24.07.2019

Svetová premiéra: autá zaparkujú úplne samostatne bez dozoru

Spoločnosti Bosch a Daimler získali schválenie pre plnoautomatizované parkovanie bez ľudského dohľadu.

Dosiahli míľnik na ceste za automatizovaným jazdením: obe spoločnosti získali povolenie od príslušných orgánov v Bádensku-Württembersku pre automatizovaný parkovací systém v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte.

Služba automatizovaného parkovania sa vyvoláva pomocou aplikácie pre chytrý telefón a vystačí si bez vodiča vykonávajúceho dohľad. Ide teda o celosvetovo prvú úradne povolenú plnoautomatizovanú parkovaciu funkciu bez zásahu vodiča pre každodennú prevádzku podľa SAE Level 4 (plnoautomatizované jazdenie v geograficky ohraničenom území spadá pod definíciu navrhovanej normy J 3016 spolku inžinierov Society of Automotive Engineers (SAE).

„Rozhodnutie úradov ukazuje, že inovácie ako automatizovaná parkovacia služba Valet Parking sú najprv možné v Nemecku,“ uviedol Dr. Markus Heyn, obchodný riaditeľ spoločnosti Robert Bosch GmbH. „Plnoautomatizované jazdenie a parkovanie sú dôležité prvky mobility budúcnosti. Automatizovaný parkovací systém jasne ukazuje, ako ďaleko sme sa už dostali v tejto oblasti vývoja.“

„Úradné povolenie v Badensku-Württembersku má charakter vzoru, podľa ktorého bude táto parkovacia služba v budúcnosti schválená aj v parkovacích domoch na celom svete,“ uviedol Dr. Michael Hafner, vedúci jazdných technológií a automatizovaného jazdenia spoločnosti Daimler AG. „Ako priekopník automatizovaného jazdenia pripravujeme týmto projektom cestu pre budúce sériové zavádzanie služby Automated Valet Parking.“

Dvaja partneri, jeden spoločný cieľ
Bezpečnosť plnoautomatizovanej parkovacej služby mala pre Bosch a Daimler od samého začiatku najvyššiu prioritu. Keďže pre automatizované jazdné funkcie, ktoré si úplne vystačia bez vodiča, ešte nie sú zavedené žiadne schvaľovacie postupy, tento projekt od začiatku sprevádzali miestne úrady – regionálny správny úrad v Stuttgarte a krajinské ministerstvo dopravy Badenska-Würtemberska – ako aj znalci z TÜV Porýnska. Cieľom bolo zhodnotenie bezpečnej prevádzky techniky vozidiel aj techniky parkovacieho domu.

Výsledkom je rozsiahla bezpečnostná koncepcia. Vývojári zadefinovali, ako rozpozná plnoautomatizované vozidlo chodcov a iné vozidlá v jazdnej dráhe a ako spoľahlivo zastaví pred prekážkou.

Technika plnoautomatizovaného parkovania
Stačí vojsť do parkovacieho domu, vystúpiť a spustiť parkovanie vozidla kliknutím na smartfóne – automatizovaná parkovacia služba si úplne vystačí bez vodiča. Zatiaľ čo vodič už opustil parkovací dom a môže sa venovať iným veciam, vozidlo samočinne prejde k priradenému parkovaciemu miestu a zaparkuje. Vozidlo na želanie dokáže znovu vyparkovať. Dochádza pritom k súhre medzi inteligentnou infraštruktúrou parkovacieho domu od spoločnosti Bosch a technikou vozidla od značky Mercedes-Benz. Snímače Bosch v parkovacom dome monitorujú jazdný koridor a jeho okolie a poskytujú informácie pre riadenie vozidla. Takto môžu vozidlá samostatne vyjsť na rampy a zísť z rámp a tak meniť poschodia v parkovacom dome. Ak snímače rozpoznajú prekážku, vozidlo sa okamžite zastaví.

Míľniky projektu
Keď spoločnosti Bosch a Daimler rozbehli vývoj plnoautomatizovaného parkovania bez zásahu vodiča v roku 2015, v lete 2017 dosiahlo úvodné riešenie v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz v Stuttgart dôležitý míľnik: v reálnej premávke verejnosti prvýkrát predstavili funkciu Automated Valet Parking. Po premiére nasledovala intenzívna fáza testovania a uvádzania do prevádzky.

Od roku 2018 mohli návštevníci múzea na vlastnej koži zažiť túto parkovaciu službu v prítomnosti vyškoleného bezpečnostného personálu a mohli sa podeliť o svoje skúsenosti. V rámci úvodného projektu boli na vozidle odskúšané aj svetelné koncepcie. Tyrkysové svetelné impulzy pritom označovali automatizovaný jazdný režim a informovali okoloidúcich a iných účastníkov cestnej premávky o tom, že sa vozidlo pohybuje samostatne.

Poznatky sa zohľadnili v nedávno schválenej norme SAE (SAE 3134). Konečným úradným schválením dosiahli spoločnosti Bosch a Daimler ďalší míľnik: v krátkom čase budú môcť záujemcovia na vlastnej koži zažiť inovatívnu parkovaciu službu v každodennej prevádzke v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz bez dodatočného dohľadu bezpečnostného vodiča.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: Daimler

Komentáre k článku