09.10.2014

Volvo Cars: žiadne smrteľné nehody v nových autách Volvo po roku 2020

Volvo pre tento cieľ predstavilo technológiu 360-stupňového zobrazenia okolia auta

Vývojom novej bezpečnostnej funkcie, ktorá vyhľadáva únikové cesty bez rizika zrážky, urobila spoločnosť Volvo Cars posledný krok k uskutočneniu svojej vízie. Nová technológia je kľúčovou pre cieľ spoločnosti, aby od roku 2020 nikto nezahynul ani sa vážne nezranil v novom vozidle Volvo.

V decembri sa uzavrie štvorročný projekt s názvom Non-Hit Car and Truck (osobné a nákladné vozidlá bez nehody), ktorého najvyšším úspechom je vývoj novej generácie technológií fúzie poskytujúcich neprerušovaný 360-stupňový pohľad na okolie vozidla. Švédsky projekt Non-Hit Car and Truck, prebiehajúci v rámci spolupráce akademickej obce, viacerých inštitúcií a priemyselných podnikov, sa zameriaval na vývoj nových a zdokonalenie existujúcich technológií, aby sa znížilo riziko nehôd osobných aj úžitkových vozidiel.

Bezkonkurenčný 360-stupňový pohľad na okolie auta

Jednou z výziev projektu bolo vytvoriť z množstva snímačov rozmiestnených po obvode vozidla súdržný detekčný systém, čo sa doteraz ešte nepodarilo nikomu. Tento cieľ vyžadoval vývoj centralizovaného rámca, ktorý by na základe senzorickej fúzie umožňoval viacerých technológiám: kamery, radary, lidary, GPS a ďalším, efektívne vzájomné využívanie informácií.

Vďaka tomu dokáže systém poskytnúť kompletný 360-stupňový pohľad na okolie a zaznamenať každý predmet predstavujúci potenciálne riziko, ktorý by vodiči inak nemohli vidieť. Táto nová technológia sa stane realitou už v blízkej budúcnosti.

Generovanie únikových ciest bez rizika zrážky – vyhodnocovanie rizík

Ďalším vylepšením 360-stupňového zobrazenia je nová bezpečnostná funkcia generovania jazdných manévrov, ktorá vo všetkých dopravných situáciách pomocou softvéru vyhľadáva únikové cesty bez rizika zrážky. Tento systém neustále analyzuje hroziace nebezpečenstvo v okolí vozidla a dokáže vodičom pomôcť dokonca aj automatickým brzdením a zásahmi do riadenia. V rámci projektu skonštruovali dve testovacie vozidlá, ktoré slúžia na predvádzanie vzájomnej spolupráce 360-stupňového zobrazenia a generátora jazdných manévrov.

Medzníkový rok 2020 a samostatne jazdiace vozidlá

Na poli výskumu a vývoja systémov aktívnej bezpečnosti stojí spoločnosť Volvo Cars jednoznačne v prvej línii. Technológia Non-Hit Car and Truck má rozhodujúci význam aj pre vývoj samostatne jazdiacich vozidiel, ktoré dokážu automaticky ovládať riadenie a brzdiť. kde je cieľom zabrániť zrážke s akýmkoľvek predmetom v akejkoľvek situácii. „Naším hlavným cieľom je zamerať sa na predchádzanie rôznym typom situácií, pri ktorých dochádza k nehodám. V rámci ďalšieho napredovania budeme pokračovať vo vývoji vozidiel, ktoré sa prispôsobia jedinečnému správaniu každého vodiča,“ vyjadril sa Anders Almevad, manažér projektu Non-Hit Car v spoločnosti Volvo Cars.

Projekt Non-Hit Car and Truck

Iniciatívny projekt Non-Hit Car and Truck v hodnote 80 miliónov švédskych korún spustila spoločnosť Volvo Cars spolu s partnermi v septembri 2010 a ukončí sa v decembri 2014. Je spojený s centrom SAFER pre výskum automobilovej a dopravnej bezpečnosti. Hlavným zameraním projektu bol vývoj technológií na znižovanie rizika nehôd osobných a úžitkových vozidiel. Zúčastnenými partnermi na projekte sú: Volvo Cars, AB Volvo, ÅF (vývoj senzorickej fúzie), HiQ (vývoj senzorickej fúzie, vyhodnocovanie rizík), Mecel (dodávateľ snímačov - senzorov) a Chalmers (vývoj senzorickej fúzie, prispôsobenie vodičovi).

A teraz si pozrite, ako to má všetko vlastne fungovať:

Jozef Vydra
ZDROJ: Volvo

Komentáre k článku