16.01.2014
Pokutu dostanete poštou, polícia
Namerajú vás, zadokumentujú, vyhodnotia a pokutu pošlú poštou...
Zdroj: SITA

Pokutu dostanete poštou, polícia vás už ani nemusí zastaviť

Nezaplatí vodič, ktorý auto šoféroval, ale držiteľ auta. Máte nárok na náhradu od neho.

Polícia urobila prvý krok pre naplnenie významu objektívnej zodpovednosti. Prvým testom na viacerých miestach, keď sa rozhodla tento týždeň v utorok v Trnavskom kraji a v stredu v Trenčianskom kraji a tiež v okresoch Lučenec a  Žiar nad Hronom  dokumentovať dopravné priestupky.

Vodičov chce trestať prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. Čo inak povedané znamená dve veci: policajti nemusia vodiča zastaviť, ale dôkaz o jeho vine mu aj so šekom na zaplatenie pokuty pošlú pekne – krásne na domácu adresu poštou.

Ak ale aj sedel za volantom niekto iný, pokuta príde podľa evidenčného čísla vozidla aj tak na adresu majiteľa, presnejšie držiteľa motorového vozidla. Ak sa vodič neprizná, bude ju musieť zaplatiť. Toto sa ešte v prípade rodiny, či priateľov a známych dá „rozchodiť. Alebo aj nie a z priateľov sa stanú iba bývalí. V rodine to tiež môže dopadnúť horšie.

Čo v prípade, že ide o firemné auto? Ak sa vodič neprizná, lebo zadokumentovaný priestupok by ho navyše usvedčil, že bol v čase, keď ho urobil niekde úplne inde ako mal byť... kto to naozaj zaplatí? Mal by on, lebo asi inak príde nekompromisne o prácu!

Čo je objektívna zodpovednosť

Je to vlastne princíp, kde je povinnosťou držiteľa zabezpečiť podľa zákona, aby vodič vozidla dodržiaval týchto osem hlavných dopravných predpisov:

 1. rýchlosť jazdy,
 2. zákaz predchádzania na zakázaných  miestach,
 3. zákaz otáčania alebo cúvania tam, kde to zakazuje zákon alebo dopravné značenie,
 4. prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,
 5. porušenie zákazu zastavenia alebo státia,
 6. porušenie zákazu vjazdu, odbočovania, alebo nerešpektovanie prikázaného smeru jazdy,
 7. ignorovanie príkazu značky Stoj, daj prednosť v jazde, alebo signálu so znamením Stoj (červená na semafore, pokyny policajta),
 8. hmotnosť vozidla

Ak vodič spácha niektorý z vymenovaných priestupkov, pokutu zaplatí držiteľ vozidla. Polícia totiž využíva princíp objektívnej zodpovednosti tak, že priestupky len zaznamenáva, ale neukladá pokuty na mieste priestupku. Priestupky neskôr vyhodnotí a na základe evidenčného vozidla pošle držiteľovi vozidla pokutový šek. Netrestá tak pritom vodičov, ale tých, ktorí sú uvedení v technickom preukaze ako držiteľ vozidla, aby bolo zrejmé, že sa pokuta zaplatí.

 

Rýchlosť a spôsob jazdy

To sú dva hlavné dôvody, pre ktoré sa špeciálna kontrola konala. "Zameranie samotnej osobitnej kontroly vychádza z hlavných príčin závažných dopravných nehôd s následkami na zdraví – rýchlosť a spôsob jazdy," povedala pred akciou hovorkyňa trenčianskej krajskej polície Elena Antalová.

Netešte sa, že sa to týka iba jednorazovej akcie a iba vo vymenovaných krajoch a okresoch! Ako dodala Denisa Baloghová z policajného prezídia, kontroly objektívnej zodpovednosti budú od utorka prebiehať v obmedzenej miere v každom kraji! Nech vás teda neprekvapí, keď namiesto zastavenia policajtom vám príde „pozdrav“ od polície poštou.

Dá sa aj ušetriť, ale ako?

Ak vás doteraz zastavili policajti a dali vám pokutu, aspoň ste vedeli, koľko vám ostalo v peňaženke (na účte). Teraz môžete jazdiť a jazdiť a zrazu sa nahrnú pokuty. Takto môže nejeden nezodpovedný vodič pripraviť držiteľa vozidla, teda aj seba, na pokraj finančného krachu. To už nie je ani smiešne, ani zábavné, ale skôr existenčné. Existuje predsa spôsob, ako si znížiť výšku pokuty. Ak totiž držiteľ zaplatí pokutu do 15 dní od jej uloženia, môže uhradiť len dve tretiny z pokuty. Bude sa to však brať tak, akoby zaplatil celú pokutu. A koľkože to bude?

Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti   pokuta v obci     v €

 pokuta mimo obce v €

od  6 do 10 km/h 15 -
od 11 do 15 km/h 39 30
od 16 do 20 km/h 66 42
od 21 do 25 km/h 96 66
od 26 do 30 km/h 141 99
od 31 do 35 km/h 201 162
od 36 do 40 km/h 270 201
od 41 do 45 km/h 342 270
od 46 do 50 km/h 402 342
od 51 do 55 km/h 471 402
od 56 do 60 km/h 540 471
od 61 do 65 km/h 600 540
od 66 do 70 km/h 699 600
o viac ako 70 km/h 798 699
o viac ako 75 km/h - 798

 

Výška pokuty za vybrané priestupky

Suma pokuty v €

porušenie zákazu predchádzania 249
porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99
zakázaný prejazd cez železničné priecestie 300
zastavenie alebo státie na železničnom priecestí, v podjazde či v tuneli 198
zastavenie alebo státie pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené 198
iné zakázané zastavenie alebo státie 78
zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy 99
nezastavenie vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ 300

 

Výška pokuty za preťažovanie vozidiel Suma pokuty  v €
prekročenie hmotnosti do 10 % 99
prekročenie hmotnosti nad 10% do 15% 231
prekročenie hmotnosti nad 15% do 20% 342
prekročenie hmotnosti nad 20% do 25% 450
prekročenie hmotnosti nad 25% do 30% 570
prekročenie hmotnosti nad 30% do 35% 681
prekročenie hmotnosti o viac ako 35% 798

 

Pokutu nemusíte dostať

Môže sa stať, že pokuta k vám domov „netrafí“. To sa môže stať v niekoľkých prípadoch. Takže policajti nebudú vyžadovať pokutu od držiteľa vozidla, ak:

 • nebudú vedieť zistiť držiteľa vozidla,
 • držiteľ vozidla má diplomatickú imunitu,
 • porušenie pravidiel cestnej premávky bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené,
 • uplynuli 2 roky od spáchania priestupku
 • v čase, keď sa stal priestupok, bolo vozidlo alebo tabuľka s evidenčným číslom ukradnutá,
 • polícia zistila skutočného páchateľa priestupku pred začatím konania o správnom delikte držiteľa vozidla,
 • ide o vozidlá polície, armády, alebo SIS.

V zákone je možnosť, aby držiteľ vozidla do 15 dní podal odpor proti rozkazu zaplatiť pokutu. Súčasťou odporu je zdôvodnenie, kto viedol v čase priestupku vozidlo. Ak sa to dokáže, držiteľ pokutu platiť nebude. No v prípade, že odpor nebude odôvodnený, bude musieť držiteľ zaplatiť navyše poplatok 30 eur za trovy spojené s prerokovaním správneho deliktu.

Jozef Vydra
ZDROJ: PZ SR, SITA, minv.sk

Komentáre k článku


Stream naživo