25.02.2022
Prvá ultrarýchla nabíjačka ZSE
Prvá ultrarýchla nabíjačka ZSE v Bratislave
Zdroj: Jozef Vydra, ZSE

V USA počet nabíjačiek čoskoro predbehne čerpačky. Ako sme na tom u nás?

Na Slovensku je už viac ako tisíc verejných nabíjacích bodov pre elektromobily. Vo výstavbe však treba pridať.

Nedávno americkými médiami prebehli dáta zo štúdie, ktorá tvrdila, že už zanedlho sa podarí nabíjacím staniciam prekročiť počet čerpacích staníc na pohonné hmoty v USA. Samozrejme, takáto správa nie je úplne presná, no čísla sú beztak zaujímavé. Kým v USA je cca 150 000 čerpacích staníc, verejne dostupných nabíjačiek už je 110-tisíc. Kým však na čerpacej stanici je hneď niekoľko púmp, 110-tisíc je celkovo bodov, ku ktorým sa môžu autá pripojiť – teda počet samotných nabíjacích staníc s viacerými nabíjačkami je násobne nižší. Už aj tu ale platí, že pokiaľ sa plán Bidenovej administratívy podarí do roku 2030 splniť, práve to bude okamih, kedy sa počty púmp a nabíjacích bodov v podstate vyrovnajú. Do roku 2030 chce USA vďaka veľkej dotačnej schéme pridať pol milióna ďalších nabíjačiek. Musí, lebo odhadom bude práve v tomto roku jazdiť po amerických cestách 30-miliónov elektromobilov.

Slovenskí motoristi majú podľa najnovších dát k dispozícii cez tisíc verejne dostupných nabíjacích bodov. Čerpacích staníc bolo pred pár rokmi niečo vyše 900. Opäť však nemožno porovnávať hrušky s jablkami a dodať, že na čerpačke je nabíjacich slotov viac a navyše, obvykle si načerpáte ďalšie kilometre dojazdu mnohonásobne rýchlejšie.

Napriek tomu ale treba uznať, že prvých 1000 verejne dostupných nabíjacích bodov na Slovensku je úspech, no ako tvrdí Slovenská asociácia pre elektromobilitu SEVA, Slovensko je stále iba v úvodnej fáze budovania siete.

Vzhľadom na očakávaný rast elektrifikácie cestnej dopravy potrebuje elektromobilita aj na Slovensku v rýchlosti výstavby pridať. Dôležitým impulzom bude podpora nabíjacej infraštruktúry z Plánu obnovy.

Začiatkom roka 2022 sme na Slovensku prekonali  prvú tisícovku verejných nabíjacích bodov. SEVA eviduje 1 020 nabíjacích bodov celkovo v 430 lokalitách.  Takmer tri štvrtiny (739 ks) z nich je bežných 22 kW bodov na striedavý prúd (AC) a takmer jednu štvrtinu (222 ks) tvoria rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (59) sú ultrarýchle DC nabíjačky. Práve rýchlonabíjačiek by malo do budúcna pribudnúť výrazne viac. Inak bude mať elektromobilita u nás zásadný problém.

  „Nárast počtu nabíjacích bodov je kľúčová vec pre akceptáciu elektromobilov ako zelenej alternatívy v osobnej cestnej doprave. Dnešnou realitou vo všetkých významných automobilkách je prechod na výrobu elektromobilov, z ktorých sa do roku 2030 stane dominantný pohon. Presvedčiť ľudí, aby prešli na klimaticky šetrnú elektromobilitu, môžeme len vtedy, ak zabezpečíme, že sa budú môcť rýchlo a jednoducho nabíjať, nech sú kdekoľvek.“, uvádza Patrik Križanský, riaditeľ SEVA.

Hoci počet všetkých nabíjacích staníc medziročne stúpol o 37%, Slovensko musí  výrazne pridať vo výstavbe všetkých typov nabíjania. Potvrdzuje to aj Jaroslav Hercog, člen výkonného výboru SEVA a riaditeľ ŠKODA AUTO Slovensko, ktorej model ENYAQ iV bol v minulom roku najpredávanejším elektromobilom na Slovensku. „Pripravenosť na nástup elektromobility a verejná podpora u nás výrazne zaostáva za väčšinou rozvinutých krajín v EÚ. Aj keď sa budovanie infraštruktúry nabíjania postupne rozbieha a Plán obnovy počíta s jej ďalším rozširovaním, stále nízka miera pokrytia Slovenska je jednou z najväčších prekážok pri rozhodovaní našich zákazníkov o plynulom prechode na tento alternatívny pohon.“, uvádza Hercog.

Uľahčením pre prevádzku nabíjacích staníc bude aj nová jednoduchšia regulácia taríf pre nabíjanie, ktorej zavedenie SEVA pred vyše rokom navrhla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Novou vyhláškou URSO od 1. januára 2022 umožnilo efektívnejšiu štruktúru taríf pre nabíjanie elektromobilov. Vyhláška zavádza možnosť väčšej variabilnej zložky distribučnej tarify pri nabíjaní elektromobilov tak, aby prevádzkovateľ nabíjacej stanice zaplatil vo väčšej miere podľa skutočne preneseného množstva elektriny. „Táto pomerne detailná technická regulácia výrazne zjednoduší prevádzku nabíjačiek. Prevádzkovatelia distribučných sústav už aj na základe našich návrhov prinášajú nové typy sadzieb pre nabíjacie stanice aj domácnosti.“, objasňuje Križanský.


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: SEVA, Inside EVs

Komentáre k článku