2017-09-18 12:50:00
Dieselové autá vo Francúzsku
Ilustračné foto

Kto to vlastne znečisťuje ovzdušie? Naozaj motoristi?

Pevné nanočastice (pevné poletujúce častice) považujú lekári za vysoké nebezpečenstvo pre ľudský organizmus.

Sú to vzduchom prenášané prachové častice, ktoré sú 500 až 1000 krát menšie ako je priemer ľudského vlasu. Sú také malé, že prechádzajú z pľúc do krvi, a tá ich roznáša a usadzuje nielen v pľúcach, ale aj obličkách, pečeni, alebo v mozgu. Podľa prieskumu Európskej environmentálnej agentúry každoročne z dôvodu znečistenia životného prostredia predčasne zomrie viac ako 400 000 ľudí. Zopakujem - dôvodom sú aj takzvané poletujúce častice.

Ktokoľvek, kto chce hneď označiť za hlavného vinníka dieselové motory, najmä staršie, alebo bez funkčného filtra DPF, nemá celkom pravdu. Podľa reálnych meraní, ktoré vykonala Dekra v roku 2015 v Stuttgarte, sa uvoľní denne v tomto meste do ovzdušia priemerne 474 kilogramov prachu a poletujúcich častíc. Hneď ale dodajme, že len 77 kg pripadá na automobily, z ktorých najväčším znečisťovateľom sú diesely. Ich podiel sa preto môže odhadnúť na menej ako 20% znečistenia ovzdušia.

Naopak za emisiou asi 84% je potrebné vidieť okrem iného pouličný prach, ktorý rozvíria vozidlá, ale tiež nanočastice z pneumatík, brzdových kotúčov a ďalších častí automobilov, no tiež veľké i malé spaľovacie zdroje. Táto skutočnosť úplne mení názor toho, kto je hlavným „vinníkom“ a ako postupovať proti nemu.

Zdroj: AP

Ešte jedna skutočnosť je zrejmá po uverejnení tejto štúdie - že masívna expanzia ekologických vozidiel, ako sú elektrické autá, nie je v tomto ohľade takou výhodou. Inými slovami, aby sa zmiernili následky inhalácie nanočastíc, neexistuje rozdiel medzi rôznymi typmi pohonov na vozidle. To isté platí aj pre zákaz vjazdu do miest, neraz aj benzínových a dokonca hybridných vozidiel s odkazom na to, že majú spaľovacie motory.

Zdroj: Jozef Vydra
Zdroj: GTU

Dokladujú to ďalšie merania Dekry. Tie udávajú, že z celkového množstva pevných častíc v Stuttgarte generujú výfuky áut iba 6%, no až 31% čiastočky, ktoré odletujú z pneumatík a brzdových doštičiek. Pritom však viac ako 50% celkových emisií tuhých znečisťujúcich látok pripadá na zdroje spaľovania. Ide o veľkých znečisťovateľov, ako sú spaľovne, ale aj kotle na tuhé palivá, alebo plynové kotly a ďalšie zdroje.

Čo dané merania ukazujú? Že treba problémy riešiť komplexne a nevytrhávať z kontextu iba problematiku spaľovacích motorov, respektíve všeobecne áut. Treba upozorňovať aj na ďalšie zdroje znečistenia ovzdušia. Najmä vzhľadom na možné a jednoduché riešenia. Jedným z nich je napríklad dôraz na tok a plynulosť dopravy a pravidelné a účinné čistenie ciest v mestách.

K problematike sa stavia čelom aj český UAMK a bezplatne meria funkčnosť DPF a radí v bezpečnosti. Preto napríklad ak nás čítate aj v Českej republike a ste v Prahe, alebo v okolí, máte možnosť v stredu 20.9.2017 prísť na Letenskú pláň. ÚAMK bude v spolupráci s firmou Testo merať zadarmo funkčnosť DPF. Meranie bude od 13. do 18. hodiny Pritom už od 11-tej bude fungovať škola šmyku, budete si môcť otestovať prevrátenie sa vo vozidle, ale tiež jazdu v „opileckých“ či „drogových“ okuliaroch, aby ste si mohli vyskúšať ich vplyv na vedenie vozidla.

ÚAMK pozýva každého, komu je blízka bezpečnosť cestnej premávky alebo ekológie, na túto akciu. Vstupné ja zadarmo a záštitu nad touto akciou prevzal starosta Prahy 7Jan Čižinský.

My môžeme iba skonštatovať, že sa na Slovensku ťažko dočkáme podobnej akcie. Preto ju využite aspoň vy, ktorí to do Prahy nemáte ďaleko.


ZDROJ: ÚAMK ČR

Komentáre k článku


Stream naživo