10.06.2013

V Bratislavskom kraji bude do 13:00 dopravno-bezpečnostná akcia

Ak máte pocit, že sa vo vašom okolí dnes objavuje príliš veľa húkajúcich a blikajúcich áut, má to svoju príčinu.

Bratislava 10. júna (TASR) - Polícia dnes do 13.00 h v Bratislavskom kraji uskutoční osobitnú dopravnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinnosti vodičov motorových vozidiel voči vodičom s právom prednostnej jazdy, informovala Karina Považanová z Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Policajti sa pri kontrole zamerajú aj na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu, či inej návykovej látky vodičmi pred, alebo počas vedenia vozidla. Budú kontrolovať aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi.

Zopakujte si teda, čo máte urobiť, keď sa okolo vás objavia vozidlá s právom prednostnej jazdy a ktoré to vlastne sú. Napovieme vám, že o vozidlách so zvláštnymi zvukovými a výstražnými znameniami alebo svetlami hovorí Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne v §40:

(2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
l) obecnej polície, ktoré určí obec

red
ZDROJ: TASR

Komentáre k článku