24.05.2017

Čaká vás prepis auta a nechcete stáť v rade? Skúste cez internet! Je to lacnejšie

Už dva roky môžete viaceré úkony, pre ktoré bolo nutné vystáť dlhé fronty, vykonať v pohodlí domova.

Od apríla 2015 je možné vykonať prepis vozidla z pohodlia domova, tak ako mnohé ďalšie úkony, na ktoré ste si museli dovtedy vystáť rad a nie len jeden. Aj keď dnes existuje možnosť vybaviť veci na klientských centrách, možnosť prepísania automobilu cez internet môže nielen úkony zjednodušiť a zrýchliť, ale tiež zlacniť, najmä ak ide o prepis auta.

Čo k prepisu cez internet potrebujete?

Štyri veci, jedna súvisí s druhou. Aktivovaný elektronický občiansky preukaz eID (občianku s čipom dostávate pri výmene automaticky, no môžete oň tiež požiadať), k nemu vhodnú čítačku kariet, BOK – bezpečnostný osobný kód (získate s eID) a elektronický podpis – ten získate prostredníctvom bezplatnej aplikácie dostupnej tu. Tu zasa nájdete návod ako elektronický podpis vytvoriť. Tiež potrebujete softvérové vybavenie počítača pre komunikáciu medzi elektronickým občianskym preukazom zastrčeným do čítačky kariet a počítačom – apku nájdete tu.

Prepis vozidla

V prípade, že ste držiteľom aktivovaného občianskeho preukazu s čipom a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, alebo zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia, ktoré tiež možno získať cez internet, na úspešné dokončenie niektorých služieb je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné podpísať žiadosti na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, prevodu držby vozidla na inú osobu alebo odhlásenia vozidla do cudziny. Pri použití elektronických služieb je sadzba správneho poplatku o 50 % nižšia, najviac môže byť sadzba poplatku znížená o 70 eur. To znamená, že ak si menej výkonné auto prepíšete cez internet, môžete výrazne ušetriť. Citeľnú úsporu môžete získať najmä pri autách do 110 kW, kde je aktuálny poplatok v hodnote 260 eur, ale aj pri výkonnejších autách môže takáto úspora potešiť.

Ako vlastníci elektronických dokladov  už viac nemusíte chodiť po dopravných inšpektorátoch a čakať, kým sa dostanete na rad. Veľa úkonom zvládnete z pohodlia domova a pracovisko polície navštívite len v naozaj nevyhnutných prípadoch.

Keď už všetky potrebné elektronické „fičúry“ máte, tu je konkrétny návod na prihlásenie cez internet v jednotlivých krokoch.

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY ďalej UMOŽNIA:

výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípade straty či odcudzenia

za poplatok požiadať o výmenu tabuliek buď s klasickým náhodne prideleným evidenčným číslom, ale aj voliteľným číslom podľa osobných preferencií, pričom v ponuke sú aj tabuľky z materiálu vyžarujúceho svetlo.

požiadať o obnovenie osvedčenia vozidla po strate či odcudzení, nahlásenie straty alebo odcudzenia či nahlásenie nálezu osvedčenia

získať podrobný prehľad o povinnom zmluvnom poistení,  o technických či emisných kontrolách, o štruktúre všetkých  vlastníkov vozidla či  o technických údajoch vozidla.

so zaručeným elektronickým podpisom môže používateľ e-služieb požiadať o vygenerovanie právne záväzných dokumentov a dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte

elektronicky vykonať zmenu v evidencii či požiadať o zapísanie alebo zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom.

získať prehľad napríklad o exekútorských, súdnych, daňových alebo colných blokáciách vozidla, o kontrole jeho originality či o časovom priebehu držby vozidla a o všetkých evidovaných udalostiach vykonaných s vozidlom.

žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencií vozidla

nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla

poskytnutie informácie o PZP, o technickej a emisnej kontrole vozidla, o histórii vozidla, ako aj o technických údajoch vozidla

poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla

overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla

zápis a aktualizácia údajov na elektronické osvedčenie o evidencii vozidla

zápis blokácie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla

zneplatnenie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla

majitelia motorových vozidiel uvítajú možnosť odhlásiť auto (napríklad pri predaji do iného okresu) prostredníctvom internetu, osobná návšteva úradu nebude vôbec nutná.

Štatutári, nezabudnite na e-schránku!

A ešte – mnohí majitelia vozidiel sú štatutári firiem zapísaných v obchodnom registri.  Ministerstvo vnútra aj úrad vlády dlhodobo upozorňujú, že od 1. júla štartuje elektronická komunikácia so štátom prostredníctvom elektronických schránok. Schránku úrad vlády vytvoril každému na www.slovenko.sk. Aby ste sa do nej dostali, potrebujete autentifikačný prostriedok – už spomínaný OP s čipom a bezpečnostným osobným kódom.  No a práve aktivovaný občiansky preukaz stále nemá takmer 100-tisíc štatutárov, pričom 1. Júl je za dverami. Vybaviť si ho možno na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na Slovensku.  Ako však upozornilo ministerstvo vnútra – už si počkáte dlhšie, začala sa totiž sezóna cestovných dokladov a na oddelenia dokladov prichádzajú vo zvýšenom pošte  žiadatelia o cestovné pasy.  Na klientskych centrách si pri žiadosti o vydanie či aktiváciu OP počkáte aj hodinu, preto ministerstvo vnútra odporúča využiť menšie oddelenia dokladov, kde je čakacia doba o čosi kratšia.

 

 

jh

Komentáre k článku