16.02.2015

Toyota, Nissan a Honda budú spoločne pracovať na rozvoji tankovania vodíka

Prichádza doba vodíková – tri veľké japonské automobilky sa rozhodli orientovať na palivo budúcnosti.

Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd. a Honda Motor Co., Ltd. sa dohodli na spolupráci s cieľom urýchliť rozvoj infraštruktúry vodíkových staníc pre vozidlá poháňané palivovými článkami (FCV). Trojica výrobcov neskôr určí konkrétne plánované kroky k dosiahnutiu tohto ambiciózneho cieľa.

Ak sa majú zákazníci orientovať na vozidlá poháňané palivovými článkami, nestačí ponúkať im atraktívne automobily. Nemenej dôležité je zaistiť aj rozvoj infraštruktúry vodíkových čerpacích staníc. Prevádzkovatelia sa o rozvoj tejto infraštruktúry dnes snažia, avšak čelia ťažkostiam s budovaním a prevádzkou vodíkových staníc, pretože vozidlá typu FCV nie je na cestách zatiaľ príliš vidieť.

Japonská vláda v nadväznosti na vypracovaný Strategický plán pre vodík a palivové články z júna 2014 zdôraznila význam čo najrýchlejšieho budovania vodíkových čerpacích staníc, aby si vozidlá typu FCV získali vyššiu priazeň zákazníkov. Vláda preto podporuje nielen samotnú inštaláciu vodíkových čerpacích staníc formou dotácií, ale súčasne sa rozhodla zaviesť aj rad ďalších plánov na podporu aktivít, ktoré majú viesť k vyššiemu dopytu po vozidlách poháňaných palivovými článkami vrátane čiastočného subvencovania prevádzky vodíkových staníc.

Uvedená trojica automobiliek verí v rast obľuby vozidiel typu FCV a chce zaistiť ich ľahké tankovanie. Automobilky sa zhodli na potrebe podporovať ďalší rozvoj infraštruktúry vodíkových čerpacích staníc spoločne s vládou a prevádzkovateľmi čerpacích staníc, aby dosiahli splnenie spomenutého Strategického plánu, ktorý je zdrojom podpory zo strany vlády. Tri uvedené automobilky dôkladne zvážia konkrétne iniciatívy, ako sú napr. záruky za časť nákladov spojených s prevádzkou vodíkových čerpacích staníc.

Očakáva sa, že vozidlá typu FCV zohrajú ústrednú rolu na ceste k rozvoju tzv. vodíkovej spoločnosti. Cieľom automobiliek Toyota, Nissan a Honda je prispieť k vzniku tejto spoločnosti cestou čo najširšieho presadenia vozidiel poháňaných palivovými článkami.

Jozef Vydra
ZDROJ: Toyota

Komentáre k článku