05.04.2019

Elektrina z batérií, alebo vodík? Kam smeruje Slovensko?

Pohon áut čakajú výrazné zmeny – v hre sú elektrina, vodík, alebo možno niečo celkom iné.

Slovensko je najvýznamnejšou automobilovou krajinou. Vyrábame najviac áut na jedného obyvateľa. Je ale Slovensko na špici automobilových trendov? V automobilovom priemysle sa očakávajú zásadné zmeny. Ako je naša krajina pripravená na globálne trendy?

Automobilový priemysel očakáva v blízkej budúcnosti príchod významných zmien, ktoré budú mať silný dopad aj na slovenské spoločnosti. V najbližších rokoch zaznamenáme prudký nárast výroby áut na alternatívne pohony a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie či na vodíkový pohon.

Potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskutovať s odborníkmi, ale tiež spoluprácu v rámci krajín V4. Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR) dlhodobo zdôrazňuje, že ak má automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musíme sa na tieto zmeny pripraviť už dnes.

Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj pozícia Slovenska – to všetko boli témy, o ktorých diskutovali v uplynulom týždni (26. – 27. marca) špičkoví odborníci v Šamoríne na piatom ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 2019. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Otvoril ju šéf rezortu Peter Žiga a do diskusie sa zapojili aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré spadá problematika automobilového priemyslu a inovácií.

Minister Peter Žiga zdôrazňuje, že ak chce Slovensko zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reagovať na súčasné trendy elektrifikácie áut a prechod k čistejšej doprave. „Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva však nie je iba podporovať kúpu elektromobilov, či budovať potrebnú infraštruktúru. Za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ zdôraznil minister hospodárstva.

Tento ročník konferencie Newmatec sa orientoval nielen na globálne technologické trendy, ale aj na geopolitické a ekonomické faktory a vplyvy. Tie môžu viesť k zásadným zmenám vo svete, vďaka čomu ovplyvnia ekonomiku krajín a chod automobilového odvetvia. Tieto procesy potrebujeme komplexne definovať,” povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj skvelé čísla roku 2018 – 13 % podiel automotive priemyslu na HDP SR, 198 vyrobených vozidiel na 1000 obyvateľov, 35 % podiel na priemyselnom exporte Slovenska a viac ako 154 000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví. Ani toto nám však nemusí zaručiť úspešné napredovanie.

Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme aj o kvalite absolventov zo stredných i vysokých škôl, o nestabilite a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia, o nízkej úrovni výskumno-vývojových aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ doplnil Alexander Matušek.

Koncept mobility budúcnosti

Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. Dochádza k reforme celého systému a automobilky sa musia prispôsobiť novým trendom. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisí tiež dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem, ale aj motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na bezpečnosť, ale tiež úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Najmä preto sa veľká časť diskusie počas konferencie Newmatec orientovala na možné koncepty mobility budúcnosti. Napríklad aj o tom, čo bude najlepšou alternatívou pre Slovensko. Okrem diskusií si mohli účastníci konferencie, vrátane štátnych tajomníkov, otestovať aj unikátne vodíkové elektromobily, ktoré sú „zero emission“. Tieto elektromobily nie sú napájané z batérie, ale prostredníctvom palivového článku, v ktorom prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Pri ich zlučovaní vzniká elektrický prúd, ktorý poháňa elektromobil. Výfukovým „plynom“ je vodná para. „Palivom“ elektromobilu je vodík, uskladnený v nádrži. Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 5 minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800 km, čím sa približuje tradičným návykom spotrebiteľov.

Vodíkové elektromobily s nulovými emisiami by mohli spolu s batériovými elektromobilmi v budúcnosti nahradiť automobily na tradičný palivový pohon. Momentálne vstupujú na EÚ trh, čo dokazuje niekoľko projektov financovaných konzorciom FCH JU v Bruseli. Dnes je v Európe v prevádzke viac ako 1000 vozidiel. Na konferenciu Newmatec prišli dve z nich.

Doprava na báze vodíka môže predstavovať do roku 2030 trh v hodnote do 24,4 mld. eur, čo môže vytvoriť v tomto sektore stovky tisíc pracovných miest,“ uviedol Carlos Navas zo spoločnosti FCH JU.

Testovacie jazdy na vodíkových elektromobiloch typu Toyota Mirai a Hyundai Nexo ukázali čistú a bezpečnú technológiu. Pri jazde vozidlá uvoľňujú vyprodukovanú vodu vo forme pary. Táto je v takej čistej podobe, že sa dá dokonca aj vypiť.

Medzinárodná konferencia Newmatec 2019 ukázala potrebu hľadania spoločných riešení s ambíciou pripraviť vo svojich krajinách stabilné a udržateľné konkurencieschopné prostredie automobilového odvetvia. Všetky získané poznatky sa dajú využiť na riešenie výziev, pred ktorými stojí automobilový priemysel nielen na Slovensku, ale aj v regióne V4.


AUTOR: © Zoznam/Jozef Vydra
ZDROJ: Newmatec

Komentáre k článku