19.03.2016

Honda NSX sa začne sériovo vyrábať v apríli, dodávky sa začnú na jeseň

Exkluzívne celosvetové výrobné centrum pre model Honda NSX vyrástlo v USA.

Nový závod Performance Manufacturing Centre (PMC) spoločnosti Honda v Marysville v štáte Ohio, spustí koncom apríla 2016 sériovú výrobu novej generácie superauta Honda NSX. Dodávky európskym zákazníkom sa začnú na jeseň 2016.

Performance Manufacturing Centre je nový výrobný závod, postavený výlučne na výrobu najnovšieho modelu NSX, v ktorom fungujú celkom netradičné prostriedky a spôsob výroby malých sérií špeciálnych vozidiel. Aj preto sa bude model NSX celý vyrábať výlučne v závode PMC, ktorý navrhli s ohľadom na priestorovú konštrukciu vozidla spevnenú hliníkom a jedinečnú karosériu, ktorá pozostáva z viacerých materiálov.

V PMC pracuje približne 100 ľudí, ktorí buď podporujú alebo sú priamo zapojení do konštrukcie karosérie, lakovania, montáže alebo kontroly kvality. Spolupracujú s pokročilými robotmi na konštruovaní modelu NSX na najvyššej úrovni kvality. Kombinácia ľudského majstrovstva a technologických inovácií v procese výroby vozidla NSX viedla k 12 americkým patentom.

Presné robotické zváranie

Priestorová konštrukcia spevnená hliníkom je kompletne vytvorená pomocou robotického zvárania MIG, pričom sa táto technika vôbec prvýkrát používa v automobilovom priemysle. Osem zváracích robotov vytvorí na priestorovej konštrukcii 800 presných a opakovateľných zvarov MIG, výsledkom je veľmi presný proces montáže karosérie. 360-stupňové upevnenia karosérie v štýle otočného grilu napomáha presnosti otáčaním karosérie počas procesu zvárania. Poskytuje sa tak optimálny prístup pre zváracie ramená robotov.

Pred nanesením základného náteru odolného voči korózii použitím materiálu na báze zirkónu prejde priestorová konštrukcia procesom leptania. Použitím zirkónu, ktorý je užitočný na zaistenie prvotriednej kvality, sa taktiež redukuje množstvo environmentálneho odpadu počas procesu lakovania.

Dva otočné „grily“ sa používajú aj v procese nanášania tesniacich materiálov na priestorovú karosériu. Tá sa pritom položí na mechanizmus, zdvihne a otáča o 360 stupňov, čím sa zabezpečí presnejšia aplikácia tesniaceho materiálu. Dizajn riešenia čaká na udelenie patentu.

Ablačné odlievanie, ako úplne prvá aplikácia novej technológie odlievania v automobilovom priemysle, sa využíva na vytvorenie šiestich uzlov v priestorovej konštrukcii, ktoré slúžia ako pevné odpruženie a montážne body pohonnej jednotky a ako dôležité prvky nárazovej konštrukcie. Uzly ablačného odliatku vyrába závod na výrobu motorov Anna spoločnosti Honda v štáte Ohio, kde sa montuje aj motor V6.

Kontrola kvality počas výroby

Vysoko špecializovaní zvárači vizuálne skontrolujú a presne zmerajú každý diel v každej fáze procesu zvárania. Tak sa overí kvalita, precíznosť a rozmerová presnosť priestorovej konštrukcie. Je to veľmi dôležité pre dynamický výkon vozidla, ako aj pre presné osadenie jeho pohonnej jednotky, odpruženia, panelov karosérie a ostatných komponentov.

V priebehu celej montáže dopĺňa pokročilé robotické procesy ručné spracovanie. Výrobní technici strávia montážou pohonnej jednotky, odpruženia, elektroniky, komponentov interiéru a vonkajších panelov karosérie vyše 14 hodín. Pokročilé štandardy vizuálnej prevádzky pomáhajú technikom zaisťovať, že každý proces sa vykonáva podľa zavedených požiadaviek. Napríklad najprv zaskrutkuje technik ručne každú skrutku a potom sa skrutky utiahnu na presné hodnoty v rámci tolerancie pomocou bezdrôtových momentových kľúčov. Vďaka tejto technológii je možné zaznamenávať nastavenia krútiaceho momentu pre každú skrutku v každom vozidle, čím sa ešte väčšmi zaistí kvalita procesu montáže.

Na rozdiel od bežných jednoliatych konštrukcií, u ktorých sa vonkajšie panely pripevňujú počas zvárania, pri NSX sa vonkajšie panely karosérie montujú ako posledné. Vďaka tomu sa dajú nainštalovať s vysokou presnosťou. Okrem dôkladnej prípravy podkladu a procesov leštenia disponuje každý kus vozidla NSX až 11 vrstvami základného náteru a farby, vďaka čomu dosahuje povrchová úprava vysokú kvalitu, bezkonkurenčnú vo svojej triede.

Dynamická kontrola výkonu

Na základe bohatých skúseností spoločnosti Honda s pretekmi, prechádza vozidlo NSX pred dodaním dôkladnou kontrolou výkonu. To zahŕňa napríklad podrobný 45-minútový proces vyrovnávania kolies, štvorbodovú kontrolu hmotnosti a jazdnej výšky a presné meranie brzdového výkonu na všetkých štyroch kolesách spolu s ostatnými dôležitými kontrolami kvality výkonu. Polovica z 12 amerických patentov súvisí s jedinečnými procesmi v tejto oblasti.

Prispôsobený motor V6 s dvomi turbodúchadlami a tzv. suchým systémom mazania ručne montuje malá skupina špičkových technikov v závode spoločnosti na výrobu motorov v neďalekom meste Anna v štáte Ohio. Precízna ručná montáž každého motora trvá vyše šesť hodín. Používajú sa pri nej techniky a postupy ako pri pretekoch, aby sa zabezpečili normy pre najvyššiu možnú kvalitu a výkon. Napríklad každá z 547 skrutiek sa uťahuje ručne na presné tolerancie uťahovacieho momentu. Po kompletnom zmontovaní sa každý motor vozidla NSX strojovo vyváži, otestuje sa na skúšobnej lavici a zabehne na ekvivalent vzdialenosti 240 kilometrov, čím sa zaistí, že každý kus vozidla NSX bude po dodaní majiteľovi pripravený na jazdu.

Jozef Vydra
ZDROJ: Honda Motor Co., Ltd.

Komentáre k článku