18.06.2019

Šialenci na elektrických kolobežkách ohrozujú všetkých. Nič im za to nehrozí?

Elektrická kolobežka je skvelý vynález, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Šialenci na chodníkoch v centrách miest im ničia povesť.

Elektrická kolobežka, teda kolobežka s prídavným motorčekom a batériou je dnes čoraz populárnejšia. Slušne vybavené modely dokážete kúpiť za niekoľko stoviek eur.

e-kolobežky v predstavách mnohých ekologicky zmýšľajúcich ľudí predstavujú výbornú alternatívu, či doplnok k hromadnej doprave, či osobnému automobilu. Vo vyspelých krajinách ich možno brať najmä ako riešenie poslednej míle. Pravidelné dochádzanie hromadnou, či osobnou dopravou doplní v posledných stovkách metrov k cieľu práve elektrická kolobežka.

Problémom je, že človek na kolobežke je považovaný za chodca, teda môže používať chodníky rovnako ako chodci. Veľká časť používateľov elektrických kolobežiek ale nielenže nerešpektuje dopravné značenie, pravidlá cestnej premávky, nerešpektujú ani pravidlá zdravého rozumu. Mnohí sa správajú agresívne, z jazdy na kolobežke si robia preteky mestom. Prepletajú sa pomedzi chodcov a vozidlá na cestách, či električky vysokými rýchlosťami.

Ohrozujú chodcov i ďalších účastníkov cestnej premávky. Zákony sú na nich v podstate krátke. V prípade, že spôsobia kolíziu, nehrozia im žiadne sankcie, nemožno hovoriť o dopravnej nehode. Za spôsobené škody v skutočnosti často ani nezodpovedajú a ak sa aj niekto pokúsi dokázať im zodpovednosť a prinútiť ich za škody zaplatiť, pomôže prinajlepšom vzájomná dohoda, no obvykle len súd.

Vieme ako dlho sa môže taký súdny spor ťahať, nehovoriac o tom, že výška spôsobenej škody/ujmy môže byť taká veľká, že "chodec" ju ani nemusí vedieť uhradiť. Na chodcov, či cyklistov, ani používateľov e-kolobežiek sa nevzťahuje povinnosť uzatvoriť PZP chrániace ich pred spôsobenou škodou. Aby poisťovňa takúto škodu preplatila, musel by byť daný chodec, či cyklista, či e-kolobežkár poistený na konkrétny druh spôsobenej škody.

Je to podobné, ako keď chodec prechádza cez koľaje mimo vyznačeného priechodu, či priecestia a zrazí ho vlak. Keď príde ku kolízii s vlakom, nielenže je pre chodca takmer nemožné vyviaznuť živý, či bez doživotných následkov, je tiež takmer nemožné získať odškodnenie za škody na majetku, ktoré spôsobil.

Ďalšia vec je, že svojim nebezpečným správaním vyvolávajú používatelia elektrických kolobežiek pocit ohrozenia v chodcoch. Elektrická kolobežka je v meste takmer nepočuteľná, chodec na chodníku nečaká, že keď zmení smer chôdze, môže doňho niekto zozadu vraziť rýchlosťou viac než 30 km/h. Ak by to aj čakal, nemusí blížiacu sa kolobežku vzhľadom na jej tichosť a rýchlosť vôbec postrehnúť. Následky takejto kolízie môžu byť život ohrozujúce. Obzvlášť v prípade kolízie chodca na kolobežke s dieťaťom, či staršou osobou.

"Chodci" dosahujúci rýchlosť 50 km/h na chodníku?

U nás predávaná kolobežka musí spĺňať relatívne prísne kritéria. Okrem iného nesmie byť schopná prekročiť na rovine rýchlosť 25 km/h. Avšak kolobežka kúpená napríklad cez internetový obchod sídliaci mimo nášho územia, môže byť schopná jazdy aj dvojnásobnou rýchlosťou (najrýchlejšie modely dosiahnu viac než 60 km/h). Nehovoriac o  úpravcoch, ktorí dokážu aj bežné kolobežky upraviť tak, aby dosahovali výrazne vyššie maximálne rýchlosti i skutočne desivé zrýchlenie.

Odpoveďou Ministerstva vnútra SR na množiace sa prípady ohrozenia chodcov i kolízie spôsobené chodcami na elektrických kolobežkách je zaradenie chodca na e-kolobežke na vodiča nemotorového vozidla, akými sú napríklad cyklisti. Docieliť to má pripravovaná novela cestného zákona.

Pomôcť má novela zákona

"Po chodníkoch budú môcť (na e-kolobežkách) jazdiť naďalej, avšak pomaly. Ich kolízie sa budú brať ako dopravné nehody a ak porušia pravidlá, môžu byť riešení v blokovom konaní pokutou do 50 eur," doplnila Paulenová. Osoby na akýchkoľvek kolobežkách sú v súčasnosti zaradené medzi chodcov, teda nemajú vo vzťahu k požívaniu alkoholu žiadne obmedzenia.

Podľa pripravovaného návrhu by sa osoby na kolobežkách s pomocným motorčekom (e-kolobežky) vo vzťahu k požívaniu alkoholu mali zaradiť do rovnakej skupiny ako cyklisti a osoby na samovyvažovacích vozidlách. "Čo znamená, že v obci a na cyklotrasách budú môcť jazdiť maximálne s 0,5 promile alkoholu v krvi, mimo obce len bez akéhokoľvek množstva alkoholu," dodala Paulenová. Požívanie alkoholu osôb na e-kolobežkách sa oproti súčasnosti teda sprísňuje.

Ako chce Ministerstvo vnútra prinútiť jazdcov na e-kolobežkách k bezpečnému chovaniu zostáva zatiaľ otázne. Vágna je tiež formulácia pomalého jazdenia po chodníkoch. Viac ju objasňuje formulácia zo zákona 8/2009 z paragrafu 55a o samovyvažovacích vozidlách. Tie majú povolený vstup na chodníky pokiaľ neobmedzia a nehrozia chodcov a pokiaľ pôjdu rýchlosťou chôdze. Aká je to rýchlosť a ako ju bude polícia určovať zostáva otázne.

Rovnako tak účinok zmeny zaradenia elektrických kolobežiek. My odporúčame zakúpenie vystreľovacích sietí pre štátnu i mestskú políciu. Inak ich bude skutočne ťažké dolapiť, či aspoň stotožniť.

Súčasná i plánovaná regulácia totiž podľa našich informácií nezavádza ani povinnosť technických prehliadoch, či kontrol, ktoré by zabránili napríklad domácim "tuningom", rovnako tak nezavádza povinnosť evidencie a evidenčných čísel... Niekto by mohol oponovať, veď evidenčné čísla nemajú ani cyklisti. Nuž pravda. Rozdiel možno hľadať aj v tom, že kým aj elektrický bicykel potrebuje na pohyb šliapanie do pedálov, elektrická kolobežka pomoc "vodiča" nepotrebuje. A je rozdiel pridať vlastnou silou, ako len stlačiť tlačidlo a hurá do ulíc.

V skutočnosti je najlepším riešením samoregulácia. Keď si kupujem elektrickú kolobežku, musím mať na pamäti, že nesmiem svojou jazdou ohrozovať ani seba, ani chodcov. Na chodníku musím prechádzať okolo chodcov pomaly a s dostatočným odstupom tak, aby som dokázal i v prípade nepredvídaného pohybu chodca zabrániť kolízii. No a keď si kupujem kolobežku, kúpim si takú, ktorá má svetlo vpredu, vzadu a napríklad pri brzdení svieti. Samozrejme si ku kolobežke kúpim aj helmu. Kolobežkám sa istotne hodí aj zvonček, podobne ako cyklistom. Najviac sa im ale hodí práve tá ohľaduplnosť.

Šialenci môžu mestá donútiť k plošným zákazom

V každej skupine motorizovaných i nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky sa nájde banda hlupákov, ktorí si sotva vidia na nos, sú agresívni a pomaly im robí radosť, keď ohrozujú ostatných. Na nich musí stačiť zákon. Na ostatných zdravý rozum. Vážení používatelia elektrických kolobežiek, správajte sa prosím slušne a dávajte pozor na chodcov i na seba. V opačnom prípade je celkom ľahko predstaviteľné, že vďaka vášmu chovaniu príde plošný zákaz používania elektrických kolobežiek v mestách, či vo vymedzených oblastiach miest. Taký zákaz poškodí všetkým, aj tým používateľom elektrických kolobežiek, ktorí dbajú na pravidlá cestnej premávky, sú ohľaduplní a predvídaví.

Plošné zákazy pritom existujú. Známy je prípad amerického San Francisca považovaného za mimoriadne liberálne mesto. Tamojšie úrady elektrické kolobežky (electric scooter) po rýchlom rozmachu najprv úplne zakázali, neskôr opäť čiastočne povolili v ročnom pilotnom programe (povolenie pre dve požičovne), no prakticky okamžite po povolení sa znova začali obyvatelia sťažovať na nebezpečné chovanie ľudí na kolobežkách. Pritom v SF nie je možné používať elektrické kolobežky na chodníkoch.

Pritom aj súčasné znenie zákona č. 8/2009 dbá na povinnosti chodcov v celom širokom ponímaní. Konkrétne povinnosti chodcov upravujú najmä paragrafy 52 a 53.

 

§ 52

(1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

 

(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 

(4) Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

 

(5) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

 

(6) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

 

§ 53

 

(1) Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

 

(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.

 

(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

 

(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

 Nová klasifikácia elektrických kolobežiek ich postaví na roveň samovyvažovacích vozidiel. Čo sú to samovyvažovacie vozidlá a aké pre ne platia pravidlá upravuje paragraf 55a. Dôležitá je v tomto prípade najmä veta z odseku 2.: Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

 
 

Jazda na samovyvažovacom vozidle

 

(1) Samovyvažovacie vozidlo smie viesť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je povinná chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 

(2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

 

(3) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

 

(4) Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

 

(5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.

 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, businessinsider.com, Tip

Komentáre k článku