02.05.2017

Vodíkovú budúcnosť priniesli do súčasnosti študenti

Prvý ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut pozná svojho víťaza.

Stali sa nimi študenti SPŠ dopravnej vo Zvolene, ktorý za 6 hodín dokázali odjazdiť viac ako 1000 kôl. Celkovo sa na pretekoch zúčastnilo 18 tímov z 18 stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Súťaž Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK) sa konala v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Vybrané školy v rámci svojho grantového projektu finančne podporila Nadácia Volskwagen Slovakia (Nadácia VW SK).

Vybrané školy, ktoré sa zapojili do grantového programu, získali komplexný učebný a zážitkový materiál - edukačný Energy box, diaľkovo ovládaný model auta a vodíkové palivové články. S ich pomocou sa mohli žiaci zoznámiť s obnoviteľnými zdrojmi energie a teoretické znalosti potom zužitkovali pri zostavovaní pretekárskeho auta na vodíkový pohon.

„Prostredníctvom grantového programu Stredné školy a technika podporujeme inovatívne projekty zamerané na konkrétne riešenie problémov a aktívne zapájanie žiakov do vzdelávacieho procesu. Zároveň chceme sprístupniť školám najmodernejšie technológie a zvýšiť záujem študentov o aktuálne témy. Pre podporu projektu Preteky vodíkových áut sme sa rozhodli z dôvodu jeho komplexnosti a zaujímavosti obzvlášť pre jeho cieľovú skupinu,“ vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Úlohou študentských tímov bolo dômyselne využiť alternatívny vodíkový pohon auta tak, aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie. Nevyhral teda najrýchlejší tím, ale ten najvytrvalejší. Študenti museli premýšľať, ako predĺžiť výkonnosť svojho auta, taktizovať a hlavne spolupracovať. Víťaznému tímu zo Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene vydržalo ich auto na trati celých 1004 kôl, s priemerným časom 21,534 sekúnd na kolo.

Víťazný tím bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále pretekov 24hrs de Saint Jo, ktoré sa budú konať 5. – 6. mája vo Francúzsku. 1. ročník pretekov zorganizovala Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA v spolupráci s Horizon Educational. Akciu finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Do ďalšieho ročníka súťaže bude možné sa prihlásiť už v lete tohto roka.

Jozef Vydra

Komentáre k článku