30.03.2020

Zväz automobilového priemyslu – vláda na nás zabudla

Automobilový priemysel je najmä v posledných rokoch nosným prvkom slovenskej ekonomiky.

Zástupcovia automobilového priemyslu, v ktorom na Slovensku pracuje priamo viac ako 175 000 zamestnancov, so znepokojením prijali aktuálne vyhlásenie Vlády SR k opatreniam prijatým na podporu ekonomiky v čase krízy spôsobenej vírusom COVID-19.

Prijaté opatrenia hodnotíme ako nedostatočné pre záchranu slovenskej ekonomiky a udržateľnej životnej úrovne zamestnancov a ich rodín v porovnaní s inými európskymi krajinami, ako je napr. Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, či krajiny s porovnateľným typom ekonomík, medzi ktoré  predovšetkým  patria naši najväčší konkurenti Česká republika či Poľsko. Tieto krajiny razantne pristúpili k plošnej záchrane ekonomiky aj pracovných miest tým, že vo svojich právnych systémoch buď už majú, alebo momentálne urýchlene prijímajú princípy „Kurzarbeit/Short time work“.

Princíp, kedy štát a zamestnávateľ združia prostriedky, a tak sa postarajú spoločne o udržanie pracovného miesta, je vnímaný ako jeden zo základných a účinných princípov na udržanie ekonomiky v chode, elimináciu hrozby prudkého nárastu nezamestnanosti a zánik firiem bez náhrady v budúcnosti, a to bez ohľadu na to, aká je firma veľká. Jeho neprijatie môže mať pre priemysel a pre príjmy Slovenska devastačné následky, ktoré môžu spôsobiť nezvrátiteľné škody.

Prijímané ekonomické opatrenia, najmä však princípy „Kurzarbeit/Short time work“, musia byť nastavené rovnako a plošne naprieč hospodárskym sektorom, pretože ekonomiku krajiny tvorí celý systém, do ktorého spadajú malé, stredné aj veľké podniky.

Kritickú situáciu pochopila aj Európska komisia, ktorá významným spôsobom rozšírila rámec a možnosti poskytovania štátnej pomoci, ktorá zahŕňa aj veľké firmy. Vyčlenila aj objem finančných prostriedkov na zvládnutie situácie, uvedomujúc si jej kritickosť. Veríme, že aj tieto podmienky aj fakt, že v otázkach podpory udržania pracovných miest očakávame zhodu s našimi sociálnymi partnermi, presvedčí vládu, aby vytvorila účinné podporné opatrenia aj pre veľkých zamestnávateľov.

Očakávame od vlády v čo najkratšom čase zvolanie opätovného rokovania so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov. Musíme si totiž uvedomiť, že tieto opatrenia ovplyvnia aj správanie sa investorov v budúcnosti. V prípade, že pre veľkých zamestnávateľov a investorov, pôsobiacich naprieč Slovenskom, neurobíme nič, vnímame to ako fakt, ktorý výrazne zníži našu konkurencieschopnosť pri získavaní nových projektov. Veríme, že panuje všeobecná zhoda, že je potrebné našu konkurenciu podporovať a nie znižovať.

K stanovisku ZAP-u pár redakčných poznámok:
Vláda myslí na ľudí, ale ukazuje sa, že nie tak celkom. Pomôcť sa chystá najmä malým a stredným zamestnávateľom a živnostníkom. Čo tak sa pozrieť aj na najväčšie piliere našej, žiaľ trocha jednostranne zameranej ekonomiky? Iste, nedá sa za týždeň vo funkcii postihnúť úplne všetko. No treba naozaj patričný dialóg, aby sme na súčasnú situáciu a krízu vyvolanú koronavírusom vo svete nakoniec nedoplatili zbytočne viac, ako sa teraz zdá.

Máme štátnych tajomníkov, splnomocnencov, každý s jasným cieľom a zameraním. No obávam sa, že styčný dôstojník medzi ekonomicky silnými automobilovými podnikmi a vládou chýba. Aj preto zrejme nebola dostatočná komunikácia a opatrenia vlády nemyslia na tvorcov najväčšieho podielu HDP a najväčších platiteľov daní na Slovensku. Čo je dozaista škoda.

Ekonomika zameraná jednostranne, v našom prípade prevažne na výroba automobilov je zraniteľná. Ukazuje to nielen prechod od klasického pohonu na elektromobilitu, ale aj prejavy krízy. Lebo počas nej sa ľudia starajú v prvom rade o to, ako prežiť a nie, či si kúpia auto. Či bude lacnejšie, alebo drahšie. Takéto investície idú teraz bokom. Aj v prípade podnikateľov, ktorí kupujú viac nových áut, ako fyzické osoby. Ak nechceme, aby nám nielen výrobné závody, ale hlavne dodávateľský priemysel nepadli na dno, z ktorého sa budú ťažko spamätávať zhruba 10 rokov, dokonca možno aj viac, treba myslieť na tých 175 000 ľudí zamestnaných priamo, či nepriamo v automobilovom priemysle.

Oslovili sme aj priamo štyroch najväčších výrobcov automobilov a dielcov na Slovensku s otázkou, či k tomuto spoločnému stanovisku majú ďalšie informácie. Dostali sme dve odpovede. Uvádzame ich v poradí tak, ako postupne prišli:

Mgr. Lucia Kovarovič Makayová
Hovorkyňa Volkswagen Slovakia a.s.
Volkswagen Slovakia sa plne stotožňuje so stanoviskom Zväzu automobilového priemyslu a prijaté opatrenia vlády považuje za nedostatočné a znepokojujúce. Naša spoločnosť dlhodobo upozorňuje na potrebu systémovej podpory všetkých podnikov, ktorá by pomohla prekonať krízové časy, v akých sa momentálne nachádzame. Vhodným nástrojom je tzv. kurzarbeit, pri ktorom sa na nákladoch na mzdy podieľa štát a aj teraz ho využívajú mnohé sesterské závody vo viacerých európskych krajinách. Už v minulosti sa vďaka tomuto nástroju podarilo zachrániť státisíce pracovných miest. Zabezpečenie zamestnanosti v tomto kľúčovom odvetví slovenského hospodárstva musí byť jasnou prioritou. Žiaľ, aktuálne k tomu nevidíme žiaden signál. Veríme, že vláda si uvedomí vážnosť situácie, a vo veľmi krátkom čase prijme opatrenia, ktoré vydajú pozitívny signál všetkým investorom.

Ing. Peter Švec
riaditeľ vonkajších vzťahov
PSA Groupe
K vyjadreniu ZAP SR nemáme, v tejto chvíli, čo dodať.

Ján Žgravčák
KMS
Kia Motors Slovakia sa úplne stotožňuje s postojom a stanoviskom Zväzu automobilového priemyslu.


FOTO: Audi
AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku