18.01.2017

Máme zase vyše milióna na konte! Bude rekordný aj rok 2017?

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) zverejnil predbežné údaje vyrobených áut.

Sú pre Slovensko povzbudivé. Slovenský automobilový priemysel prekročil aj v roku 2016 miliónovú hranicu vyrobených automobilov. V závodoch Kia Motors, Peugeot Citroën  Slovakia a Volkswagen Slovakia opustilo brány viac ako 1 040 000 áut.

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej výrobe na Slovensku tak dosiahol 44%. Celý automobilový priemysel  sa podieľal na celkovom exporte 35 %. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2016 si prvenstvo udržalo počtom 191 vozidiel.

Výsledky automobilového priemyslu dlhodobo potvrdzujú kľúčovú pozíciu sektora v slovenskom hospodárstve. Uplynulý rok bol podľa ZAP SR pre automobilový priemysel úspešný z pohľadu prípravy strategických dokumentov pre jeho rozvoj v nasledujúcom období, na ktorej sa ZAP SR aktívne spolupodieľal. „Súčasne sa nám podarilo zintenzívniť dialóg s partnermi v problematike reformy školského systému v oblasti duálneho vzdelávania a transformácii technického vysokého školstva. Tieto otázky komunikujeme a popularizujeme pred širokou verejnosťou aj projektami SPICE a Automobilová junior akadémia. Významnú časť aktivít sme venovali aj subdodávateľským programom, či otázkam odpadovej a recyklačnej politiky,“ informuje Juraj Sinay, prezident ZAP SR.

V roku 2015 bolo v automobilovom priemysle zamestnaných 129 000 zamestnancov, čo v medziročnom v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 4,2%. Celkovo je na automobilový priemysel viazaných viac ako 250 000 pracovných miest. V priebehu roku 2015 pribudlo ďalších 300 nových zamestnancov vo výskumných a vývojových pozíciách u dodávateľov. Podľa ZAP je v roku 2017 dôležité zamerať sa na vypracovanie a realizáciu transformácie vzdelávania na vysokých školách, prípadne pripraviť cielenú rekvalifikáciu zamestnancov podľa potrieb automobilového priemyslu. Okrem toho chce ZAP vypracovať analýzu dopadov digitalizácie priemyslu na zamestnanosť a podporovať budovanie výskumno-vývojových pracovísk u dodávateľov pre finálnych výrobcov automobilov.

Rekordné boli v roku 2016 aj registrácie nových osobných áut. V kumulatívnom porovnaní dosiahli 88 163 osobných vozidiel, čo predstavuje nárast o 13,09% oproti roku 2015 (77 971 vozidiel). Registrácie nových osobných vozidiel sú tak za rok 2015 najvyššie v celej histórií sledovania od roku 1993.

Pomer registrovaných áut na fyzické osoby a právnické zostáva už pár rokov zhruba rovnaký – koncovým spotrebiteľom sa stávajú v 36% fyzické osoby. Právnické osoby (podnikatelia) kupujú osobné autá v 64% prípadov. Pozoruhodné je, že sa ukazuje odklon od tradičných naftových motorov, ktorých sa registrovalo síce o 4,79% viac, ako v roku 2015, no benzínových bolo viac až o 21,35%. Ďalšie zaujímavé údaje nájdete v našej fotogalérii vo forme údajov z prezentácie.

Doplníme ešte stručné údaje našich automobilových závodov, ktoré prezentovali ich zástupcovia. V Kia Motors Slovakia opustilo v roku 2016 výrobné linky 339 500 vozidiel Kia. Z nich 64% tvoril model Sportage, 28% rodina modelov cee´d  a 8% Venga. Okrem toho sa v Tepličke nad Váhom vyrobilo viac ako 612 000 motorov. Najviac automobilov smerovalo do Veľkej Británie – 16%. Po 9% ich vyviezli do Nemecka a Ruska, ktorý bol v predchádzajúcom období dominantným trhom pre výrobky od Žiliny a 6% sa dostalo do Izraela.

V závode Peugeot Citroën Slovakia v Trnave vyrobili v uplynulom roku 315 500 áut, pričom ťažiskovým bol zatiaľ stále model Peugeot 208. Na druhom mieste bol nový Citroën C3, ktorého sa vyrobilo vyše 40 000 kusov a mal by sa stať hlavným modelom s približne 50% podielom v roku 2017. V TZrnave sa chystá aj výroba motorov, podrobnosti zverejnia neskôr.

Volkswagen Slovakia zverejňuje počty vyrobených áut až približne v apríli. No za 25 rokov od začiatku výroby ich bolo doteraz 4,5 milióna a 6,8 milióna prevodoviek. Investícia vo výške 1,5 miliardy eur v uplynulých piatich rokoch znamená výrazné zvýšenie výrobnej kapacity závodu v Bratislave, ale aj v Martine. Vznikla karosáreň a montážna hala pre Porsche Cayene, ktorý sa začne vyrábať kompletne v Bratislave od roku 2018. V Martine sa okrem komponentov pre prevodovky začali vyrábať aj časti motorov. Logistické centrum, ktoré vyrastá v areáli bratislavského závodu VW Slovakia je nad rámec spomínaných investícií a dokazuje, že Volkswagen dôveruje Slovensku.

Aj to je dôvod, prečo vládne mierny optimizmus a je predpoklad, že aj rok 2017 bude rovnako úspešný, ako bol 2016.

Jozef Vydra
ZDROJ: VW, ZAP SR, PSA, Kia

Komentáre k článku