25.11.2017

Európska komisia – úradníci túžia sledovať už aj vašu spotrebu

Veľký bruselský brat zasa nariaďuje: chystajú sa povinné merače do áut.

Bruselskí úradníci majú všetkých za podvodníkov a preto chcú mať všetko pod kontrolou. Podľa Bruselu sa automobilky snažili, snažia a budú aj naďalej snažiť o podvádzanie pri meraní spotreby nových áut. Práve preto sa Európska komisia snaží presadiť povinné meranie spotreby paliva do všetkých nových automobilov. Povinnosť by mala začať platiť v roku 2020.

V súčasnosti sa papierová a reálna spotreba pri nových autách líši údajne až o 42%. Dokázala to štúdia Organizácie na ochranu životného prostredia (ICCT, Medzinárodná rada pre čistú dopravu). Pritom v roku 2013 predstavoval tento rozdiel „iba“ 25. Spôsobil to merací cyklus NEDC, ktorý bol v platnosti do septembra tohto roka. Bol úplne vytrhnutý z reality bežnej prevádzky vozidiel, keďže prebiehal v laboratórnych podmienkach, nie reálne na ceste.

Zlepšenie by mala priniesť nová testovacia metóda zvaná WLTP (Celosvetový testovací proces ľahkých vozidiel). Avšak aj táto metóda, ktorá platí od septembra, zníži podľa odborníkov ICCT rozdiel medzi údajom od výrobcu a realitou iba o polovicu. Európska únia chce zabezpečiť, aby nedochádzalo k ďalším odlišnostiam. Panujú totiž obavy, že si automobilky opäť nájdu medzery v meracom cykle WLTP a budú robiť autá tak, aby boli úsporné najmä na papieri. Poistkou Európskej únie preto má byť meracie zariadenie, ktoré by zbieralo údaje o spotrebe automobilu v normovaných údajoch a dáta by potom odosielalo on-line na sledovanie. Táto snaha samozrejme vyvoláva tiež otázky, čo ešte by takéto „on-line“ sledovanie mohlo o vodičovi zisťovať a niekde ukladať... Napríklad aj celkom inú (s)potrebu..?

Brusel chce definitívne zabrániť podvodom výrobcom automobilov s údajmi o výfukových plynoch a opäť sprísniť dohľad nad automobilovým priemyslom:  Európska komisia plánuje, kontrolovať spotrebu benzínu u automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Podľa informácií denníka Der Spiegel chce od januára 2020 povinne zaviesť inštalácie merača spotreby paliva pri všetkých osobných autách a ľahkých úžitkových vozidiel. od roku 2020 má byť povinná inštalácia merače spotreby paliva do všetkých osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel.

Na grémiu EÚ sa o zavedení meračov spotreby paliva v osobných ľahkých úžitkových vozidlách počas tohto roka už rokovalo niekoľkokrát. Mnohé členské štáty sa vraj k tomuto nápadu podľa vyjadrení Európskej komisie postavili pozitívne. Nečudoval by som sa, keby začal Brusel na diaľku kontrolovať aj kvalitu celkom iných vecí, aby podľa toho zistil, ako sa stravujeme...

O definitívnom schválení nariadenia majú členské štáty hlasovať v januári budúceho roka. Následne má byť preverené Európskym parlamentom a radou príslušných ministrov. Definitívne schválenie má prebehnúť do konca roka 2018. Nariadenie by malo začať platiť v roku 2020 a to pre všetky novo homologované vozidlá. Od roku 2021 sa má potom povinnosť vzťahovať na úplne všetky nové autá. EÚ by tak získala dohľad nad spotrebou bežných vodičov. Aj vám sa to zdá byť hrozivá predstava?

Pre výrobcov áut majú byť náklady bezvýznamné. Síce sa už dnes merajú hodnoty spotreby paliva priamo na palube vozidiel, no tieto údaje nie sú dostupné tretej strane ani nie sú štandardizované z dôvodu ich informačnej kvality. EÚ sa oháňa tým, že inštalácia systému monitorujúceho spotrebu vyjde len na 1 euro v každom novom aute. Vychádza pritom z  údajov kalifornských úradov. Tam budú takéto merače predpísané už od roku 2019.

Merače spotreby by mali ešte jeden efekt: umožnili by aj kontrolu emisií oxidu uhličitého. Tým by mala Európska komisia v ruke účinný prostriedok, ako kontrolovať dodržiavanie limitov CO₂ - pretože to by mohlo byť pre automobilky v budúcnosti čoraz zložitejšie. Až začiatkom novembra stanovila komisia nové limity pre emisie CO₂ pri osobných autách a ľahkých úžitkových vozidlách. Až do roku 2025 má podľa nich každý výrobca znížiť emisie CO₂ u svojich vozidiel o 15 percent, do roku 2030 potom o 30 percent - vždy v porovnaní s hodnotou 95 gramov na kilometer platnú pre rok 2021.

Zavedením testovacej metódy WLTP však došlo ku skokovému nárastu oficiálnej spotreby. Napríklad Opel má litrový benzínový motor Ecotec, pre ktorý podľa skorších postupov meraní udával priemernú spotrebu 4,3 – 4,4 litra. Podľa metódy WLTP to však je najmenej 4,8 litra. Z toho dôvodu poskytne komisie výrobcom istý typ úľavy na nové hodnoty spotreby. Odborníci vychádzajú z toho, že namiesto deklarovaných 95 gramov bude zrejme referenčná hodnota 119 gramov CO₂ na kilometer.

Jozef Vydra
ZDROJ: EK

Komentáre k článku