21.10.2021

Prísnejšia STK je postrachom starších áut: väčšina má veľký problém prejsť!

Postrach menom prísne STK mení štatistiky. Mali sme najlepšie autá v EÚ. Teraz?

V súčasnej dobe neprejde sitom staníc technickej kontroly na Slovensku v priemere 13 zo 100 preverovaných áut. Ešte v roku 2018, kým neboli STK pod prísnym dohľadom, prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované autá, s výnimkou približne šiestich percent. Pre porovnanie - v  štátoch EÚ, s efektívnejším dohľadom, to bolo 20 až 27 percent.  Na základe štatistík to teda vyzeralo tak, že máme jeden z najlepších vozových parkov v Európskej únii, s autami v takmer perfektnom technickom stave. Výrazná zmena a reálny stav u nás sa však ukázal pred dvoma rokmi, keď sa dohľad nad stanicami technickej a emisnej kontroly výrazne zvýšil.

Štatistiky vychádzajúce z preverovania vozidiel, ktoré prešli kontrolami STK v minulosti, boli v príkrom rozpore s tým, čo uvádzali naši západní susedia. Vtedy sa začalo pošepkávať, že zrejme nebude u nás všetko v poriadku. Slovensko je krajina šikovných ľudí a neobmedzených možností, a tak v roku 2013 nepomohlo ani zavedenie prvotného kamerového systému, ktorý mal dohliadať na prácu technikov na STK. Zásadná zmena však prišla pred dvoma rokmi, Odborný dozor nad stanicami STK sa výrazne zvýšil aj pre vyššiu zainteresovanosť spoločnosti Testek. Tá je v súčasnosti akousi predĺženou rukou štátu. Firma dozerá na činnosť STK a ich technikov tak, aby zabezpečili efektívnu kontrolu a aby nedochádzalo k masívnym podvodom pri výkone technických kontrol. Posledné dva roky spoločnosť zhromažďuje komplexné údaje za všetky stanice technickej kontroly na celom Slovensku a podrobuje ich kontrole. „Korektne vykonaná technická kontrola je zárukou toho, že sú autá na cestách bezpečné a neškodia životnému prostrediu. Donedávna to na Slovensku podľa štatistík vyzeralo tak, že máme najlepší vozový park v EÚ. Po tom, čo sme začali dohliadať nad STK my, čísla také ružové nie sú a viac odzrkadľujú realitu,“ hovorí Marián Rybianský, predseda predstavenstva Testeku.

Na papieri sme mali najlepšie autá v únii, realita bola ale úplne iná  

Ešte v roku 2018, keď STK neboli pod dozorom Testeku a dohľadom kamier druhej generácie, bolo po kontrolách STK nespôsobilých len okolo šesť percent vozidiel na Slovensku. Tieto čísla vôbec nezodpovedali priemerom napríklad nepomerne bohatších krajín, ako sú Nemecko, Fínsko či Švédsko. O rok neskôr prišiel veľký obrat. Zrazu sme zistili, že Slovensko presne zapadá do priemerných údajov únie a po našich cestách chodí raz toľko nebezpečných a pokazených áut, teda okolo 15 percent.

„V jednej zo staníc technickej kontroly bol dokonca medziročný nárast nespôsobilých vozidiel v tomto období viac ako 20-násobný. O tom, že na tejto konkrétnej STK nebolo všetko s „kostolným poriadkom“ svedčí aj fakt, že za rok mali zrazu o 30 percent menej klientov. Je zrejmé, že aj táto STK patrila medzi množstvo tých, kde technickou kontrolou „prechádzali“ nespôsobilé autá, pričom samozrejme nemožno vylúčiť súvis s korupciou,“ povedal Marián Rybianský, riaditeľ Testeku.

Staršie autá majú na STK problémy, pozor na brzdy

Z hľadiska nášho regiónu je bežné, že len 5 % áut do troch rokov má nejaký vážny technický problém. Keď sa však pozrieme na kategóriu vozidiel vo veku 9 a viac rokov – pričom priemerný vek osobného vozidla v SR je 13,9 roka – tam už je situácia oveľa horšia. Vážne a menej vážne chyby má až 68 % vozidiel, prakticky teda prejde cez STK bez problémov ani nie tretina áut. Pri týchto údajoch je pochopiteľné, že tlak na technikov STK sa stupňuje a vznikajú aj príležitosti na nekalé konanie. No zdravie je len jedno a nik nechce byť zrazený autom, ktorému napríklad zlyhali brzdy. Preto je kontrola vozového parku štandardom v celej západnej Európe.

Jednou cestou je sprísnený dohľad, tou druhou je úplné zrušenie staníc STK. Za príkladom možno zájsť do Ruska. Tam zašla korupcia na STK tak ďaleko, že tamojší odborníci ju navrhujú úplne zrušiť, pretože kontrolami prešlo takmer každé vozidlo a  zdôrazňujú, že technická kontrola nemá nič spoločné s bezpečnosťou na cestách. Pri vysokej miere korupcie je tak skutočne otázne, či STK má vôbec zmysel.

 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: Testek

Komentáre k článku