26.07.2014

Trochu histórie nezaškodí – Kvalita ručnej výroby

Značka Renault oslavuje už 115 rokov, čo je dobrý dôvod aj na obzretie sa do jej bohatej histórie.

V spolupráci so slovenským zastúpením značky sme sľúbili prinášať každý mesiac jeden príbeh zo série „Chrono 115“. Troška sa nám pomiešali dátumy, takže po viac ako dvojmesačnej pauze prichádzame s ďalším dielom významných udalostí z histórie spoločnosti Renault.

Dnešný príbeh, podobne ako všetky ostatné, je spracovaný z dnešného uhla pohľadu. Tentoraz je to o kvalite manuálnej výroby. Zdá sa, že z historického vývoja sa môžeme ešte aj dnes veľa naučiť...

Manuálna práca bola vždy základom automobilového priemyslu. Dokonca aj dnes, keď väčšinu prác vykonávajú stroje, je kvalitná práca mechanikov nesmierne dôležitá. Renault sa vždy staral o to aby jeho zamestnanci boli správne vyškolení a vykonávali tak svoju prácu zodpovedne pri zachovaní najvyššej kvality.

Školenia zamestnancov...

V roku 1906 Louis Renault povedal, že všetky jeho nové automobily budú „absolútne perfektné zo všetkých uhľov pohľadu“.  Vedúci zamestnanci mali dôležitú úlohu v príprave jednotlivých úkonov, ako aj v kontrole ich kvality. Veľký dôraz sa kládol hlavne na tréning a školenie zamestnancov. Vtedajšie tréningové stredisko Renault – „Vocational Training School“ - ponúkalo kurzy pre učňov ale aj pre vedúcich pracovníkov, či vyšší a stredný manažment. V roku 1937 študovalo na škole 915 žiakov do 18 rokov.

Ľudská ruka sa stala symbolom kampane „Renault Quality Action“, uskutočnenej medzi rokmi 1979 až 1982. Bola zameraná na zamestnancov spoločnosti. Boli to práve oni, zodpovední za kvalitu každodennej práce. Vo vybraných výrobných závodoch sa uskutočnili rôzne tréningy a semináre, zamerané na ďalšie informácie a na zvýšenie kvalifikovanosti výrobných zamestnancov ako aj vedúcich pracovníkov.

Dlhý čas ostal tréning a školenia zamestnancov založený na tradičných metódach, kedy sa zamestnanci zlepšovali vo svojej každodennej práci, prípadne v obdobiach keď sa spúšťal nový produkt. V roku 2002 sa spoločnosť Renault inšpirovala firmou Nissan, a zriadila školiace strediská, ktoré trénujú výrobných zamestnancov s cieľom vykonávať prácu čo najbezpečnejšie a zároveň v určitom časovom limite. Školenia prebiehajú v rovnakých podmienkach a na rovnakom vybavení, akým sú zariadené výrobné závody.

...a kontrola kvality

V prvej polovici 20. storočia, bola kvalita výroby kontrolovaná výlučne inšpektormi, ktorí boli súčasťou výrobného procesu. V roku 1948 zaviedla spoločnosť Renault projekt „Operation Rainbow“ – sériu tréningov a vzdelávacích kurzov súvisiacich so začatím výroby modelu R25. Nové metódy výroby zahŕňali napríklad povinnosť zamestnancov ukončiť prácu, pokiaľ si všimnú výrobnú chybu, prípadne nedostatok na nejakej časti, alebo dielci vozidla. Stratégia „Zero-kilometre quality“ sa stala dôležitejšia ako počet vyrobených kusov a manažment spoločnosti podporoval zamestnancov aby si túto stratégiu dokonale osvojili.

V roku 2004 pribudli do výrobných závodov Renault pracovníci zodpovední za kvalitu a za kontrolu. Takzvaný „checkman“, čiže kontrolór je súčasťou každého výrobného tímu a je zodpovedný za kontrolu každej etapy výroby tak, aby bola zachovaná najvyššia kvalita. „Checkman“ nekontroluje vozidlá a ich časti len vizuálne, ale využíva množstvo rôznych nástrojov, pomocou ktorých kontroluje všetky aspekty produktu.

Jozef Vydra
ZDROJ: Renault Slovensko

Komentáre k článku