03.06.2014

Chráňte svoju investíciu do vozidla. Uzatvorte si poistenie GAP

Od momentu, kedy si kúpite nové vozidlo, začína jeho hodnota klesať. Už po roku poklesne zhruba o tretinu, do troch rokov sa môže znížiť dokonca aj na menej ako polovicu pôvodnej obstarávacej ceny.

Ak nechcete prísť o peniaze v prípade krádeže, alebo totálnej škody v dôsledku havárie či živelnej udalosti, mali by ste rozmýšľať o dodatočnom poistení, ktoré kryje práve tento rozdiel v hodnote vozidla.

Výpočty sú jednoduché. Pokiaľ máte iba bežné havarijné poistenie a Vaše auto ukradnú, vyplatí Vám poisťovňa iba časť obstarávacej ceny podľa aktuálnej trhovej hodnoty vozidla.  Za vozidlo v pôvodnej hodnote 20 tisíc eur dostanete po troch rokoch z havarijnej poisťovne približne 10 tisíc eur.
Pri 5 rokov starom vozidle Vám potom poisťovňa pošle na účet iba niečo málo nad 5 tisíc eur. S poistením GAP dostanete späť čiastku až do výšky pôvodnej obstarávacej ceny.

Všeobecne platí, že riziko straty v dôsledku amortizácie je najvyššie u nových vozidiel, pretože počas prvých rokov klesá všeobecná hodnota najvýraznejšie. To však neznamená, že dojednanie takéhoto poistenia by u staršieho vozidla nemalo zmysel.  K dispozícii je totiž niekoľko možností, ako svoju investíciu do vozidla ochrániť a zaistiť si dostatok prostriedkov pre nákup nového vozidla.

Poistenie vozidla aj dlhu voči finančnej spoločnosti

EuroGAP je určený pre nové aj jazdené vozidlá. V základnom variante kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho trhovou hodnotou v dobe krádeže, totálnej škody či živelnej udalosti. EuroGAP zahŕňa aj možnosť pripoistenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.  

Proti strate hodnoty je možné poistiť nielen osobné automobily, ale aj autobusy či nákladné vozidlá do 32 ton. Pokiaľ podnikáte, je každá poistná udalosť na vozidle nepríjemným zásahom do chodu firmy, poistenie TruckGAP vám dá až päťročnú istotu, že dostanete späť až 100 percent svojej investície a neohrozíte kontinuitu vášho podnikania.

V prípade, že vozidlo financujete formou operatívneho leasingu, je poistenie pôvodnej hodnoty vozidla obzvlášť dôležité. LeaseGAP vyrovná rozdiel medzi zostatkom finančného záväzku voči leasingovej spoločnosti či banke a všeobecnou hodnotou vozidla v dobe poistnej udalosti.  Ochráni vás tak pred dlhom vyplývajúcim z nedostatočného plnenia z havarijného poistenia, ktorá nekryje škodu až do výšky účtovnej hodnoty prenajatého vozidla. 

red
ZDROJ: QBE

Komentáre k článku