autá, ktoré nemajú v poriadku DPF, alebo ho majú vymontovaný:

V neposlednom rade je to aj vecou samotných vodičov, aby si znova a znova uvedomovali, že je medzi nefunkčným filtrom pevných častíc u dieselu a nárastom ochorení a predčasných úmrtí priama súvislosť. Štatistiky jasne dokazujú, že v ČR 18 x viac ľudí predčasne zomrie na následky vplyvu poletujúcich častíc než pri dopravných nehodách. A to je už fakt naozaj hodný na zamyslenie. Ani si to neuvedomujeme, ale pílime si pod sebou konár, na ktorom sedíme...

Pozrite si, čo hovorí lekárka MUDr. Irena Opletalová z Kliniky chorôb pľúcnych a tuberkulózy Lekárskej Fakulty Masarykovej Univerzity a Fakultnej Nemocnice v Brne o vplyve automobilových emisií na ľudské zdravie:

Výsledky kontrol

Je zrejmé, že nefunkčné DPF sú problémom. Ako v skutočnosti veľkým? Na to dal odpoveď automotoklub ÚAMK - vykonal kontrolu stavu filtrov pri celkom 1658 vozidlách - turbodieseloch s DPF prostredníctvom výteru sadzí z koncovky výfukov. Ak filter nie je úplne v poriadku, vzduchom roznášané častice sa dostávajú cez filter, ktorý ich už nezachytáva. Čiastočne sa zachytávajú vo zvyšku výfukového potrubia vrátane jej koncovky pričom podstatná časť sa emituje do ovzdušia.

V Prahe takto preverili celkom 1472 vozidiel. Celkom 69% z nich zrejme nemá DPF v dobrej kondícii. Buď nepracujú ako by mali, alebo sú zámerne vymontované a podobne. 9% má filter zrejme v polovici svojej životnosti. Len 22% DPF je funkčných.

V Kladne skontrolovali celkom 100 automobilov. Zjavné problémy s DPF malo 78% z nich, 18% je, povedzme v polovici životnosti filtra, a len 9% vozidiel sa môže pochváliť funkčným filtrom, ktorý zachytáva poletavé častice.

V Českých Budějoviciach po kontrole 86 áut boli výsledky veľmi podobné: 79% vozidiel nemalo funkčný filter, 24% už malo čiastočne zanesený DPF a len 7% osobných vozidiel do ovzdušia neemituje škodlivé častice.

Čo z analýzy vyplýva?

Je to zrejme vôbec prvý takto rozsiahly prieskum. Oficiálne odhadované čísla, že asi polovica turbodieselov s DPF nepracuje ako by mala, je skôr optimistickým odhadom. Skúsenosti odborníkov ÚAMK napovedajú, že toto číslo bude ešte vyššie, skôr sa bude pri osobných automobiloch pohybovať okolo 70%. To znamená, že len 30% vozidiel skutočne zachytí z drvivej väčšiny zdravotne závadné častice. Ukazuje sa tiež, že ešte horšia situácia, teda viac starších vozidiel s nefunkčnými filtrami, nájdeme v menších mestách.

Záver?

Problémom je potrebné sa vážne zaoberať. Ak je dnes až každý tretí Čech postihnutý ochorením na rakovinu, aj vinou poletujúcich rakovinotvorných častíc môže toto číslo veľmi skoro vzrásť. Odhady lekárov hovoria, že ak sa súčasný stav nezlepší, bude každý druhý Čech postihnutý rakovinou. Nerobme si ilúzie, na Slovensku bude situácia prinajmenšom podobná, ak nie ešte horšia.

Na záver si môžete pozrieť komplexné zhodnotenie vo videu, kde nájdete zhrnutú celú problematiku filtrov pevných častí – DPF:

red.
ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku