02.01.2020

Hyundai už nebude iba automobilka - značka sa výrazne mení

V posledný deň roka 2019 Hyundai oznámil svoju významnú premenu spojenú s celkom novým plánom.

Hyundai smeruje od výrobcu automobilov k poskytovateľovi riešení inteligentnej mobility. To je cieľ ambiciózneho plánu terajšej automobilky pod názvom Hyundai Motor 2025. Automobilka Hyundai ako ju poznáme doteraz, prestane existovať. Kórejský výrobca sa chce výrazne zmeniť a začal to už prostredníctvom procesu transformácie značky Hyundai na poskytovateľa riešení inteligentnej mobility (Smart Mobility Solution Provider) do roku 2025.

Stratégia Hyundai do roku 2025 má svoj súbor strategických cieľov:

  • dosiahnuť rovnováhu a trvalý rast

  • zvýšiť ziskovosť posilnením hodnoty poskytovanej zákazníkom a inováciami v štruktúre nákladov

  • do roku 2025 dosiahnuť predaj 670 000 elektrických automobilov (BEV) a automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík (FCEV) ročne a zaradiť sa do prvej trojice výrobcov elektrických automobilov

  • do roku 2030 ponúkať väčšinu nových modelov s elektrickým pohonom na hlavných trhoch a do roku 2035 aj na rozvíjajúcich sa trhoch

  •  dosiahnuť podiel 5 percent na globálnom automobilovom trhu do roku 2025 predstavuje zvýšenie o 1 percentuálny bod nad podielom približne 4 percentá dosiahnutým v roku 2018.

Celé úsilie značky je založené na dvoch hlavných pilieroch:

  • Inteligentné dopravné prostriedky (Smart Mobility Devices), ktoré rozšíria ponuku značky nad rámec automobilov a budú zahŕňať osobné vzdušné vozidlá PAV (Personal Air Vehicle), robotov a prostriedky mobility na posledný úsek cesty (Last-mile mobility)

  • Služby inteligentnej mobility (Smart Mobility Service), ktoré budú poskytovať personalizované služby a obsahy na integrovanej platforme

Hyundai teda určite nechce zaspať na vavrínoch a hoci pre ňu pokrok nikdy nebol cudzí, sú to naozaj prekvapujúce a smelé plány. Hyundai ich chce dosiahnuť vo veľmi krátkom čase. Vo veľmi veľkej skratke pôjde o elektrické modely Hyundai N a Genesis, vozidlá na vzdušnú prepravu, celosvetový trhový podiel päť percent, roboty i prostriedky mobility na posledný úsek cesty.

Hyundai posilní svoje výrobné možnosti tak, aby umožňovali výrobu produktov poskytujúcich zákazníkom neobmedzenú mobilitu. Na realizáciu Strategy 2025 v oblasti produktov sa Hyundai bude usilovať o vyvážený a trvalý rast, pričom bude hľadať rovnováhu medzi trhmi a modelmi pri preferovaní dlhodobej udržateľnosti namiesto krátkodobých cieľov. Spoločnosť okrem toho plánuje zvýšiť ziskovosť súčasným zvyšovaním hodnoty poskytovanej zákazníkom a zavádzaním inovácií do štruktúry nákladov.

V oblasti služieb inteligentnej mobility má spoločnosť Hyundai zámer vytvoriť obchodný model, ktorý by kombinoval produkty a služby vytvorením integrovanej platformy mobility, poskytujúcej zákazníkom personalizované obsahy a služby.

Na dosiahnutie uvedených cieľov Hyundai vyčlení 61,1 triliónov KRW (cca 47,1 miliardy EUR) na výskum a vývoj do roku 2025, ako aj na ďalšie overovanie technológií budúcnosti. V tom istom časovom rámci si spoločnosť stanovila cieľ dosiahnuť operatívny zisk 8 percent vo výrobe automobilov a trhový podiel 5 percent na globálnom automobilovom trhu.

Samostatne spoločnosť Hyundai avizovala plán skúpiť z voľného obchodovania svoje akcie v hodnote 300 miliárd KRW (cca 229 miliónov EUR) do februára 2020 ako súčasť svojho kontinuálneho úsilia zvýšiť hodnotu pre akcionárov a zvýšiť transparentnú komunikáciu s trhom. 

Komplexný strategický plán Hyundai v stredno- a dlhodobom horizonte predstavil Wonhee Lee, prezident a CEO Hyundai Motor počas fóra „CEO Investor Day“, konaného začiatkom decembra v Soule, na ktorom sa zúčastnili rozliční akcionári a investori spoločnosti. 

„Kľúčom k našej stratégii pre budúcnosť je koncentrácia na zákazníkov a prezentácia najatraktívnejších produktov a služieb. Chceme poskytovať riešenia inteligentnej mobility, ktoré budú spĺňať meniace sa požiadavky zákazníkov vďaka využitiu vyspelých technológií,“ povedal Wonhee Lee. „Transformácia na poskytovateľa riešení inteligentnej mobility s komplexnými riešeniami, ktoré kombinujú produkty a služby, bude stredobodom stratégie Hyundai pre budúcnosť.“

V oblasti inteligentných prostriedkov mobility Hyundai stanovil stratégie na udržanie konkurencieschopnosti v hlavnej oblasti výroby automobilov zvýšením ziskovosti pri automobiloch poháňaných spaľovacím motorom a zabezpečením vedúceho postavenia v oblasti elektrifikácie.

Spoločnosť plánuje dosiahnuť rovnováhu a trvalý rast portfóliom, ktoré bude zohľadňovať rozličné regionálne požiadavky v oblasti produktov. Hyundai bude elektrifikáciu zameriavať predovšetkým na mladšie demografické skupiny a podnikateľský sektor cenovo dostupnými elektromobilmi na batérie (BEV) aby dosiahol množstevné úspory pri výrobe. 

Do roku 2025 spoločnosť plánuje predávať ročne 670 000 elektrických automobilov z toho 560 000 elektromobilov s batériami (BEV) a 110 000 automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík (FCEV). Cieľom je elektrifikovať väčšinu nových modelov do roku 2030 na hlavných trhoch ako sú Kórea, USA, Čína a Európa, pričom rozvíjajúce sa trhy ako India a Brazília by mali nasledovať do roku 2035. 

Značka Genesis uvedie na trh svoj prvý elektrický automobil v roku 2021 a následne v roku 2024 rozšíri svoju ponuku elektrických modelov. Aj vysoko výkonná modelová línia N plánuje uviesť SUV a elektrické vozidlá aby ďalej zvýšila konkurencieschopnosť Hyundai Motor v oblasti elektrifikácie.

Inovácie v oblasti kvality sú inovatívny digitálny zážitok užívateľa (UX), umelá inteligencia (AI) využívajúca služby digitálnej konektivity a autonómna jazda s dôrazom na bezpečnosť. Vo všetkých modeloch značky do roku 2025 budú dostupné technológie úrovne Level 2 a 3 podľa medzinárodnej klasifikácie SAE, ako aj vyspelý asistenčný systém na parkovanie ADAS (Advanced Driver Assistance System). Spoločnosť plánuje do roku 2022 vyvinúť plne autonómnu pojazdnú platformu a v roku 2024 ju začať sériovo vyrábať.

Na zníženie nákladov spoločnosť pre zvýšenie efektivity a zníženie nákladov pri vývoji vytvorí globálnu modulárnu architektúru pre elektrické vozidlá. Prvé vozidlá skonštruované na tejto architektúre sa začnú predávať v roku 2024. Spoločnosť okrem toho plánuje modifikovať svoj model predaja optimalizáciou predajnej siete a zavedením nových spôsobov predaja, v záujme optimalizácie výroby podľa dopytu a rozšírenia partnerstva s dodávateľmi. 

Spoločnosť plánuje využiť existujúcu bázu svojich zákazníkov a poskytnúť im služby súvisiace s vozidlom, vrátane údržby, opráv, financovania, poistenia a nabíjania (pre elektrické vozidlá). Okrem toho sa bude usilovať osloviť širšiu skupinu zákazníkov komplexnejšou ponukou služieb. Hyundai vytvorí integrovanú platformu mobility, ktorá bude analyzovať dáta z vozidla a okolitej premávky s využitím digitálnej konektivity. V USA zavedie Hyundai zdieľanie vozidiel (car sharing) a bude demonštrovať služby robotických taxíkov v období do povolenia predaja autonómnych vozidiel úrovne SAE Level 4 alebo vyššej. V Kórei, Ázii a Austrálii plánuje Hyundai vstúpiť na trh služieb mobility v rámci partnerstva s vedúcimi lokálnymi hráčmi. V Európe a Rusku sa spoločnosť najprv sústredí na podnikanie, ktoré kombinuje produkty a služby.

Hyundai plánuje uskutočniť aj reformu organizácie a riadenia. Počas obdobia šiestich rokov od roku 2020 do konca roka 2025 spoločnosť investuje celkovo 61,1 KRW (cca 47,1 miliardy EUR), resp. približne 10 triliónov KRW (cca 7,7 miliardy EUR) ročne, do výskumu a vývoja, ako aj kľúčových technológií budúcnosti pre plynulý prechod od výrobcu automobilov k poskytovateľovi inteligentných riešení mobility. Celkovo 41,1 triliónov KRW (cca 31,7 miliardy EUR) bude alokovaných na produkty s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti v doterajšom podnikaní a približne 20 triliónov KRW (cca 15 miliárd EUR) bude vyčlenených pre technológie budúcnosti, vrátane elektrifikácie, autonómnej jazdy, umelej inteligencie, robotiky a nových energií.

Šesťročný investičný plán aktualizuje existujúci plán spoločnosti oznámený vo februári 2019. Predpokladal investície vo výške 45,3 triliónov KRW (cca 35 miliárd EUR) v období rokov 2019-2023. Novo stanovený cieľ operatívneho zisku automobilovej divízie Hyundai je 8 percent do roku 2025, čím prekonáva pôvodný cieľ 7 percent do roku 2022. 

Hyundai využitím finančných prostriedkov, generovaných zvýšením ziskovosti a znížením nákladov zvýši podiel elektrifikovaných vozidiel vo svojom modelovom programe a položí základy pre nové služby mobility. K ďalšiemu zvýšeniu ziskovosti spoločnosti má prispieť aj úspešné etablovanie značky Genesis na globálnom trhu luxusných vozidiel.

Celá škála programov na zníženie nákladov – ako integrácia platforiem, štandardizovaná architektúra vozidiel a spoločné komponenty – pomôže zvýšiť efektivitu v dodávateľskom reťazci značky. Architektúra vozidiel bude regionálne optimalizovaná a Hyundai implementuje inovatívne výrobné technológie pre ďalšie zvýšenie efektivity a ziskovosti. 

Zlepšený produktový mix, kombinovaný s novými konkurencieschopnými modelmi, pomôže znížiť výdavky, spoločnosť bude tiež dbať na zvýšenie efektivity investícií pre značku Genesis.

Spoločnosť Hyundai tiež avizovala plán skúpiť z voľného obchodovania svoje akcie v hodnote 300 miliárd KRW (vyše 231 miliónov EUR) do februára 2020 ako súčasť svojho kontinuálneho úsilia zvýšiť hodnotu pre akcionárov. 

„Hyundai bude vždy uprednostňovať svojich zákazníkov a snažiť sa spríjemňovať im život,“ povedal prezident spoločnosti Wonhee Lee. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pripravili na budúcnosť, viedli budúcu branžu mobility a maximalizovali hodnotu pre akcionárov.”


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: Hyundai

Komentáre k článku