31.01.2020

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je na špici

Vyhodnotili ho ako najlepší závod značky Volkswagen za rok 2019

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia získal významné ocenenie – „Transformer of the Year“ za najväčší posun v rámci zvyšovania efektivity spomedzi všetkých výrobných závodov značky Volkswagen dosiahnutý v priebehu minulého roka.

Posilnenie konkurencieschopnosti závodu sa dosiahlo vďaka práci tisícov zamestnancov. „Zvyšovanie efektivity je jedným z hlavných pilierov stratégie zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti Volkswagen Slovakia. Zisk ocenenia dokazuje, že naše nasadenie v predchádzajúcom roku sa vyplatilo a som presvedčený, že nám pomôže v boji o nové produkty. Napriek silnej konkurencii sme dosiahli skvelý výsledok,“ poďakoval sa všetkým spolupracovníkom Dr. Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia. 

„Naši kolegovia a kolegyne prispeli s veľkou angažovanosťou a odbornosťou k tomu, aby bola výroba v závode ešte efektívnejšia. Ocenenie si vo veľmi silnej konkurencii oprávnene zaslúžili. Toto smerovanie si chceme a vzhľadom na budúcnosť aj musíme dôsledne udržať. To platí obzvlášť na pozadí globálnej ekonomickej a politickej neistoty a naďalej sa zostrujúceho konkurenčného boja,“ uviedol Dr. Andreas Tostmann, člen predstavenstva značky Volkswagen pre produkciu a logistiku.

Bratislava súťažila v konkurencii 15 závodov značky Volkswagen. V priebehu roka 2019 boli hodnotené štyri oblasti - efektivita, kvalita, procesy a výmena skúseností a zlepšovacích návrhov s inými závodmi. Vďaka nasadeniu tisícok zamestnancov sa dostal bratislavský závod Volkswagen Slovakia, ktorý vyrába 8 modelov vozidiel 5 značiek, na prvú priečku.

Zvýšenie efektivity závodov je jedným z hlavných cieľov stratégie značky Volkswagen pre produkciu a logistiku. Do roku 2025 majú byť všetky závody o 30 % efektívnejšie, Volkswagen Slovakia si predsavzal naplniť tento cieľ z veľkej časti už do konca roka 2020.

Automobilový priemysel zažíva aktuálne náročné obdobie. Preto je hlavnou úlohou vedenia bratislavskej automobilky získať nové produkty a zabezpečiť budúcnosť závodu a stabilitu pracovných miest do ďalších rokov. „V bratislavskom závode sme urobili všetko preto, aby mal najlepšiu východiskovú pozíciu pri rozhodovaní o pridelení nových produktov závodom. V minulom roku sme okrem zvyšovania efektivity zároveň uzavreli kolektívnu zmluvu, ktorou sme dokázali koncernu našu stabilitu,“ uviedol Dr. Grünberg.

Dodal však, že dôležitú rolu v tomto smere hrá aj atraktivita podnikateľského prostredia. „Napriek intenzívnej snahe mnohých podnikateľských subjektov a konštruktívnym návrhom na zlepšenie podnikateľského prostredia zo strany zamestnávateľov doposiaľ neprišlo k pozitívnym rozhodnutiam. Preto naďalej apelujeme, aby boli prijímané také rozhodnutia, ktoré pomôžu prekonať podnikom náročné časy.“


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku