10.01.2020

Výroba áut na Slovensku aj registrácie nových boli opäť rekordné

Nemusí to tak byť aj v budúcnosti. Automobilový priemysel potrebuje prijať zásadné opatrenia.

Slovensko naďalej zostáva svetovým lídrom vo výrobe automobilov. Vyrábame najviac áut na 1000 obyvateľov. V roku 2019 to bolo o jedno auto viac, ako rok predtým – 202 osobných motorových vozidiel na 1000 obyvateľov. Druhá je Česká republika – 126 a tretie Slovinsko – 100 kusov. Priemer Európy je pritom 37 áut na 1000 obyvateľov.

Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) vyrobilo v roku 2019 viac ako 1 100 000 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 mierny nárast. Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 percenta a podiel na exporte 46,6 percenta.

Optimizmus nie je na mieste. Hoci sú tieto čísla pozitívne, predstavitelia ZAP SR upozorňujú, že v tomto roku treba prijať zásadné riešenia pre udržanie konkurencieschopnosti. Aj preto chcú pokračovať v začatom dialógu s vládou a apelovať na rýchlejšiu realizáciu navrhnutých opatrení.

Bariéry napredovania

ZAP SR dlhodobo pozná základné bariéry ďalšieho napredovania automobilového priemyslu na Slovensku. Je to akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistencia prenosu vedeckých poznatkov do praxe a nízka úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility. „Znepokojujú nás ďalšie kroky zo strany vlády, ktoré znižujú našu konkurencieschopnosť,“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR. „Absencia kvalitného sociálneho dialógu pri stanovení minimálnej mzdy, priame aj nepriame zvyšovanie nákladov zamestnávateľov či prijímanie ďalších opatrení, no bez kompenzácií – to všetko ohrozuje budúcnosť automotive sektoru.“

Dialóg s vládou - počúva iba jedných uchom a vidí na jedno oko

Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR rokovali s vládou dvakrát - v decembri 2017 a potom až vo februári 2019, hoci dohoda bola na pokračovaní aj v roku 2018. To sa nestalo, zrejme mala vláda „dôležitejšiu“ prácu. Nezostal tak čas na riešenie problémov momentálne najvýnosnejšieho priemyslového odvetvia a sliepky, čo znáša „zlaté vajcia“. Ak sa však nezmení jej prístup k automobilovému priemyslu, ale hlavne všetkých ďalších odvetví, ktoré ovplyvňuje, stratíme výhodu konkurencieschopnosti a investori nebudú prichádzať, ale odchádzať.

Riešenie súčasného stavu a hlavne vízia automobilového priemyslu do budúcnosti, čiže odvetvia, ktoré priamo zamestnáva viac ako 177 000 ľudí a priamo aj nepriamo generuje až 275 000 pracovných miest, je nutnou a nevyhnutnou podmienkou napredovania Slovenska. Príkladov je v našom okolí hneď za hranicami dostatok, len sa treba do toho poriadne obuť a riešiť veci, ktoré ZAP ž dávno definoval. Ich neriešenie vidí ako hrozbu pre odvetvie na našom území. Alexander Matušek tvrdí, že je nevyhnuté pripraviť sa na novú realitu, ktorá prináša iné vnímanie mobility. „Zmeny v pohonoch, prechod na autonómne riadené vozidla, dobudovanie infraštruktúry, digitalizácia, automatizácia, kybernetická bezpečnosť – to všetko sú výzvy, ktoré pred nami stoja v krátkej budúcnosti.“

Výsledkom rokovania s vládou sú uznesenia s konkrétnymi úlohami. Do žiadneho z uznesení sa nedostalo 13 bodov z materiálu ZAP SR, z čoho 5 je zásadných. Sú na nasledujúcom obrázku:

ZAP SR preto požaduje od  súčasnej vlády urýchlené plnenie prijatých uznesení a podpis spoločného memoranda. Zásadným dokumentom, ktorý bude ovplyvňovať budúcnosť automotive sektoru, bude aj programové vyhlásenie novej vlády.

„Za mimoriadne dôležitú považujem podporu nákladovej stability zamestnávateľov tak, aby legislatívne opatrenia ovplyvňujúce náklady zamestnávateľov neznižovali konkurenčnú schopnosť priemyslu,“ hovorí Alexander Matušek. „Nepremyslené opatrenia majú negatívny dopad na výšku nákladov, napríklad vo forme odvodov, ale aj obecných daní. Keď požadujeme pri prijímaní legislatívy zvyšujúcej administratívu, vypustenie inej byrokracie, podobne nové dane a poplatky, zvyšujúce náklady, treba kompenzovať v iných oblastiach. To sa týka aj prípadne nových daní - environmentálne, digitálne, alebo náklady na realizáciu Green Deal – uhlíkovej neutrality.“

Najviac registrácií nových vozidiel v histórii

V roku 2019 dosiahli vysoké hodnoty registrácie nových automobilov. Padol dokonca aj doterajší rekord. Dohromady bolo zaregistrovaných 113 863 nových oficiálne dovezených vozidiel všetkých kategórií. V porovnaní s rokom 2018 je to nárast o 1 998 vozidiel. V minulom roku sa dosiahol rekord aj v predaji osobných motorových vozidiel (kategória M1). Celkový počet 101 568 vozidiel je v porovnaní s rokom 2018 vyšší o 3 488 vozidiel.

V ostatných kategóriách – ľahké úžitkové vozidlá, ťažké úžitkové vozidlá, autobusy – bol zaznamenaný v roku 2019 pokles. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 68 155 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 59,8 percenta.

Hoci postupne (veľmi pomaly) klesá trend dovozu veľmi starých vozidiel (viac ako 15-ročných), ktoré majú vplyv na bezpečnosť na cestách, úroveň emisií z dopravy a životné prostredie, stále je vysoký podiel vozidiel vo veku do 10 a do 15 rokov veku.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra

Komentáre k článku