11.09.2018

Mercedes Vision URBANETIC: úplne nová koncepcia prevozu osôb a nákladu

Vision Urbanetic posúva predstavy o autonómne operujúcich vozidlách ďalej než ktokoľvek doteraz.

Divízia Mercedes-Benz Vans svojim konceptom Vision URBANETIC predstavuje revolučnú koncepciu mobility, ktorá ďaleko prekračuje doterajšie myšlienky v súvislosti s autonómnymi vozidlami. Vision URBANETIC odstraňuje hranice medzi prepravou osôb a nákladnou prepravou. Umožňuje dopytom riadenú, udržateľnú a efektívnu dopravu osôb a tovarov. Koncepcia redukuje objem dopravy, odbremeňuje vnútromestské infraštruktúry a prispieva k zlepšenej kvalite života v mestských zónach.

Vision URBANETIC ako súčasť uceleného systémového riešenia sa zaoberá mestskými výzvami budúcnosti. Vizionárska koncepcia sa zakladá na autonómne jazdiacom, elektricky poháňanom podvozku, na ktorý možno umiestniť vymeniteľné nadstavby na prepravu osôb alebo prepravu nákladu. Vision URBANETIC ako vozidlo na zdieľanie jazdy dokáže dopraviť až dvanásť cestujúcich, poskytuje im všetko potrebné na príjemný čas na palube. Vďaka absencii riadiacich komponentov sa na malom priestore podarilo maximalizovať využiteľnosť.

Modul pre prepravu osôb poskytuje štyri miesta na sedenie a osem na státie. V zadnej časti vozidla sú miesta na sedenie, skryté pred okolitým svetom v akomsi kokóne. Tam sedia cestujúci, ktorí cestujú najďalej. V strednej časti auta, v blízkosti dverí, stoja cestujúci, ktorých trasa je kratšia. Úplne vpredu v presklenej časti je priestor pre turistov, aby sledovali okolie.

V module na prepravu nákladu možno prepraviť až desať paliet EPAL. S dĺžkou vozidla 5,14 m sa realizovala ložná dĺžka 3,70 m a ložný objem 10 m3. Alternatívne možno dať vozidlo vybaviť plnoautomatizovanými systémami ložného priestoru a možno ho využívať ako mobilnú kuriérsku stanicu na doručovanie zásielok na poslednom kilometri.

Výmena modulov sa uskutočňuje automatizovane alebo alternatívne manuálne a v automatizovanom procese trvá iba niekoľko minút. Základ vytvára autonómne jazdiaca platforma, na ktorej sú ukotvené príslušné nadstavby. V nej sú inštalované všetky jazdné funkcie, takže autonómny podvozok sa dokáže dopraviť do nasledujúceho miesta použitia aj bez nadstavby. Maximum bezpečnosti garantujú redundantné komponenty pre všetky relevantné akcie ako riadenie, brzdenie alebo zrýchlenie.

 Koncepcia okrem toho integruje infraštruktúru IT, ktorá v reálnom čase analyzuje ponuku a dopyt v stanovenej oblasti. Výsledkom je autonómne jazdiaci autopark, ktorého trasy sú plánované flexibilne a efektívne na základe aktuálnej potreby prepravy. To všetko robí z Vision URBANETIC revolučnú koncepciu pre mestskú mobilitu budúcnosti.

Zosieťované vozidlá Urbanetic dokážu vyhodnocovať aktuálnu situáciu na cestách, nielen na základe dopravných dát v reálnom čase, ale vyhodnocujú pravdepodobnosť problémov na cestách na základe pripravovaných podujatí, koncertov a podobne. Zároveň dokáže reagovať na okamžitú požiadavku prepravy a dopravy – napríklad vyšle do oblasti väčšie množstvo áut v momente, keď sa v nej viac osôb nachádza (práve taký koncert). Pritom sa dokážu učiť a plánovať trasy. Nepotrebujú fixné trasy a pevné cestovné poriadky. Sú vždy tam, kde ich treba, v množstve aké je potrebné.

Ako plne zosieťované vozidlo je Vision URBANETIC súčasťou ekosystému, v ktorom sa digitálne prenášajú obchodné a súkromné požiadavky na mobilitu. Vision URBANETIC združuje tieto potreby a spĺňa ich vysokoflexibilným autoparkom. Vďaka tomu možno oveľa lepšie využívať zdroje. Môže pracovať ako v obmedzenom priestore – na letisku, či v celom meste.

Aby sa ho ľudia nebáli, s okolím komunikuje

Mnohí ľudia reagujú na autonómne vozidlá zatiaľ s určitou nedôverou. S cieľom čeliť tejto nedôvere sa Vision URBANETIC najmä nadstavbou na prepravu osôb vydal úplne novou cestou. Prostredníctvom rozličných kamerových a snímacích systémov vozidlo v plnom rozsahu rozpoznáva svoje okolie a aktívne s ním komunikuje. Chodci, ktorí pred ním prechádzajú krížom cez cestu, sú na veľkoplošnom displeji na prednej časti vozidla prostredníctvom špeciálnych animácií informovaní o tom, že ich vozidlo zaznamenalo.

Ďalším zaujímavým prvkom je digitálne vytváranie tieňov v oblasti bočných dverí. Niekoľko sto svetelných jednotiek zobrazuje obrysy blížiacich sa osôb na bočnej stene a signalizuje im tak, že Vision URBANETIC ich zaznamenal.

Za štúdiou Vision Urbanetic pritom nie je len mokrý sen pár kreatívcov, ktorí by sa radi označovali ako vizionári. Je za ním reálny výskum a reálny pokok v zdieľaní jázd a v automatizovanej preprave, ktorý dosahuje Mercedes aj na základe iniciatívy adVANce, ktorú poskytuje divízia Mercedes Vans. Práve jej produktom je Urbanetic. Mercedes prostredníctvom iniciatívy spolupracuje so zákazníkmi na vytváraní riešení mobility šitých na mieru už dnes. Napríklad spolupracuje s Amazonom. 


AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: Mercedes

Komentáre k článku